Ziua Logo
  Nr. 4292 de joi, 24 iulie 2008 
 Cauta:  
  Detalii »
Politica
Criticati pe limba noastra
Presa internationala despre coruptia din Romania: "Pestele de la cap se impute"
-- O zicala romaneasca a ajuns mai repede subiect pentru ziaristii straini decat realizarile politice post-decembriste
 24 iulie, 20:28 
UE a constatat miercuri inc� o dat� c�, in ceea ce prive�te corup�ia, nimic nu s-a schimbat in Romania �i Bulgaria, dou� ��ri unde "pe�tele de la cap se-mpute" �i in privin�a c�rora s-a f�cut o gre�eal� prin admiterea lor in 2007, f�r� a indeplini condi�iile, scrie Frankfurter Allgemeine Zeitung. Romania a intrat in conul de umbr� al Bulgariei in ceea ce prive�te acoperirea mediatic� interna�ional� dup� rapoartele de miercuri ale Comisiei Europene, presa interna�ional� relatand pe larg despre sanc�ionarea Sofiei �i mai succint despre evaluarea f�cut� luptei anticorup�ie din Romania. Publica�ia electronic� EUobserver analizeaz� cele dou� rapoarte privind corup�ia �i constat� c� "CE �i-a indulcit tonul referitor la corup�ia din Romania �i Bulgaria", precizeaza NewsIn. Comisia a criticat cele dou� ��ri pentru persisten�a corup�iei, dar tonul criticilor, mai ales referitoare la Bulgaria, a fost mult mai diluat decat in proiectele de raport vehiculate inaintea adopt�rii oficiale a documenteleor. EUobserver mai scrie c� UE a decis pe ultima sut� de metri s� nu activeze clauzele de salvgardare pentru cele dou� ��ri, dar va continua "pentru inc� ceva vreme" monitorizarea progreselor in justi�ie. EUobserver l-a contactat pe ambasadorul Romaniei la UE, Mihnea Motoc, care a conchis c� raportul se incadreaz� in orizontul de a�tept�ri al autorit�ilor romane. "Este o reflectare echilibrat� a demersurilor noastre", a spus Mihnea Motoc, subliniind c� raportul UE "este critic prin natura sa". De asemenea, a mai spus Motoc, Bucure�tiul are acum o imagine clar� a drumului ce i se a�terne in fa��. Tonul publica�iilor germane cu privire la concluziile raportului CE despre corup�ia din Romania este mixt �i ambivalent, o parte a presei apreciind c� Romania a acceptat criticile �i c� �i-a luat angajamente pe viitor, in timp ce Frankfurter Allgemeine Zeitung scrie c� "Pe�tele de la cap se-mpute". Frankfurter Allgemeine Zeitung alege o abordare mai tran�ant�, subliniind c� raportul confirm� dezam�girea tuturor. "UE a constatat o dat� in plus c� nimic nu s-a schimbat in cele dou� ��ri in ceea ce prive�te corup�ia. Intr-adev�r, abordarea CE este nuan�at� pentru fiecare �ar� in parte, Romania ap�rand intr-o lumin� intrucatva mai favorabil� decat Bulgaria. Pentru cele dou� ��ri constatarea CE nu este decat o catalogare, iar pentru celelate state o dezam�gire", scrie FAZ. Ambele ��ri sunt cu mult in urma standardelor celorlalte membre UE, "autorit�ilor postcomuniste lipsindu-le hot�rarea s� abordeze problema cu obi�nuita fermitate", scrie cotidianul german. Publica�ia nu se sfie�te de cuvinte dure �i spune c�, privind la rece, situa�ia din cele dou� ��ri poate fi sintetizat� astfel: "Pe�tele de la cap se-mpute". FAZ pune doar pe seama limbajului diplomatic uzual faptul c� CE men�ioneaz� in rapoarte �i progresele ��rilor, la care se adug� un ton pedagogic de incurajare, nu de sanc�ionare. "Ce r�mane de f�cut?", se intreab� FAZ. R�spunsul este in acela�i ton cu restul articolului: "Este aproape de net�g�duit c� s-a comis o gre�eal� cand s-a decis aderarea Romaniei �i Bulgariei in 2007. Inv��tura de minte pentru urm�toarele extinderi (nu prea apropiate): nicio aderare f�r� indeplinirea tuturor condi�iilor", conchide Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Romanii spera, UE spera, unii politicieni...nu
"Verdict nimicitor pentru Bulgaria", scrie Die Welt, care comenteaz� c� pe cat de dur a fost verdictul UE, pe atat de grave sunt �i consecin�ele. "Pentru a evita evaziunile cu banii europeni, UE a decis blocarea fondurilor europene, decizie la care opozi�ia a reac�ionat imediat depunand a �asea mo�iune de cenzur�", relateaz� Die Welt. Publica�ia remarc� decizia UE de a nu aplica clauza de salvgardare celor dou� ��ri �i comenteaz� c� diploma�ii UE s-au temut de reac�ia Romaniei �i Bulgariei, care ar fi putut s� nu mai voteze proiecte de legi importante, dac� li s-ar fi aplicat sanc�iuni atat de dure. "Cand o �ar� devine membr�, atunci nu se mai poate exercita o astfel de presiune asupra acesteia", a declarat un diplomat pentru publica�ia german�.
Die Zeit constat� la randul s�u c� "CE opre�te pl�ile c�tre Bulgaria" �i scrie c�, dup� cat se pare, Comisia nu mai vrea s� arunce banii intr-un cuf�r f�r� fund. Nici Romania nu a sc�pat de criticile UE in ceea ce prive�te e�ecul in combaterea corup�iei, remarc� Die Zeit, dar aceasta nu trebuie s� se team� deocamdat� de sanc�iuni.
Der Standard titreaz� "Neincredere la Sofia, autocritic� la Bucure�ti", amintind de a �asea mo�iune de cenzur� din Bulgaria �i de faptul c� autorit�ile romane au considerat c� raportul este "corect". In reac�ie la raportul UE, o pozi�ia bulgar� a depus cea de-a �ase mo�iune de cenzur� impotriva Guvernului bulgar, dup� venirea acestuia la putere in 2005. Motivul invocat impotriva Cabinetului lui Serghei Stani�ev a fost seria de prejudicii aduse Bulgariei �i cet�enilor s�i, care acum au de suferit de pe urma retrageri finan��rilor europene. Pe de alt� parte, scrie publica�ia austriac�, autorit�ile de la Bucure�ti au apreciat c� raportul este "corect" �i cotidianul o citeaz� pe procurorul general Laura Kovesi, care sus�ine c� raportul eviden�iaz� problemele reale ale sistemului judiciar. Este men�ionat �i premierul C�lin Popescu-T�riceanu, care a promis "toleren�� zero" fa�� de corup�ie.
International Herlald Tribune titreaz� "UE taie fondurile pentru Bulgaria" �i vorbe�te pe larg despe probleme ��rii in ceea ce prive�te combaterea corup�iei, crima organizat� �i absorb�ia fondurilor europene. In ceea ce prive�te Romania, International Herald Tribune comenteaz� c� CE s-a ar�tat ingrijorat� de lipsa sanc�iunilor impotriva corup�iei la nivel inalt.
IHT subliniaz� c� Johannes Laitenberger, �eful purt�torilor de cuvant ai Comisiei Europene, a respins pozi�ii care sugerau c� Romania �i Bulgaria au fost admise prea devreme in Uniune. De�i Comisia �i statele membre erau con�tiente de problemele celor dou� ��ri inainte de aderare, s-a decis ca situa�ia s� fie rezolvat� dup� integrarea in UE. IHT mai citeaz� �i pozi�ia organiza�iei Transparency International care a comentat c�, avand in fa�� exemplele Romaniei �i Bulgariei, care se chinuie cu reformele anticorup�ie din 2007, se poate spune c� "aderarea la UE nu este un glon� magic".
"Romania s-a bucurat de un tratament mai indulgent de data aceasta, dar trebuie s� i�i accelereze reformele anticorup�ie de urgen��", a recomandat Transparency International, citat� de IHT.
Revista american� Time pune, la randul s�u, accentul pe Bulgaria �i pe sanc�iunile severe venite din partea UE. Time scrie c�, in ciuda faptului c� �i Romania a fost criticat� de raportul UE, Comisia a decis s� nu taie finan��rile europene destinate Bucure�tiului. "Bulgarii comenteaz� c� Romania este la fel de corupt�, dar c� a reu�it s� implementeze mai inteligent reformele �i s� ascund� abuzurile", completeaz� publica�ia.
Cotidianul britanic The Guardian scrie c� "UE inghe�� ajutoarele pentru Bulgaria din cauza corup�iei", relatand pe larg despre neregulile din sistemul de gestionare a fondurilor europene �i despre problemele politice. Despre Romania The Guardian scrie c� �ara a fost avertizat� s�-�i accelereze reformele din domeniul justi�iei f�r� a fi ins� sanc�ionat� cu t�ierea fondurilor. Mai mult, publica�ia scrie c� Romania, prin vocea premierului C�lin Popescu-T�riceanu, �i-a luat angajamentul ferm de a eradica corup�ia. "In ciuda rapoartelor negative pentru cele dou� ��ri, Executivul UE a reiterat faptul c� decizia de a include Romania �i Bulgaria in UE in 2007 a fost corect�", conchide The Guardian.
"Bulgaria este penalizat�, iar Romania cru�at�", titreaz� site-ul Radio Olanda Interna�ional, care scrie pe larg despre situa�ia dintre cele dou� ��ri. "Noul membru al UE Bulgaria a fost penalizat� dur. UE a decis miercuri inghe�area unor fonduri. Bulgaria – la fel ca �i cealalt� �ar� nou venit� in grup, Romania – �i-a luat angajamentul s� implementeze reforme legale �i administrative majore, dar lucrurile nu s-au schimbat prea mult dup� aderare. Romania, copilul-problem� de pan� acum al Uniunii, a sc�pat de sanc�iuni, dar optimisul din �ar� las� de dorit", relateaz� site-ul radioului olandez.
BalkanInsight comenteaz� c� "Partidele din Romania se ciond�nesc in urma raportului CE", chiar dac� �ara a fost cru�at� de sanc�iuni. Publica�ia online observ� c� Guvernul roman a apreciat raportul, prezentandu-l intr-o lumin� favorabil�, in timp ce partidele de opozi�ie au adoptat o abordare mai critic�. Ministrul justi�iei C�t�lin Predoiu, citat de BalkanInsight, apreciaz� c� raportul este "corect �i echilibart", in timp ce Nicolae V�c�roiu este de p�rere c� evaluarea CE este nedreapt�, intrucat in Parlament exist� voin�a politic� de a combate corup�ia. Victor Alistar, directorul Transparecncy International Romania, a eviden�iat c� Romania mai are cale lung� de b�tut pan� la eradicarea corup�iei.
Nu ne sfaramati visul
Euronews anun�� c� Executivul european "sanc�ioneaz� Bulgaria �i lanseaz� un avertisement la adresa Romaniei", precizand c� cele dou� ��ri au r�mas in urm�, potrivit evalu�rii Comisiei Europene, in materie de lupt� impotriva corup�iei �i a crimei organizate. In cazul Bulgariei, Comisia a decis s� aplice o pedeaps�, suspendand acordarea unor pl�i in valoare de circa 500 de milioane de euro. Suspendarea nu este definitiv�, iar Comisia i�i rezerv� posibilitatea de a reveni asupra deciziei de indat� ce va constata o ameliorare in Bulgaria, precizeaz� Euronews. In pofida avertismentelor, Sofia pare s� se fi dovedit mai neglijent� in lupta impotriva corup�iei. In evaluarea Comisiei, Romania st� un pic mai bine decat Bulgaria, ceea ce explic� de ce Bucure�tiul nu este sanc�ionat, ci doar avertizat, comenteaz� Euronews.
La randul s�u, postul de �tiri France 24 posteaz� pe site un comentariu intitulat "UE taie resursele unei Bulgarii foarte corupte" in care se vorbe�te despre "furtuna de pe cerul Sofiei" �i despre faptul c� de la inceputul anului Bruxelles-ul a inghe�at circa 800 de milioane de euro destina�i Bulgariei. Paradoxal, de�i e cea mai s�rac� �ar� din UE, popula�ia Bulgariei nu condamn� atitudinea Bruxelles-ului, remarc� France 24. Prin decizia dur� a Bruxelles-ului, Sofia intr� intr-o zon� de instabilitate politic�, este concluzia postului de �tiri.
Cotidianul elve�ian Le Temps scrie c� "focul de avertizare al Comisiei Europene la adresa Bulgariei va face r�u", decizia de suspendare a fondurilor fiind f�r� precedent in istoria extinderii UE. Deocamdat�, explic� Le Temps, Bruxelles-ul nu se atinge de ajutoarele structurale care, in cazul Bulgariei, ar urma s� se ridice la 11 miliarde de euro pentru perioada 2007-2013, �i nici nu recurge la mecanismele de salvgardare care ar men�ine Sofia departe de politicile europene din domeniile unde progresele ei sunt considerate insuficiente. In ceea ce prive�te Bucure�tiul, "avertismentul serios", in opinia publica�iei elve�iene, se refer� la "politizarea cazurilor de corup�ie". Raportul Comisiei vorbe�te de "prime rezultate", de eforturi autentice, dar �i de "realiz�ri fragile" �i "incertitudini" juridice.
Cotidianul francez Liberation titreaz�: "Stanjenit, Bruxelles-ul sanc�ioneaz� corup�ia bulgar�" �i relateaz� despre "dou� rapoarte severe la adresa Sofiei �i Bucure�tiului, acuzate c� sunt cangrenate de mafie �i corup�ie, dar c� nu fac mare lucru pentru a remedia situa�ia. Executivul european a refuzat in 2006 s� amane aderarea celor dou� ��ri - prev�zut� la 1 ianuarie 2007 - pentru 1 ianuarie 2008, a�a cum avea posibilitatea, din cauza temerilor legate de insuficien�ele statului lor de drept. De atunci, (Comisia - n.r.) i�i mu�c� degetele, noteaz� Liberation. "Ieri (miercuri - n.r.), niciun comisar nu a indr�znit s� vin� s� dea explica�ii in fa�a presei europene, preferand s� lase doi purt�tori de cuvant s� se achite de aceast� ingrat� sarcin�. In schimb, cu cateva momente mai inainte, Stavros Dimas, comisarul pentru mediu, �i-a g�sit timp pentru a �ine o lung� conferin�� de pres� despre protec�ia focilor...", noteaz� ironic Liberation.
Z.O.  
 Afisari: 927  |  Tiparire pagina  |  Tiparire articol (optimizat)  |  Trimitere pe e-mail 
 Comentarii: 2 Afiseaza toate comentariile  
   de BeDeii vechi si NOI
a dracului coruptie   de Cretul
A r h i v a
Stirile zilei 2008-07-24
 22:02 
Dosar penal si fractura de clavicula dupa ce a fost lovit de portiera masinii de Politie care l-a aruncat in fata unei basculante
2 comentarii
 21:38 
Scandalul ICR merge mai departe: cazul Antohi-Hoisie ii face pe sefii Institutului sa se contrazica privind informatorii Securitatii
17 comentarii
 19:43 
Oficial rus: Campania de dezinformare privind prezenta avioanelor noastre in America Latina a fost initiata din strainatate
 19:07 
Serbia isi va retrimite diplomatii in tarile membre UE care recunosc independenta Kosovo
1 comentariu
 19:06 
Romania ar putea plati din bani publici 4,68 milioane de dolari catre SUA, reprezentand o datorie a cinci importatori de bumbac
3 comentarii
 18:55 
Rompetrol a dat in judecata Guvernul
1 comentariu
 18:47 
Vine Obama! Emotii pentru politia berlineza: un sofer a improscat cu vopsea tribuna candidatului american (FOTO)
2 comentarii
 18:36 
Presa internationala pune la zid Italia in urma cazului celor doua fetite de etnie rroma moarte pe o plaja din Napoli
4 comentarii
 18:31 
Militarii Aliantei, loviti cu pietre in Crimeea de cateva sute de militanti anti-NATO
 18:25 
Proiectul de lege privind avortul, contestat de 22 de organizatii
2 comentarii
 18:14 
Viata bate filmul: Vedeta din "Totul despre sex", Sarah Jessica Parker, inselata de sot
 17:51 
Directorul institutelor americane pentru studierea cancerului isi sfatuieste subalternii sa nu foloseasca telefonul mobil
 17:37 
Victor Socaciu, Dan Darabont si Ana Birchall ar candida pentru Parlament din partea PSD
1 comentariu
 17:18 
Nutu Camataru ramane dupa gratii
1 comentariu
 17:14 

5 comentarii
 17:01 
 16:56 
Cum ia un politist spaga (VIDEO)
1 comentariu
 16:49 
Condamnati la inchisoare pentru ca au facut sex si un film porno langa un monument
1 comentariu
 16:47 
Sub masca, la Festivalul de arta medievala de la Sighisoara
 16:42 
Tenismena de opt ani, eliminata din concurs pentru un dispozitiv montat in ureche in care antrenorul ii sufla miscarile
 Top afisari / comentarii 
 Cum il vedeau gardienii pe Ramaru (6262 afisari)
 Betancourt si-a parasit sotul (2616 afisari)
 Amenintarea Camatarilor (2316 afisari)
 PRM - ori la bal, ori la spital (2028 afisari)
 Pe limba lui Voronin (1255 afisari)
 Dezvaluiri socante: Violata zilnic de soldati, in timpul regimului lui Radovan Karadzic  (3373 afisari)
 Condamnati la inchisoare pentru ca au facut sex si un film porno langa un monument (3227 afisari)
 Erou la 12 ani: A scapat o fetita de sapte ani din mainile violatorului (2289 afisari)
 Scandalul ICR merge mai departe: cazul Antohi-Hoisie ii face pe sefii Institutului sa se contrazica privind informatorii Securitatii (1931 afisari)
 Amanta secreta a macelarului din Bosnia, Radovan Karadzic (1815 afisari)
Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!  This website is ACAP-enabled   
ISSN 1583-8021, © 1998-2008 ziua "ziua srl", toate drepturile rezervate. Procesare 0.01212 sec.