< Imprimare >      ZIUA - IT&C - luni, 6 august 2007

Furnizorii de telefonie fixa vor avea din 2008 un numar national format din zece cifre

Autoritatea Nationala pentru Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei a decis joi ca, incepand din mai 2008, abonatii furnizorilor de servicii de telefonie fixa sa poata fi apelati doar daca se formeaza numarul national alcatuit din zece cifre pentru convorbirile inter si intrajudetene.

"Inchiderea Planului National de Numerotatie presupune uniformizarea modalitatii de formare a numerelor de telefon din aceste domenii, ceea ce va duce la utilizarea exclusiva a numerelor nationale si la eliminarea numerelor locale", se arata intr-un comunicat al institutiei.

Proiectul deciziei privind procedura de solicitare si emitere a licentelor de utilizare a resurselor de numerotatie (LURN) urmareste asigurarea accesului nediscriminatoriu la resurse de numerotatie al tuturor furnizorilor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, precum si utilizarea rationala si eficienta a acestor resurse. Au fost clarificate drepturile si obligatiile titularilor LURN, precum si drepturile si obligatiile abonatilor cu privire la numerele care le-au fost asignate. Proiectul de decizie nu reglementeaza procedura de acordare a LURN pentru numerele cu valoare economica deosebita si pentru numerele nationale scurte pentru servicii de urgenta si pentru alte servicii armonizate la nivel european, potrivit deciziilor ANRCTI care s-au luat la reuniunea Consiliului Consultativ.

Prin intermediul deciziei privind stabilirea si incasarea tarifelor de utilizare a resurselor de numerotatie, ANRCTI propune introducerea unor tarife privind utilizarea resurselor de numerotatie, pentru a se asigura tratamentul egal al furnizorilor carora li s-a acordat deja dreptul de a utiliza anumite resurse de numerotatie si al celor ce vor solicita astfel de resurse. Tarifele vor fi datorate de la data de 1 iulie 2007, proportional cu numarul lunilor in care titularul LURN beneficiaza de dreptul de utilizare a resurselor de numerotatie in perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a deciziei si data de 31 decembrie 2007.

In ceea ce priveste portabilitatea numerelor, ANRCTI a stabilit conditiile tehnice si comerciale de implementare a portabilitatii, acestea cuprinzand: cererea de portare; specificatiile tehnice pentru implementarea portabilitatii numerelor, inclusiv cu privire la rutarea mesajelor catre numerele portate; descrierea detaliata a procedurii de administrare a procesului de portare; regulamentul de organizare si functionare a bazei de date centralizate; modalitatile de decontare a costurilor intre furnizori; parametrii de calitate ai serviciului de portabilitate a numerelor; modalitatile de informare a utilizatorilor finali; procedura de modificare si completare a conditiilor tehnice si comerciale.

Planul national de numerotatie (PNN) reprezinta documentul care stabileste structura si destinatia resurselor de numerotatie utilizate in Romania pentru serviciile de telefonie furnizate prin intermediul retelelor publice fixe si mobile de comunicatii electronice. PNN reprezinta transpunerea in cadru national a planului international de numerotatie, definit de Uniunea Internationala a Telecomunicatiilor.

De asemenea, se va realiza diferentierea formatului numerelor scurte (formate din trei sau patru cifre) si care sunt folosite pentru servicii de interes national (urgenta, protectia consumatorului, ora exacta etc.) si servicii de interes local (taxi, alo, domnule primar etc.). Noul format al acestor numere presupune adaugarea inaintea numarului actual a cifrei 1 (in cazul primei categorii de servicii) si a prefixului national (in cazul celei de-a doua categorii).

Articol disponibil la adresa http://www.ziua.net/display.php?id=224879&data=2007-08-06