Ziua Logo
  13:19, luni, 21 octombrie 2019
 Cauta:  
  Detalii »

Opinii

2009-10-07
cumanus (...@gmail.com, IP: 86.35.241...)
2009-10-07 14:05
Cea mai mare crima

in lumea moderna e daca cineva este ucis, batjocorit, segregat etc. doar pentru simplul motiv ca apartine unei natii, popor, etnii, minoritati de orice fel etc.
Crime din astea s-au petrecut peste tot, atit in trecut cit si in prezent.
Unele au fost sanctionate, altele nu, sau sunt tolerate, incurajate si in prezent.
Dureros: homo sapiens modern este cel mai nenorocit "animal" cu constienta superioara.

cumanus (...@gmail.com, IP: 86.35.241...)
2009-10-07 15:24
Re: Cea mai mare crima

Citat: "Ca urmare a R?zboiului de Independen?? (1877-1878), la Congresul de Pace de la Berlin, Marile Puteri au fost de acord s?-i recunoasc? Romniei noile grani?e ?i independen?a cu condi?ia corect?rii amendamentului la articolul 7 al Constitu?iei, n sensul asigur?rii de drepturi civile tuturor locuitorilor ??rii, independent de apartenen?a etnic? sau religioas?. Aceste presiuni au provocat reac?ii nefavorabile n cercurile politice romne?ti. Opozi?ia la modificarea Constitu?iei a dus la alegeri ?i schimb?ri de guverne ?i interven?ii diplomatice n capitalele europene, n ncercarea de a folosi disensiunile dintre Marea Britanie, Fran?a, Germania ?i Rusia. Rezultatul final a fost o reformulare ambigu? a articolului 7 care s? dea posibilitatea acord?rii individuale a cet??eniei unor evrei cu reziden?i minimum zece ani pe teritoriul Romniei - cu excep?ia ncet??enirii n bloc a 883 de participan?i la R?zboiul de Independen??. Aceast? corectare a Constitu?iei a facilitat semnarea - cu o ntrziere de un an - a tratatului care recuno?tea independen?a ?i grani?ele Romniei, dar a f?cut ncet??enirea evreilor impracticabil? - ntre 1878-1913 num?rul celor ncet??eni?i nu a dep??it 52 924 evrei.
Ulterior, n octombrie 1942 mare?alul Ion Antonescu va critica vehement, ntr-o scrisoare c?tre C.I.C. Br?tianu, att acceptarea acestei formul?ri, ct ?i a semn?rii tratatului de pace din 1919: „...care au fost impuse de jidani care, mpreun? cu englezii ?i americanii, au dictat pacea, (...) iar Ion C. Br?tianu a fost nevoit s? primeasc? (n 1878) condi?ia njositoare a acord?rii de drepturi cet??ene?ti evreilor, (...) datorit? c?reia s-a jidovit ?ara ?i s-a compromis economia romneasc? ?i puritatea rasei noastre... (Br?tianu) ...a provocat dec?derea moral? a Romniei prin capitularea n fa?a evreilor ?i a francmasonilor, care ?i-a c?p?tat expresia prin instaurarea sistemului democrat-liberal, ce a acordat drepturi tuturor."
La sfr?itul r?zboiului, primul tratat de pace al Antantei fost ncheiat cu Germania, la Versailles (28 iunie 1919), urmat de tratatul cu Austria, la Saint- Germain en Laye (10 septembrie), pe care Romnia (reprezentat? de Alexandru Vaida-Voevod, ministru f?r? portofoliu ?i Nicolae Mi?u, ambasadorul Romniei la Londra) nu l-a semnat, din cauz? c? i se impuneau iar??i clauze referitoare la minorit??i, care au determinat demisiile succesive ale guvernelor conduse de Ion I. C. Br?tianu ?i de generalul Artur V?itoianu. [11][12]. n cele din urm?, la 9 decembrie1919, guvernul romn, condus de generalul Constantin Coand?) a semnat cu Puterile aliate ?i asociate «Tratatul asupra minorit??ilor». Prevederile acestui tratat au fost ulterior legiferate prin Constitu?ia din 29 martie 1923 ?i legea din 25 februarie 1924, prin care dobndeau cet??enia romn?, cu drepturi depline, to?i locuitorii fo?ti cet??eni ai Imperiului Austro Ungar sau Rus care aveau domiciliu administrativ n Transilvania, Banat, Cri?ana ?i Maramure? la 1 decembrie 1918, n Bucovina la 28 noiembrie 1918 ?i n Basarabia la 9 aprilie 1918.

A. n 1940 se notau n Romnia Mare circa 800 000 de evrei, din care:

1. Evrei-romni r?ma?i in via?? n 1945: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 000
2. Evrei-romni masacra?i n Transilvania de Nord (cedat? Ungariei - guvernul Szlasi). . 135 000
3. Evrei-romni disp?ru?i, uci?i sau transmuta?i nainte de intrarea trupelor romne . . . . .100 000
4. Evrei-romni masacra?i sub guvernul Antonescu (800 000 minus 645 000) . . . . . . . . .155 000

B. Evrei-ucrainieni din Transnistria aflat? sub ocupa?ia Armatei Romne: . . . . . . . . . 135 000

Dintre care

1. R?ma?i n via??: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20000
2. Mascra?i sub guvernul Antonescu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 000

C. Num?rul total al evreilor uci?i sub guvernul Antonescu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 000

Dup? Al doilea R?zboi Mondial exodul evreilor c?tre Israel (dar ntr-o m?sur? mai redus? ?i c?tre Occident) a dus dispari?ia aproape total? a acestora. De exemplu, n 1945 tr?iau 410.000 evrei, n 1961 225.000 evrei, n 1968 100.000 evrei. Ast?zi, num?rul lor nu dep?e?te 10.000 persoane.

cumanus (...@gmail.com, IP: 86.35.241...)
2009-10-07 15:27
Re: Cea mai mare crima

Antisemitismul activ: Legile privind minoritatea evreiasc? ale lui Octavian Goga ?i Ion Gigurtu

De-a lungul anilor de conlocuire, att poporul romn ct ?i Biserica Ortodox? Romn? au manifestat fa?? de evrei - conform sintagmei lui ?erban Papacostea - o toleran?? ostil?. De men?ionat c? actele pogromiste - a??ate de lozincile vinei de deicid ?i de o mare varietate de acuza?ii -nu erau ini?iate sau sprijinite de conducerea Bisericii Ortodoxe Romne

Antisemitismul romnesc interbelic - de?i inspirat din ideologia antisemit? european?, mai ales din Germania, Austria, Fran?a ?i Rusia ?i ajuns? la apogeu n regimurile de tip na?ional-socialist ?i fascist - a fost de o factur? socio-economic?, cu r?d?cinele adnc nfipte n straturile sociale medii ?i superioare, politice, academice, economice ?i culturale ale popula?iei majoritare romne, dar f?r? priz? marcat? n cadrul marei mase a poporului. Acuz?ia de deicid era un pretext, un instrument de manipulare a maselor, dar nu o cauz?. Mul?i intelectuali romni notorii au ales postura de teoreticieni ai antisemitismului sau au f?cut propagand? antisemit?. Ura, fascismul, xenofobia, calomnia, mistificarea, r?stlm?cirea ?i neghiobia ?i-au dat mna pentru reu?ita acestei misiuni. In iunie 1934 a ap?rut romanul lui Mihail Sebastian, „De dou? mii de ani...”, cu o prefa?? de Nae Ionescu. Conceput? ca o antitez? la tematica romanului, aceast? prefa?? justifica antisemitismul prin perspective teologice, concluznd c?: „evreii nu au nici o putin?? de salvare ntruct sunt evrei”. Dup? ce i-au demonizat, protipendada romn? a nceput s? cread? n poten?ialul demonic al evreilor, n capacit??ile lor intelectuale, comerciale, etc cu care „bietul romn nu s-ar fi putut m?sura\". Aceste capacit??i deosebite, demonice atribuite evreilor, aceast? concuren?? neloial? - de care erau convin?i c? exist? - erau considerate ca subversive, ca fiind ndreptate mpotriva poporului majoritar ?i prin urmare, p?turile conduc?toare cereau contracararea lor prin toate mijloacele. Antisemitismul activ romn a avut ca principal? ?int? eliminarea acestul pericol prin blocarea accesului evreilor la posibilit??ile de studiu, de creere ?i de exprimare, excluderea din institu?iile de ?tiin?? ?i cercetare, din institu?ii de cultur? - teatre, interzicerea intelectualilor de a-?i exercita profesia, ngr?direa oric?rei posibilit??i de dezvoltare economic?, jaful legalizat („romnizarea”) sau nu, mergnd pn? la violen?? fizic? - teroare, deportare ?i exterminare.

Sub pretextul c? ntre anii 1918 ?i 1924 s-ar fi infiltrat n Romnia evrei din fostele imperii austro ungar ?i rus, guvernul prezidat de Octavian Goga[a] a publicat la 21 ianuarie 1938 Decretul nr. 169 de revizuire a cet??eniei, prin care to?i evreii cet??eni romni vor trebui s?-?i redovedeasc? cu acte dreptul la cet??enie, conform legii din 25 februarie 1924, n termen de 20 de zile de la afi?area listelor pe comune ?i ora?e. Ca urmare a acestui decret a fost revizuit? situa?ia a 617 396 de evrei, dintre care 392 172 (63,50%) au p?strat cet??enia romn?, iar 225 222 (36,50%) au pierdut-o. Ace?tia din urm? au primit certificate de identitate valabile pe un an, cu posibilitatea de prelungire. Ei erau considera?i str?ini f?r? pa?aport ?i supu?i regimului juridic ca atare.

Pe un fundal de dezbinare politic?[b], speriat de capitularea n fa?a ofensivei germane a Belgiei ?i mai ales, a Fran?ei, principalul sprijin al Romniei fa?? de expansionismul Axei[17] ?i sim?indu-se vinovat de retagerea haotic? din Basarabia regele Carol II a decis „s? cumpere cu moned? evreiasc?” simpatia ?i sprijinul lui Hitler la viitoarele tratative cu Budapesta ?i Sofia ale c?ror preten?ii teritoriale erau sus?inute de Berlin. El semneaz? la 8 august 1940, la propunerea primului ministru Ion Gigurtu[c], „Decretul lege privitor la starea juridic? a locuitorilor evrei din Romnia” care stabile?te:

- distinc?ia politic? ?i juridic? ntre romnii de snge ?i cet??enii romni;
- define?te ca evrei pe to?i cei de religie mozaic?, inclusiv cei n?scu?i din c?s?toriile mixte (evrei-cre?tini) ?i \"evrei atei\";
- datoria militar? se nlocuie?te cu obliga?ie fiscal? sau prestare de munc?;
- evreilor li se interzice s? dobndeasc? propriet??i rurale;
- li se interzice s? poarte nume romne?ti;
- n 3-6 luni to?i salaria?ii evrei vor fi nl?tura?i;
- se va opera segregarea n nv???mntul de toate gradele;
- nc?lcarea acestor dispozi?ii se va pedepsi cu nchisoare corec?ional? de la 1 la 12 ani.

Un al doilea decret, din aceea?i dat?, interzice „c?s?toriile ntre romni ?i evreii de snge sub sanc?iunea de nchisoare corec?ional? de la 2 la 5 ani”[18]. Aceste legi copiau Legile de la Nrnberg[19][20].

[

cumanus (...@gmail.com, IP: 86.35.241...)
2009-10-07 15:28
Re: Cea mai mare crima

Restul aici:

http://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_evreilor_%C3%AEn_Rom%C3%A2nia

cumanus (...@gmail.com, IP: 86.35.241...)
2009-10-07 15:40
Re: Cea mai mare crima

Si ca imaginea sa fie completa si impartiala, cititi aici despre holocaustul din Ardealul de Nord, care a inceput in primvara anului 1944, imediat dupa arestarea si deportarea lui Horthy de catre germani. A fost tinut prizonier in germania, ulterior a fost citat ca martor la Procesul de la Nurnberg, a murit in exil, in Portugalia prin anii '50.

http://193.226.7.140/~leonardo/n15/Laszlo8.htm

Hokusai san din Kyoto (...@gmail.com, IP: 188.24.213...)
2009-10-07 15:49
Re: Cea mai mare crima / Doar Ardealul de Nord, de ce nu si Ungaria toata? Ungurii au trimis la

moarte de trei ori mai multi evrei decit au murit in Romania, in plus au masacrat si romani in nordul Ardealului, concluzia e ca ungurii-s cei mai mari ''sfinti'' din Europa!!!!!


La 2009-10-07 15:40:04, cumanus a scris:

> Si ca imaginea sa fie completa si impartiala, cititi aici despre
> holocaustul din Ardealul de Nord, care a inceput in primvara anului
> 1944, imediat dupa arestarea si deportarea lui Horthy de catre
> germani. A fost tinut prizonier in germania, ulterior a fost citat ca
> martor la Procesul de la Nurnberg, a murit in exil, in Portugalia prin
> anii '50.
>
> http://193.226.7.140/~leonardo/n15/Laszlo8.htm
>


« Rezultatele cautarii

     « Comentariu anterior     Comentariu urmator >     Ultimul comentariu »

     « Toate comentariilePentru a putea posta un comentariu trebuie sa va autentificati.


Cauta comentariul care contine:   in   
 Top afisari / comentarii 
Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!  This website is ACAP-enabled   
ISSN 1583-8021, © 1998-2019 ziua "ziua srl", toate drepturile rezervate. Procesare 0.04838 sec.