Ziua Logo
  Nr. 4244 de joi, 29 mai 2008 
 Cauta:  
  Detalii »
Eveniment
In patru ani de mandat, primarii din Bucure�ti au adunat peste 30 de dosare in Justi�ie
-- In mandatul 2004-2008, cei �apte primari care conduc Bucure�tii au adunat peste 30 de dosare in Justi�ie, dar nici unul dintre ale�i nu a primit vreo condamnare definitiv� pan� acum, campioni la apari�ii in instan�� �i in cazurile procurorilor fiind Adriean Videanu �i Marian Vanghelie.
 29 mai, 13:25 
Adriean Videanu nu i�i mai aminte�te cate procese de calomnie are
Cele mai multe procese pe care le are primarul general sunt cele cu edilul de la Sectorul 5, Marian Vanghelie, pentru diferite declara�ii denigratoare. Intr-unul dintre aceste cazuri, Videanu a fost achitat, in 2006, pentru acuza�iile de calomnie, insult� �i amenin�are pe care i le-a adus primarul de sector. Scandalul intre cei doi primari a izbucnit in 2005, in timpul campaniei electorale. Vaghelie l-a ac�ionat in instan�� pe Adriean Videanu, pe motiv c� acesta l-a calomniat sus�inand despre el c� este un "loser". Ca urmare a deciziei magistra�ilor, Marian Vanghelie a fost obligat s� ii pl�teasc� lui Videanu suma de 35 milioane lei vechi, reprezentand cheltuieli de judecat�.
"Nici eu nu-mi mai amintesc cate procese am cu Vanghelie. Cred c� sunt vreo 6-7 in derulare, din care am ca�tigat unul. Urmeaz� dou� grele cu Gu�� �i Marius Marinescu pentru calomnie, insult�, def�imare, pentru tot ce au spus ei in ultima vreme, cu bordurile cu tot. Nu �tiu dac� s-au inregistrat inc� in instan�a, oricum urmeaz� s� le inregistr�m �i s� primim in curand un termen", a declarat Adriean Videanu pentru NewsIn.
Liderul Ini�iativa Na�ional�, Cozmin Gu��, il acuz� pe Adriean Videanu c� ar fi ob�inut 4 milioane de euro din importul de borduri din China, o dat� cu schimbarea acestora in Capital�. Raportul Cur�ii de Conturi cu privire la acest caz, care a fost invocat de Gu�� in urm� cu dou� s�pt�mani, a ajuns recent la procurorii anticorup�ie.
Adriean Videanu a mai fost cercetat de procurorii DNA, in 2007, in dosarul in care a fost acuzat c� a primit mit� de la deputatul Nati Meir. Procurorii au decis, ins�, s� nu inceap� urm�rirea penal� impotriva edilului din lips� de probe.
Primarul Capitalei se mai afl� in proces �i cu prefectul C�t�lin Deaconescu. Acesta l-a ac�ionat pe Videanu in judecat� pentru dispozi�ia dat� la sfar�itul lunii martie, pe baza c�reia tarifele pentru ridicarea gunoiului menajer au fost majorate, dispozi�ie ce nu ar intra in atribu�iile primarului, ci ale Consiliului Local.
In alt dosar, prefectul C�t�lin Deaconescu a atacat in instan�� Planul Urbanistic Zonal aprobat de consilierii municipali pentru Parcul Bordei, deoarece i-ar lipsi mai multe avize �i semn�turi, semnaland, in acela�i timp, �i c� pe aproximativ 5.000 de metri p�tra�i din parc se poate construi. In plus, prefectul il acuz� pe primarul general c� ar fi facut pl�i prin banc� in valoare de 500 de milioane de euro, bani ob�inu�i prin emisiunea de obliga�iuni in alte b�nci, de�i, f�r� aprobarea consiliului, nu are voie s� fac� tranzac�ii decat prin trezorerii, potrivit lui C�t�lin Deaconescu.
Intr-un alt proces aflat pe rolul Tribunalului Bucure�ti, Adrian Videanu este acuzat, impreun� cu Ludovic Orban, de abuz �i neglijen�� in serviciu, fals intelecutal �i uz de fals, pentru c� ar fi retrocedat un apartament care nu era in proprietatea Prim�riei Municipiului Bucure�ti.
Cea mai recent� plangere pe numele lui Videanu este cea f�cut� de Partidul Conservator, in data de 27 mai, filiala Bucure�ti a partidului acuzandu-l pe edil c� ar fi reac�ionat in "stil stalinist", trimi�and aproximativ 100 de poli�i�ti �i jandarmi s� confi�te cortul �i banner-ul candidatului forma�iunii politice la prim�ria Capitalei, Codrin �tef�nescu. "Democra�ia mai are �i accidente, pe care eu le tratez cu mare disponibilitate", a precizat Adrian Videanu, pentru NewsIn, in leg�tur� cu plangerea depus� de PC la Parchet.
Andrei Chiliman face vizite la DNA
Pe 7 mai anul acesta, Andrei Chiliman a fost audiat de procurorii de la Direc�ia Na�ional� Anticorup�ie intr-un dosar, care are leg�tur� cu o plangere formulat� de Rodipet legat� de amplasarea chio�curilor de distribu�ie a presei.
Tot pe numele lui Andrei Chiliman, societatea REBU a f�cut, in 2007, o plangere penal� la parchet, acuzandu-l pe edil de abuz in serviciu pentur c� ar fi reziliat ilegal contractele de�inute de REBU in sectorul 1.
Incepand din luna octombrie 2007, primarul Sectorului 1, Andrei Chiliman, este cercetat penal pentru abuz in serviciu, deoarece, in iunie 2006, ar fi dispus evacuarea unor comercian�i din Pia�a Amzei f�r� a avea o decizie judec�toreasc�. Al�turi de primarul Sectorului 1 este cercetat �i Tudoric� Marius Nell, fostul �ef al Poli�iei comunitare a Sectorului 1, impreun� cu al�i subordona�i ai s�i.
Interven�ia din iunie 2006 a reprezentan�ilor Prim�riei Sectorului 1 �i a poli�i�tilor comunitari a fost una dur�, cei care s-au opus fiind b�ga�i in dube. O avocat� s-a ales cu piciorul fracturat �i mai mul�i comercian�i cu hainele rupte. Evacuarea a fost motivat� de autorit�i de urgen�a unor lucr�ri de reabilitare la imobilul respectiv.
Chiliman a declarat, ins�, in 23 noiembrie 2007, c� a aflat de la jurnali�ti c� este cercetat penal. Cateva luni mai tarziu, la inceputul lui ianuarie 2008, Chiliman a depus o plangere impotriva rezolu�iei Parchetului de pe lang� Judec�toria Sectorului 1 prin care s-a dispus inceperea urm�ririi penale in cazul s�u.
Andrei Chimiman nu i�i aminte�te decat de dou� probleme pe care le are cu justi�ia �i pe care le pune in leg�tur� cu interese de grup. "Am deranjat multe grupuri de interese in mandatul meu �i a� putea men�iona unul de notorietate, Parcul Bordei �i grupul de interese care a gravitat in jurul acestui spa�iu verde. Despre plangerile in justi�ie, de care eu s� �tiu, sunt dou�, m� refer la cazul Rodipet pentru ridicarea unor chio�curi amplasate ilegal - f�r� autoriza�ie - pe domeniul public, �i cazul Amzei, unde diverse societ�i ocupau abuziv un spa�iu intr-un imobil. Nu este vorba de vreo fapt� din zona corup�iei, ci despre plangeri impotriva dispozi�iilor de primar. Nu-mi fac probleme pentru aceste sesiz�ri, pentru c� ele se inscriu in categoria firescului, intotdeauna exist� cineva care este nemul�umit c� se aplic� legea", a declarat, pentru NewsIn, primarul Andrei Chiliman.
Neculai On�anu are �i el probleme in justi�ie
Primarul Sectorului 2, Neculai On�anu, are un proces pe rolul Tribunalului Bucure�ti, ca urmare a deciziei de a d�rama Pia�a Obor. Mai mul�i comercian�i, constitui�i in "Asocia�ia Frontului Negustoresc Obor", se judec� de doi ani pentru a anula hot�rarea edilului Sectorului 2 de a d�rama Pia�a, pentru ca aici c� fie construit un mall. Procesul, amanat pan� acum pentru lips� de procedur�, are fixat un nou termen de judecat� pe 17 iunie. Decizia de demolare a Pie�ei Obor a fost contestat� in instan�� �i de prefectul C�t�lin Deaconescu in luna martie.
"Acele procese cu Pia�a Obor nu sunt impotriva mea �i a hot�rarii Consiliului Local de a d�rama Pia�a Obor. Nu am fost implicat in niciun proces penal, din fericire", a declarat On�anu pentru NewsIn.
�i opozi�ia a f�cut plangere penal� pe numele social-democratului. Pe 8 mai, Partidul Democrat Liberal Sector 2 a depus o astfel de plangere impotriva lui Neculai On�anu �i a reprezentan�ilor administra�iei locale, acuzandu-i c� au instigat �i dispus distrugerea mai multor bannere ce con�ineau mesaje electorale ale PD-L. Acestea ar fi fost distruse, in zilele de 6 �i 7 mai, de pe stalpii de sus�inere a re�elelor electrice unde erau amplasate. "Campanie electoral�. Ce s� zic� �i ei? Nu vede�i cate probleme au ap�rut �i cu sec�iile de votare. E doar campanie electoral�", a afirmat, in replic�, Neculai On�anu.
Liviu Negoi�� nu are nici un proces
Edilul Sectorului 3 nu s-a f�cut remarcat, pan� acum, pentru probleme cu justi�ia. "Nu am niciun proces. Aproape toate acuza�iile vin din PSD �i f�r� nicio dovad�. Nu au f�cut decat s�-�i acuze adversarii politici. I-am zis lui Gu�� c�, dac� aduce o singur� dovad� impotriva mea, imediat imi dau demisia. L-am intrebat dac� va face �i el la fel dac� se dovede�te c� sunt nevionvat �i a zis c� se mai gande�te", a declarat, pentru NewsIn, Liviu Negoi��.
Inimaroiu are plangeri la Poli�ie
"Eu, in calitate de primar al sectorului 4, nu am niciun proces penal. Singura sesizare pe numele meu este de la demolarea celor 4500 de garaje, chio�curi, dughene. Am vreo 3-4 plangeri la poli�ie de la aceste demol�ri", a declarat, pentru NewsIn, Adrian Inim�roiu.
In plus, s�pt�mana trecut�, candidatul PC la Prim�ria Sectorului 4, Cristian Popescu "Piedone" a anun�at c� il va ac�iona in judecat� pe Adrian Inim�roiu pentru calomnie, deoarece edilul sectorului 4 l-a acuzat pe Piedone de fraud� imobiliar�, sesizand Parchetul. "In calitate de primar, am anun�at in conferin�� de pres� c� am f�cut plangere la Parchetul General impotriva lui Piedone �i a lui Marius Mihalache. Mihalache a luat casa �i in condi�ii ilegale i-a vandut-o lui Piedone la pre� dublu. Asta se nume�te suveic� imobiliar�, iar in buzunarul lui Piedone au intrat aproximativ 100.000 de dolari. Sun convins c� cei doi vor primi pedepse penale", a precizat Inim�roiu.
Adrian Inim�roiu mai are un proces penal mutat la Bra�ov in care este acuzat de abuz in serviciu. Procesul a fost intentat pentru faptele lui din perioada de consilier al Consiliului Local al Sectorului 4. "Acel proces (procesul penal de la Bra�ov) este un abuz, iar procurorul care a instrumentat cazul (n.r. procurorul Marius Vasile) este singurul magistrat din �ar� cercetat penal. Acel proces s-a bazat numai pe ni�te sesiz�ri anonime", a sus�inut primarul Sectorului 4.
Marian Vanghelie, campion la procese de calomnie �i sesiz�ri la DNA
Primarul Sectorului 5 are �apte procese de calomnie cu Adriean Videanu, intr-unul dintre acestea social-democratul fiind obligat s�-i pl�teasc� lui Videanu 3500 lei.
Marian Vanghelie a fost acuzat de calomnie �i de societatea Luxten, concesionarul iluminatului public din Bucure�ti. Compania l-a ac�ionat pe edilul sectorului 5 in judecat� in 2007, cerand daune morale �i materiale pentru mai multe afirma�ii f�cute de Vanghelie, potrivit c�rora, incepand cu anul 2000, firma Luxten Lighting Co SA ar fi vandut primarului general de atunci, Traian B�sescu, energie electric� la o valoare foarte mare, de 1,2 miliarde de euro. Ulterior, in aprilie 2008, compania Luxten a renun�at la judecat�.
Pe 26 mai, Tribunalul Bucure�ti a decis s� men�in� rezolu�ia Parchetului de pe lang� Judec�toria Sectorului 5 de neincepere a urm�ririi penale impotriva primarului Marian Vanghelie pentru abuz in serviciu, dup� ce a fost acuzat de un comerciant, Nicolae Serenu, c� i-ar fi d�ramat ilegal dou� magazine.
Curtea de Conturi Bucure�ti a sesizat de mai multe ori procurorii anticorup�ie despre modul in care Vanghelie a cheltuit banii publici la sectorul 5. DNA a decis, ins�, s� nu inceap� urm�rirea penal� impotriva lui Vanghelie, motivand c� probele din dosar nu erau suficiente.
In 2004, Marian Vanghelie a fost cercetat de procurorii anticorup�ie in leg�tur� cu infiin�area magazinelor Economat, organizarea petrecerilor de Revelion 2003 �i cu privatizarea magazinului Bucure�ti. Marian Vanghelie a mai fost vizat �i intr-un dosar DNA referitor la imprejur�rile in care au fost repartizate �i executate lucr�rile de modernizare �i renovare pentru unit�ile �colare din Sectorul 5, ins� �i in acest caz procurorii au decis s� nu inceap� urm�rirea penal� impotriva edilului.
Marian Vanghelie nu a putut fi contactat de c�tre NewsIn nici m�car prin intermediul purt�torului s�u de cuvant.
Cristian Potera� a cerut dovad� de la DNA c� nu are probleme cu procurorii
Edilul Sectorului 6 este implicat intr-un proces privind evacuarea abuziv� a societ�ii Pia�a Cranga�i din dou� spa�ii comerciale, dosarul aflandu-se in recurs pe rolul Tribunalului Bucure�ti. In plus, intr-un raport al Cur�ii de Conturi, s-au constatat mai multe nereguli privind banii cheltui�i de Cristian Potera� pentru repararea �colilor �i a gr�dini�elor din Sectorul 6. Pe numele lui Cristian Potera� nu a fost inceput�, ins�, urm�rirea penal� pentru nicio acuza�ie. "Procesele in care am fost implicat in calitate de primar sunt legate de demolarea Peie�ei Cranga�i �i am ca�tigat toate procesele", a declarat Potera� pentru NewsIn.
Referitor la acuza�iile c� a folosit banii publici pentru campania electoral�, el a afirmat c� nu exist� dovezi. "Trebuie s� fac� �i ei dovada. Sunt tot felul de oameni care fac aceste acuza�ii, asta nu inseamn� c� au dreptate. Am primit o scrisoare de la Direc�ia Na�ional� Anticorup�ie c� nu sunt implicat in niciun dosar penal", ne-a declarat primarul Sectorului 6, care candideaz� pentru un nou mandat.
Z.O.  
 Afisari: 148  |  Tiparire pagina  |  Tiparire articol (optimizat)  |  Trimitere pe e-mail 
 Comentarii: 2 Afiseaza toate comentariile  
SOBOLANIII:   de iulia-andrei
Ar fi cazul pentru o schimbare!   de anaxor
A r h i v a
Stirile zilei 2008-05-29
 20:32 
Gorbaciov: "Este posibil sa asistam la inceputul unui nou razboi rece"
5 comentarii
 20:17 
Autoritatile romane se pregatesc pentru cutremur
5 comentarii
 19:45 
Basescu: Cei alesi duminica vor gestiona 20 de miliarde de euro
2 comentarii
 19:42 
NATO ar putea ramane in Kosovo inca cinci ani
2 comentarii
 19:30 
15 ONG-uri le cer lui Oprescu si Diaconescu sa se dezica public de Iliescu
22 comentarii
 19:24 
Dior si-a retras reclamele din China in urma scandalului provocat de Sharon Stone
6 comentarii
 19:01 
Peste un milion de romani au fost victimele violentei in 2007
2 comentarii
 18:50 
Romtelecom nu are niciun contract incheiat cu Colegiul National Mihai Eminescu din Satu Mare
1 comentariu
 18:33 
Maimutele cyborg
1 comentariu
 17:58 
Americanii au ajuns sa isi fure benzina din rezervor
23 comentarii
 17:51 
Elevii bulgari se inghesuie sa studieze limba romana ca limba straina
2 comentarii
 17:49 
CGMB a modificat de dragul NetCity Planul Urbanistic General al Bucurestilor
 17:40 
Tinuta in viata, 60 de ani, de un plaman de fier, dar omorata de o banala pana de curent
2 comentarii
 17:40 
Vosganian: Nu scadem acciza la petrol pentru ca iar vine Petrom si scumpeste benzina
1 comentariu
 17:34 
Albania ar putea gazdui centrale nucleare italiene
 17:27 
Mortii din Brasov dezgropati din cauza Elodiei
 17:19 
Sinuciderile in randul soldatilor, fenomen global
 17:01 
Sotia unui politist a provocat un accident mortal si a fugit de la locul faptei
1 comentariu
 17:01 
Videanu face audienta cat candidatii
1 comentariu
 16:57 
Cazul Mailat pus in scena la Opera din Roma
1 comentariu
 Top afisari / comentarii 
 Enigma de duminica (1984 afisari)
 Sharon Stone in razboi cu chinezii (1972 afisari)
 Inflatie de case (1888 afisari)
 Medvedev: Urca-te linistit la volan, ai baut cu mine! (1649 afisari)
 Parintele Arsenie: Sindicatele, straine de duhul Bisericii (1524 afisari)
 Autoritatile romane se pregatesc pentru cutremur (2977 afisari)
 Un american sustine ca are imagini cu extraterestri de 1,2 m pe care le va da publicitatii vineri (2899 afisari)
 Dior si-a retras reclamele din China in urma scandalului provocat de Sharon Stone (2629 afisari)
 Sotia unui politist a provocat un accident mortal si a fugit de la locul faptei (2235 afisari)
 Gorbaciov: "Este posibil sa asistam la inceputul unui nou razboi rece" (2219 afisari)
Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!  This website is ACAP-enabled   
ISSN 1583-8021, © 1998-2008 ziua "ziua srl", toate drepturile rezervate. Procesare 0.01253 sec.