Ziua Logo
  20:19, luni, 15 iulie 2024
 Cauta:  
  Detalii »


Reguli de pastrare a informatiilor

   In anumite imprejurari, va fi nevoie sa ne furnizati anumite informatii personale (de pilda, adresa de e-mail), pentru a putea primi sau folosi unele servicii puse la dispozitie de ZIUA pe Internet. Astfel de servicii includ sumarul pe e-mail, paginile personalizate si accesul pe forum in calitate de participant la discutii.

   Prin completarea campurilor din formularele noastre on-line ne dati posibilitatea sa va punem la dispozitie serviciile dorite. Toate informatiile personale pe care le dezvaluiti in acest scop sunt folosite in deplin acord cu prezentele reguli.

   Datele personale pe care ni le incredintati sunt protejate de sistem. ZIUA nu va face niciodata publica adresa de e-mail a utilizatorilor si nu o va dezvalui nici unei terte parti, in afara de cazul in care acest lucru este necesar pentru a respecta legea si/sau procedurile judiciare. ZIUA nu raspunde de atacurile avand ca scop furtul sau vandalismul si care ar putea conduce la dezvaluirea sau compromiterea datelor.

   ZIUA nu-si asuma nici un fel de responsabilitate pentru situatiile in care utilizatorul isi publica adresa sau orice alte date personale, din proprie initiativa, intr-un mesaj public, pe oricare dintre paginile ZIUA pe Internet.

   Dupa completarea formularului de inregistrare, utilizatorul va avea la dispozitie un cont pentru utilizarea serviciilor. Utilizatorul este in intregime responsabil pentru pastrarea confidentialitatii asupra parolei asociate accesului in paginile ZIUA pe Internet. De asemenea, utilizatorul este in intregime responsabil de toate informatiile care sunt facute publice din contul sau. In cazul accesarii neautorizate a contului de catre terte persoane, ZIUA nu isi asuma nici o responsabilitate fata de consectintele care pot aparea.

   Un cont care nu este accesat o perioada mai lunga de 12 luni este automat suspendat. Contul ramane in sistem pentru inca 6 luni, perioada in care poate fi reactivat printr-o cerere trimisa prin e-mail la webmaster. Conturile neaccesate mai mult de 18 luni sunt automat sterse din sistem.

   ZIUA isi rezerva dreptul de a bloca accesul la conturile utilizatorilor care au incercat sa publice in mod repetat opinii pe care ZIUA le-a considerat daunatoare, sub orice forma, imaginii sitului, si drept urmare le-a oprit de la publicare. Conturile blocate nu pot fi reactivate si nu se sterg din sistem.

   ZIUA pe Internet foloseste "cookies" pentru a identifica utilizatorii. Acestea nu contin nici un fel de date personale ale utilizatorului si nu prezinta risc in cazul in care sunt interceptate de terte parti. Daca browserul este configurat sa nu le accepte, anumite pagini pot sa nu functioneze partial sau in totalitate.

   In paginile ZIUA pe Internet pot fi prezente reclame si/sau legaturi catre pagini ale unor terte parti, inclusiv sponsori, furnizori de publicitate sau parteneri. Informatiile furnizate unor pagini externe nu sunt sub controlul nostru si orice publicare a unor date personale pe alte pagini de pe Internet se face pe propriul risc.
Furnizorii externi de publicitate pot folosi informatii (care nu includ numele, adresa, adresa de e-mail sau numarul dvs. de telefon) legate de vizitele dvs. pe situl ZIUA pe Internet si pe alte situri, in scopul prezentarii de reclame pentru bunuri si servicii corespunzatoare ariei dvs. de interes. Daca doriti mai multe informatii despre acest sistem si despre optiunile dvs. in cazul in care preferati ca aceste informatii sa nu fie utilizate, apasati aici (pagina este prezentata in limba engleza).

   ZIUA isi rezerva dreptul de a modifica oricand aceste reguli. Orice modificare va fi facuta publica in aceasta pagina si va intra in vigoare din momentul publicarii ei, afisat la baza paginii.

   Prelucrarea datelor cu caracter personal precum si drepturile persoanelor care contracteaza abonamente la cotidianul national ZIUA sunt supuse prevederilor Legii 677/2001. ZIUA S.R.L. este operator inregistrat in Registrul ANSPDCP sub nr. 2956.

1. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE IN CONFORMITATE CU LEGEA 677/2001
Datele personale vor fi prelucrate de catre ZIUA S.R.L. in scopul incheierii si executarii contractelor de difuzare abonamente, in general in vederea indeplinirii obligatiilor legale ale ZIUA S.R.L.

2. DEZVALUIREA DATELOR PERSONALE
ZIUA S.R.L. are dreptul sa dezvaluie datele personale societatilor asociate sau partenere, care pot prelucra datele personale in vederea executarii contractelor de difuzare abonamente.

3. DREPTURILE ABONATILOR
Cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, va aducem la cunostinta ca aveti urmatoarele drepturi in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001:

 • DREPTUL LA INFORMARE:
  Art. 12. - (1) În cazul în care datele cu caracter personal sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului în care aceasta persoana poseda deja informatiile respective:
  a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
  b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
  c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza; existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, în special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
  d) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.
  (2) În cazul în care datele nu sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat ca, în momentul colectarii datelor sau, daca se intentioneaza dezvaluirea acestora catre terti, cel mai târziu pâna în momentul primei dezvaluiri, sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului în care persoana vizata poseda deja informatiile respective: a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
  b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
  c) informatii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, în special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
  d) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.
  3) Prevederile alin. (2) nu se aplica atunci când prelucrarea datelor se efectueaza exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, daca aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.
  (4) Prevederile alin. (2) nu se aplica în cazul în care prelucrarea datelor se face în scopuri statistice, de cercetare istorica sau stiintifica, ori în orice alte situatii în care furnizarea unor asemenea informatii se dovedeste imposibila sau ar implica un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum si în situatiile în care înregistrarea sau dezvaluirea datelor este expres prevazuta de lege.

 • DREPTUL DE ACCES LA DATE:
  Art. 13. - (1) Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:
  a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
  b) comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
  c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
  d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
  e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, prevazut la art. 24, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului, în conformitate cu dispozitiile prezentei legi.
  2) Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile prevazute la alin. (1), printr-o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
  (3) Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).
  (4) În cazul datelor cu caracter personal legate de starea de sanatate, cererea prevazuta la alin. (2) poate fi introdusa de persoana vizata fie direct, fie prin intermediul unui cadru medical care va indica în cerere persoana în numele careia este introdusa. La cererea operatorului sau a persoanei vizate comunicarea prevazuta la alin. (3) poate fi facuta prin intermediul unui cadru medical desemnat de persoana vizata.
  (5) În cazul în care datele cu caracter personal legate de starea de sanatate sunt prelucrate în scop de cercetare stiintifica, daca nu exista, cel putin aparent, riscul de a se aduce atingere drepturilor persoanei vizate si daca datele nu sunt utilizate pentru a lua decizii sau masuri fata de o anumita persoana, comunicarea prevazuta la alin. (3) se poate face si într-un termen mai mare decât cel prevazut la acel alineat, în masura în care aceasta ar putea afecta bunul mers sau rezultatele cercetarii, si nu mai târziu de momentul în care cercetarea este încheiata. În acest caz persoana vizata trebuie sa îsi fi dat în mod expres si neechivoc consimtamântul ca datele sa fie prelucrate în scop de cercetare stiintifica, precum si asupra posibilei amânari a comunicarii prevazute la alin. (3) din acest motiv.
  (6) Prevederile alin. (2) nu se aplica atunci când prelucrarea datelor se efectueaza exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, daca aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.

 • DREPTUL DE INTERVENTIE:
  Art. 14. - (1) Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit:
  a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
  b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;
  c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
  (2) Pentru exercitarea dreptului prevazut la alin. (1) persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
  (3) Operatorul este obligat sa comunice masurile luate în temeiul alin. (1), precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).

 • DREPTUL DE OPOZITIE:
  Art. 15. - (1) Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. În caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.
  (2) Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop.
  (3) În vederea exercitarii drepturilor prevazute la alin. (1) si (2) persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
  (4) Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate în temeiul alin. (1) sau (2), precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (3).  Ultima actualizare: marti, 17 martie 2009
 •  Top afisari / comentarii 
  Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!  This website is ACAP-enabled   
  ISSN 1583-8021, © 1998-2024 ziua "ziua srl", toate drepturile rezervate. Procesare 0.00393 sec.