Ziua Logo
  Nr. 4264 de sambata, 21 iunie 2008 
 Cauta:  
  Detalii »
Politica
Liderii de filiale PNL au p�reri imp�r�ite - unii vor evitarea tensiunilor, al�ii doresc sanc�iuni
-- Liderii organiza�iilor jude�ene PNL au p�reri imp�r�ite in privin�a conflictului T�riceanu-Orban, astfel incat unii consider� c� cel mai indicat pentru liberali ar fi aplanarea oric�ror tensiuni �i preg�tirea alegerilor din toamn�, iar al�ii pledeaz� pentru aplicarea sanc�iunilor.
 22 iunie, 13:42 
Liderii de organiza�ii jude�ene vor participa la Delega�ia Permanent� a PNL ce se va desf�ura duminic� dup�-amiaza, la Casa Dante. In condi�iile in care parte din organiza�ii sunt vizate �i ele de aplicarea sanc�iunilor pentru rezultate sub 15% in alegerile locale, mul�i lideri spun c� nu este momentul disputelor �i al m�surilor punitive, f�r� ins� a se solidariza f�i� cu Ludovic Orban. Exist� �i voci ponderate ale unor �efi de filiale care au in spate un scor extrem de bun, cum este cazul lui Cristian Anghel, aflat la al cincilea mandat de primar de Baia Mare, care pledeaz� impotriva sanc�iunilor dure, mergand pe principiul c� nu este momentul declan��rii unui r�zboi in interiorul partidului. In contrapondere, singurul care vorbe�te tran�ant despre necesitatea ca Orban s� plece de la PNL Bucure�ti este vicepre�edintele Eugen Nicol�escu, nume vehiculat in pres� ca fiind unul dintre liberalii ce ar putea face parte din conducerea colectiv� a organiza�iei din Capital�, dup� inl�turarea actualului lider.
Pre�edintele PNL Mehedin�i spune c� liberalii trebuie s� inve�e din gre�eli
Pre�edintele PNL Mehedin�i, Liviu Mazilu, consider� oportun� o analiz� atent� a activit�ii rezultatelor ob�inute la alegerile locale a fiec�rei organiza�ii in parte. Cat prive�te decizia de a fi schimbate conducerile filialelor cu rezultate slabe, Mazilu spune c� aceasta nu apar�ine lui T�riceanu: "Nu pre�edintele T�riceanu dore�te s�-i schimbe, este o decizie mai veche a Delega�iei Permanente, care trebuie pus� in practic�. Trebuie f�cut� o analiz� pentru a se trage ni�te concluzii �i acolo unde s-au ob�inut rezultate bune, dar �i acolo unde s-au ob�inut rezultate slabe. Trebuie s� inv��m din gre�eli". In jude�ul Mehedin�i, PNL a ob�inut un procent de 21,3 la sut�.
Clujul i�i face mea culpa �i accept� sanc�iuni
Organiza�ia PNL Cluj va sus�ine in cadrul Delega�iei Permamente m�suri care vor viza reorganizarea birourilor politice ale acelor organiza�ii sau filialei care au ob�inut rezultate sub 15% la alegerile locale."Noi nu ne-am opus nici cand au fost propuse sanc�iuni dup� alegerile pentru Parlamentul European, de�i inclusiv organiza�ia noastr� a fost vizat�. Ins� am v�zut c� m�surile au dat rezultate pentru c� de la 10% am crescut la 16,5%. La nivel na�ional, PNL a crescut, la fel, pentru c� la europarlamentare a avut 14% �i acum, f�r� a num�ra alian�ele din Timi�, Sibiu �i Arad, ajungem la 18,8%. Dac� e s� contabiliz�m �i rezultatele lor ajungem la 20%, ceea ce este un rezultat bun", a declarat, pentru NewsIn, deputatul Horea Uioreanu, pre�edintele PNL Cluj-Napoca. El a mai spus c� nu interpreteaz� eventualele sanc�uini drept "un afront sau m�suri impotriva unor persoane". PNL Cluj a ob�inut 16,4% la alegerile locale, are 229 de consilieri locali �i are 23 de primari, ins� niciunul in zona urban�. Organiza�ia PNL Cluj-Napoca a avut rezultate slabe ins�, respectiv 8,76%, reu�it s� primeasc� doar 3 mandate de consilieri locali, iar candidatul la Prim�ria Cluj-Napoca a ob�inut 3,3% din voturi.
Mure�-Orban trebuie s�-�i depun� mandatul
Vicepre�edintele PNL Eugen Nicol�escu consider� c� Ludovic Orban trebuie s�-�i depun� mandatul de la conducerea organiza�iei Bucure�ti, in urma rezultatelor la alegeri, dar c� poate s� r�man� in func�ia func�ia de ministru, intrucat func�ia administrativ� nu are nicio leg�tur� cu cea de partid. Nicol�escu a negat ins� c� intre pre�edintele PNL C�lin Popescu T�riceanu �i Ludovic Orban ar exista un conflict. "Eu cred c� este o presupus� disput� �i nicidecum nu este o disput� real�, pentru c� nu are temei. Temeiul este statutul �i dac� cineva dore�te s� interpreteze statutul dup� alte criterii e problema fiec�ruia in parte. Eu nu-mi permit s� dau exemplu popula�iei �i electoratului c� nu ne respect�m propriile hot�rari �i eventual legile ��rii. Eu cred c� trebuie s� fim foarte hot�ra�i in acest sens. Nu este o disput�. Aici este vorba despre hot�rarile partidului, nimic altceva", a afirmat Nicol�escu. Liderul PNL Mure� a mai spus c� filiala sa a fost mandatat� pentru Delega�ia Permanent� de duminic� s� pledeze pentru respectarea hot�rarilor partidului, respectiv ca organiza�iile care au ob�inut sub 15 la ust� la alegerile locale s�-�i predea madatul. Organiza�ia PNL Mure� a ob�inut un scor la alegeri peste ceea ce �i-a propus, respectiv 19,29%.
Liderul PNL Covasna despre conflictul T�riceanu-Orban: "Cred c� vor g�si calea de mijloc, s� nu transforme acest moment in ceva r�u"
Pre�edintele PNL Covasna, Marius Obreja, apreciaz� c� performan�ele mai slabe ale unor filiale din �ar� la alegerile locale nu vor atrage neap�rat dup� ele un val de demisii, ci in func�ie �i de atitudinea conducerilor filialelor vor avea loc discu�ii �i analize, transmite corespondentul NewsIn. "P�rerea mea este c� dac� nu va exista din partea filialelor o atitudine de ofuscare, nu cred c� vor fi demisii, va fi o analiz�, este o competi�ie la urma urmei. Dac� nu vor fi abord�ri abrupte, se va trece peste acest moment", a declarat, samb�t�, Marius Obreja.
In ceea ce prive�te conflictul dintre premierul C�lin Popescu T�riceanu �i pre�edintele PNL Bucure�ti, Ludovic Orban, pe baza procentului de sub 15% ob�inut de PNL in Bucure�ti, pre�edintele fialialei Covasna consider� c� cei doi sunt oameni cerebrali, deschi�i �i dup� discu�ii vor g�si calea de mijloc. "Cred c� vor g�si calea de mijloc, s� nu transforme acest moment in ceva r�u", a afirmat Obreja. Acesta a subliniat faptul c� PNL este un partid deschis, care discut� problemele �i in care exist� mult� democra�ie. Marius Obreja a catalogat rezultatele pe care le-a ob�inut PNL in Covasna u�or peste medie, respectiv bune.
Valcea: "Cuiul lui Pepelea va fi organiza�ia PNL Bucure�ti"
Emilian Francu, pre�edintele organiza�iei jude�ene Valcea a Partidului Na�ional Liberal (PNL), spune c� decizia potrivit c�reia conducerile filialelor cu rezultate slabe la alegerile locale s� fie schimbate nu este una recent�, ci a fost luat� cu aproximativ trei luni in urm�, la o �edin�� a Delega�iei Permanente a PNL. "Nu pot comenta ce vom stabili la �edin�a de duminic� �i nici nu exist� un mandat, din partea organiza�iei, care s� m� imputerniceasc� s� am o anume opinie. Acesta a mai spus c� , dup�, p�rerea sa, "cuiul lui Pepelea" la Delega�ia Permanent� de duminic� va fi organiza�ia de Bucure�ti care, in partid, are un statut aparte, dar s-a ar�tat optimist in privin�a unei rezolv�rii amiabile �i benefice PNL.
Liderul PNL Boto�ani nu crede c� trebuie luate m�suri in prip� cu �efii de filiale, liberalii dinTimi� vor ca partidul s� se mobilizeze pentru toamn�
Organiza�ia Jude�ean� a PNL Boto�ani a ob�inut un procent de 29,49 % . Liderul boto��nean, Liviu Campanu se va prezenta la Delega�ia permanent� cu un rezultat destul de bun, din punctul s�u de vedere. "Acolo unde rezultatele nu au fost la nivelul a�tept�rilor, nu cred c� trebuie s� ne pripim. Vom judeca la rece", a declarat Liviu Campanu.
Liderul filialei Timi� a PNL, Liviu Borha a declarat c� filiala i�i asum� rezultatul alegerilor locale, al�turi de Alian�a format� cu PN�CD �i FDGR. "Nu �tiu ce decizie va lua conducerea central�. (...) Atata timp cat rezultatul la nivel na�ional al PNL este unul bun sau foarte bun, cred c� ar tebui s� ne mobiliz�m pentru viitoarele alegeri, nu s� inceap� sanc�iuni sau alte m�suri administrative", a declarat Borha. Pe de alt� parte, Liviu Borha consider� c� in partid nu este niciun r�zboi. "Nu este un r�zboi T�riceanu-Orban, sunt ni�te puncte de vedere care s-au vehiculat, in primele faze in Biroul Politic Central", a completat Borha. Filiala PNL Timi� a f�cut o alian�� la nivel jude�ean, pentru alegerile din 1 iunie, cu PN�CD �i FDGR. Alian�a pentru Timi� a ob�inut un procent de 20,85 la sut� per jude�.
Pre�edintele PNL Prahova anun�� c� va lua m�suri pentru reorganizarea partidului
Pre�edintele PNL Prahova Adrian Semcu a declarat pentru NewsIn c� exist� o hot�rare a Delega�iei Permanente a PNL Prahova dinainte de alegerile locale potrivit c�reia nu se a�teapt� demisii de la organiza�iile cu rezultate sub 15%, ci mandatele lor sunt depuse automat. "In scurt timp, vom modifica componen�a conducerilor acestor organiza�ii, inspre bine, in vederea alegerilor din toamn�. Va fi vorba, de fapt, de o reorganizare" - a precizat Semcu. El a spus c� va aplica decizia DP acelor organiza�ii locale care nu au performat la locale, respectiv organiza�ia PNL Ploie�ti. La nivel jude�ean, PNL Prahova a ob�inut un procent de 18,3% din voturile electoratului �i are, astfel, in Consiliul Jude�ean, 7 reprezentan�i.
Victor Paul Dobre: "Cred c� premierul are solu�ii, iar noi vom respecta decizia Delega�iei Permanente"
Cu un scor confortabil care bate spre 20%, pre�edintele PNL Gala�i, Victor Paul Dobre, a apreciat drept fireasc� evaluarea de c�tre partid a rezultatelor ob�inute de fiecare organiza�ie la alegerile locale. "A�a cum am fost �i eu judecat, mi se pare normal s� existe o evaluare a rezultatelor ob�inute de fiecare organiza�ie in alegeri", a afirmat Victor Paul Dobre. Liderul PNL Gala�i a evitat, ins�, un r�spuns la fel de ferm in ceea ce prive�te m�surile ce ar trebui adoptate de partid in jude�ele in care scorul ob�inut a fost unul slab - schimbarea conducerii filialelor, a�a cum a propus pre�edintele C�lin Popescu T�riceanu sau men�inerea acelora�i lideri, care s�-�i mobilizeze organiza�iile pentru alegerile din toamn�. "Eu cred c� premierul are solu�ii, iar noi vom respecta decizia Delega�iei Permanente", a spus Victor Paul Dobre.In jude�ul Gala�i, PNL a ob�inut 19,69% din sufragii la votul politic pentru Consiliul Jude�ean.
Liderii cu rezultate slabe trebuie categoric inlocui�i, consider� liderul PNL Vaslui
Pre�edintele Filialei PNL Vaslui, deputatul Dan Marian, consider� c� to�i cei care nu au reu�it performan�e la alegerile locale ar trebui inlocui�i pentru a se putea aborda in for�� alegerile parlamentare. "Cei care au ob�inut performan�e la alegerile locale ar trebui felicita�i. Ceilal�i ins�, care au ob�inut rezultate slabe, trebuie categoric inlocui�i, astfel incat, alegerile parlamentare s� fie abordate din alt unghi, cu noi strategii, pentru a se putea ob�ine �i acolo rezultate bune", a declarat pre�edintele PNL Vaslui, Dan Marian. Referitor la disputele dintre premierul C�lin Popescu T�riceanu �i ministrul Ludovic Orban, acesta a declarat c� este firesc s� apar� �i diverge de opinii. "Nu se poate vorbi despre un r�zboi in acest moment. Chiar este un lucru obi�nuit la liberali s� apar� �i aceste divergen�e de opinii, dar nu este nimic grav", a declarat Dan Marian. Filiala PNL Vaslui a ob�inut la alegerile locale un procent de 20%, cu care se situeaz� pe locul II in jude�, dup� PSD.
"Nu cred c� este momentul s� ne cert�m acuma in partid, Orban ne este singurul vinovat pentru e�ecul de la Bucure�ti"-liderul PNL Hunedoara
Vicepre�edintele PNL Hunedoara, Mircea Molo�, a declarat c� nu este momentul ca in PNL s� existe tensiuni.
"Nu cred c� este momentul, ca dup� succesul inregistrat de liberali, s� ne cert�m acuma in partid. Nu e cazul s� intr�m intr-un con de umbr�. Trebuie s� se analizeze cauzele e�ecului de la Bucure�ti. Eu cred c� vinovat de e�ecul de la Bucure�ti nu este numai Ludovic Orban, dar �i intreaga organiza�ie, care l-a sf�tuit prost. Cred c� sondajele nu au fost corecte, care s-au f�cut de c�tre membrii PNL Bucure�ti �i astfel l-au impins pe Orban s� candideze pentru func�ia de priamr general al Capitalei. Consider c� este necesar s� se analizeze fiecare organiza�ie in parte, fiecare situa�ie este diferit�", a declarat Mircea Molo�. Referitor la m�sura tragerii la r�spundere a liderilor PNL care nu au realizat un rezultat de peste 15 % dintre voturile aleg�torilor, la alegerile locale, Mircea Molo� a afirmat c� nu trebuie b�gat� toat� lumea in aceea�i oal�.
Cristian Anghel dore�te doar aten�ionarea liderilor care au ob�inut rezultate slabe la alegeri
Liderul PNL Maramure� Cristian Anghel nu este de acord cu sanc�ionarea liderilor filialelor de partid care au ob�inut sub 15 % la alegerile locale, transmite corespondentul NewsIn. Anghel crede c� nu este momentul sanc�ion�rilor, avand in vedere c� se apropie alegerile parlamentare �i este nevoie de mobilizarea tuturor membrilor pentru a fi ob�inut un rezultat foarte bun. "Eu voi avea o atitudine echilibrat� la aceast� Delega�ie Permanent� (...). Trebuie f�cut� o analiz� am�nun�it� la nivelul fiec�rei filiale �i cred eu c� intr-un an electoral, m�surile drastice nu intotdeauna aduc rezultate bune. O analiz� serioas� trebuie f�cut�, acolo unde se vede rea inten�ie sau neimplicare s� se ia m�surile de rigoare, dar nu putem acuza ni�te persoane pentrru sufragiile electoratului. In definitiv, po�i face o campanie electoral� foarte bun� cu mul�i bani �i electoratul s� aib� o alt� op�iune. N-am s� votez pentru sanc�iuni, ar trebui f�cute ni�te aten�ion�ri �i ni�te obiective fixate in concordan�� cu posibilit�ile existente pentru c� au existat organiza�ii care �i-au fixat obiective nerealizabile �i de la inceput au plecat cu un handicap", a afirmat Cristian Anghel. El a mai spus c� disputele interne nu i�i au rostul, deoarece PNL a ob�inut cel mai bun rezultat de dup� Revolu�ie. In Maramure�, PNL avut cele mai bune rezultate, ob�inand 9 consilieri locali la nivelul municipiului Baia Mare, 12 consilieri jude�eni, 29 de mandate de primar �i 261 de mandate de consilieri locali, plus func�ia de primar in municipiul Baia Mare.
Organiza�iile trebuie analizate de la caz la caz, afirm� liderul PNL Constan�a
Liberalii const�n�eni nu cred c� disputele din interiorul partidului au vreun efect in destabilizarea forma�iunii politice, iar in ce privesc rezultatele din alegerile locale, acestea trebuie analizate de la caz la caz. Liderul PNL Constan�a, deputatul George Dragomir, a declarat c� nu crede c� intre C�lin Popescu T�riceanu �i Ludovic Orban poate fi vorba de o disput�, ci doar de p�reri diferite care nu ridic� probleme majore. "Eu nu a� zice c� e vorba de o disput�. Toate partidele au probleme unele chiar mai mari cum ar fi PSD", a comentat el. Deputatul Dragomir nu s-a ar�tat ingrijorat de scorul ob�inut de PNL Constan�a la alegerile locale din 1 iunie, dar "trebuie s� g�sim solu�ii s� fim la fel de uni�i �i s� ob�inem un scor mai bun". PNL Constan�a a ob�inut la alegerile locale din 1 iunie, in jude�, un procent de 16,7%.
Z.O.  
Alte articole
  Paul Pacuraru ar putea fi sanctionat de conducerea liberala    (2008-02-25 14:04)
 Afisari: 328  |  Tiparire pagina  |  Tiparire articol (optimizat)  |  Trimitere pe e-mail 
A r h i v a
Stirile zilei 2008-06-21
 20:18 
  2008-06-22
1 comentariu
 19:32 
  2008-06-22
9 comentarii
 19:31 
Dupa ce fosta iubita a parasit-o pentru un barbat, DeGeneres face nunta cu Portia de Rossi  2008-06-22
2 comentarii
 17:55 
Brad Pitt a chelit, Kate Winslet arata ca o epava  2008-06-22
2 comentarii
 17:28 
Victor Ponta si Daciana Sarbu, nunta social-democrata a anului  2008-06-22
4 comentarii
 17:00 
  2008-06-22
2 comentarii
 16:36 
  2008-06-22
1 comentariu
 16:22 
Un OZN a atacat un elicopter al politiei galeze  2008-06-22
7 comentarii
 16:10 
Conducerea PNL Bucuresti a fost dizolvata  2008-06-22
6 comentarii
 14:37 
Viitorul energetic al planetei, amanat cu patru luni  2008-06-22
1 comentariu
 14:36 
Orban: Nu voi demisiona  2008-06-22
1 comentariu
 14:15 
Iranul acuza Israelul de "operatiuni psihologice" impotriva sa  2008-06-22
7 comentarii
 14:10 
  2008-06-22
1 comentariu
 14:09 
Acord de principiu intre partidul lui Tadici si partidul lui Milosevici pentru formarea unui guvern  2008-06-22
1 comentariu
 13:37 
  2008-06-22
5 comentarii
 13:36 
Nunti spatiale, din 2011  2008-06-22
 13:16 
Comunistii lui Voronin deplang eliberarea temporara a Basarabiei de sub jugul bolsevic  2008-06-22
13 comentarii
 12:09 
Autostrada cu lingurita, dar pe trei benzi  2008-06-22
2 comentarii
 11:52 
Cel mai urat caine din 2008  2008-06-22
1 comentariu
 10:53 
Pele, jefuit  2008-06-22
1 comentariu
 Top afisari / comentarii 
 Secretele Capelei Sixtine (3185 afisari)
 Israelul a simulat atacarea Iranului (2670 afisari)
 Iliescu si Vanghelie isi scot ochii (1537 afisari)
 Masacrul de la Katyn (1513 afisari)
 Temutul Pietroi eliberat de judecatori (1291 afisari)
 Brad Pitt a chelit, Kate Winslet arata ca o epava (2979 afisari)
 Un OZN a atacat un elicopter al politiei galeze (2937 afisari)
 Victor Ponta si Daciana Sarbu, nunta social-democrata a anului (2329 afisari)
 A aparut calendarul meciurilor din UEFA Champions League: Steaua joaca pe 12/13 si 26/27 august (2056 afisari)
 Autostrada cu lingurita, dar pe trei benzi  (1731 afisari)
Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!  This website is ACAP-enabled   
ISSN 1583-8021, © 1998-2008 ziua "ziua srl", toate drepturile rezervate. Procesare 0.01366 sec.