Ziua Logo
  18:53, marti, 11 august 2020
 Cauta:  
  Detalii »

Analize si comentarii

2006-12-05
CALUGARUL din usa (...@yahoo.com, IP: 208.4.152...)
2006-12-05 16:17
Masoni-m-ash shi n-am cui !

<< Teoria "identitatii ortodoxe" vine sa confirme teza huntingtoniana a ciocnirii civilizatiilor. In contextul mitologic al conflictului ireductibil intre Occident si Orient, circumscris de mitul exceptionalismului occidental caracterizat de "ratiune" si "libertatea individului", aceasta teza plaseaza Romania (poate cu exceptia Transilvaniei greco-catolice) printre culturile inferioare levantine pornind exact de la ortodoxia sa, denuntata ca iremediabil irationala, destructiva si tribala.>>

Aceast� analiz� a lui Severin este o perfect� analiz� de sorginte masonic�. Falsa tez� cum c� excep�ionalismul occidental este caracterizat de ,,ra�iune" �i ,,libertatea individului" este comb�tut� de ,,ra�iunea" ortodox� pa�nic�. Dac� ra�iunea excep�ionali�mului occidengtal a fost �n stare s� nasc� dou� r�zboaie mondiale, a� dori s�-l �ntreb pe neica Severin, ce a dat bun acest excep�ionalism omenirii, �i dac� mai poate invoca cuv�ntul ,,ra�iune" �n a personifica occidentul bazat pe excep�ionalismul holocaustului ?

Nimic nu este mai degradant pentru un analist politic ca Severin dec�t s�-�i lase obiectul muncii �i s� se bage acolo unde nu are nici un fel de preg�tire. Domnia sa este zero barat �n cuno�tiin�e teologice. ,,Teologia" mason� i-a sp�lat crierul p�n� la amigdalite �i nu poate emite dec�t inep�ii �mp�r�ind lumea �n occident �i orient, �n ra�ionali �i barbari. Dac� domnia sa ar cunoa�te c�t un s�mbure de mu�tar teologia cre�tin�, nu ar mai debita at�tea prostii pe centimetru p�trat.

�n �ncheierea editorialului, severineanul �ncearc�, tr�g�nd-o de p�r, o figur� de stil, pun�nd pe seama unei �nchipuite pove�ti Biblice, fr�ia omenirii. Acest vis de aur este de sorginte masonic� �i este dezavuat de to�i fra�ii acestei lumi. Ceea ce nu �tie masonul severin este c� cu credin�a nu te joci. Pentru credin�� oamenii mor. �i asta nu �nseamn� deloc fundamentalism sau istierie sau fanatism, ci sentimentul implantat �n noi de la crea�ia sufletului nostru c� apar�inem unui Ceva de-asupra noastr�, de dincolo de noi. Fiecare credin�� cere credinciosului sacrificiul suprem pentru ceea ce crede. Sacrificul suprem este forma cea mai �nalt� a sufletului omenesc de a se apropia de ceea ce simte c� este de-asupra lui �i dincolo de el. Iar al�turi de acest sacrificiu suprem se adaug� starea suprem� a existen�ei sufletului care este iubirea.

Iubirea �i sacrificul suprem sunt st�ri suflete�ti care exprim� antropologic �i ontologic pe om. Noi oamenii suntem ca pe�tii aceluia�i ocean, numai c� o specie tr�ie�te �ntr-o anumit� parte a oceanului, al�ii tr�iesc �ntr-o alt� parte, �n func�ie de cum s-au adaptat �i cum le place de locul �n care s-au obi�nuit. Ce au pe�tii �n comun ? : APA. Ce-i diferen�iaz� ? : Ra�iunea. Ra�iunea ne spune c� suntem ra�iuni care apar�inem unei ra�iuni de-asupra ra�iunii noastre.

,,Doamne, vreau s� te v�d", �l roag� Moise pe Dumnezeu. Ra�iunea omeneasc� este legat� de senza�ie : v�z, auz, pip�it. Ra�iunea uman� este legat� de sim�. Sim�ul ne face superiori �ngerilor. Cugetul omului se face pe baza sim�ului. ,,Doamne, arata-mi-Te !" �l roag� proorocul Ilie pe Dumnezeu ! ,,Voi crede numai c�nd voi atinge cu m�na locul cuielor �i c�nd voi atinge cu degetul coasta Lui" spune Apostolul Toma ucenicilor necrez�nd c� Iisus �nviase. Guget, deci exist. Dar ca s� exist trebuie s� simt. Cuget, deci simt c� exist �i sim�irea mea, din sim�irea mea se na�te pofta de a cugeta, pentru c� sunt o fiin�� ra�ional� �i ra�iunea m� leag� de Ra�iunea suprem�. Ra�iunea �mi cere s� simt, s� v�d, s� ating, s� miros, s� pip�i ceea ce face obiectul ra�iunii, leg�turii mele cu dedincolo-ul meu. �i Dumnezeu vine din spatele lui Moise �i �i acoper� ochii, �i-l dep�e�te, iar Moise �i vede numai spatele lui Dumnezeu, ceea ce face ca ra�iunea s� �l �ndumnezeiasc� pentru c� L-a v�zut. Lui Ilie Dumnezeu I se arat� �n atingerea unui zefir, iar lui Toma I se arat� �n carne �i oase, ceea ce face ca Toma s� se �ndumnezeiasc� �i s� ajung� la cel mai �nalt mod de manifestare a credin�ei : sacrificiul suprem, bazat pe ce ? Pe ce ? Pe ra�iunea �mplinit� prin sim�. L-am v�zut ! Sunt deplin ! Or ?, ce �nseamn� a crede, ce �nseamn� a fi cre�tin ? Inseamn� a vedea cu ochii ra�iunii �i a sim�i. Ferici�i cei ce nu au v�zut �i au crezut. Eu cred c� Moise L-a v�zut pe Dumnezeu. Eu cred c� Ilie L-a sim�it pe Dumnezeu, eu cred c� Toma I-a atins coasta lui Iisus cel �nviat din mor�i. Nu mai am nevoie de martori, de m�rturii. �i sunt fericit.

�i atunci, ce �nseamn� icoana ? Icoana �nseamn� dorul de a-L vedea, dorul de a-L �ti l�ng� mine. Dorul de a-L ra�iona, de a fi �n preajma mea, de a m� readuce din existen�a mea obi�nuit� la taina Lui. Incon�tient se na�te �n sufletul oric�rui om nevoia de a-L vedea �i de a-L sim�i. Cei ce nu au capacitatea de a-L sim�i, cad. Dorul de El asta �nseamn� : arat�-mi-Te Doamne ! ,,�i s-a pornit furtun� de se zguduiau mun�ii, dar Dumnezeu nu era �n furtun�, �i s-a pornit cutremur mare de nu mai r�m�neau pietre pe pietre, dar Dumnezeu nu era �n d�r�m�tur�. �i s-a pornit foc de p�rjolea p�m�ntul, dar Dumnezeu nu era �n foc. <<Iar dup� foc va fi adiere de v�nt lin �i acolo va fi Domnul>> �n adiere de v�nt lin. Linu-i lin �i iar� lin, spune un colind de-al nostru ! De ce sim�eau egiptenii s�-�i �mpodobeasc� piramidele �i templele lor cu hieroglife cu scene din via�a lor, cu scene din via�a zeilor lor ? De ce grecii �i romanii �i pictau temple lor. De ce iudeii i�i impodobeau corturile lor cu scenete din via�a lor �i a sfin�ilor lor ? De ce ? de dorul Lui. De dorul lui ,,Arat�-mi-Te Doamne" Iar Dumnezeu nu era �n foc ci �n adiere de v�nt.

Ce este ra�ional �n a-i lua omului dreptul lui ,,arat�-mi-te Doamne ?"

simiondan din timisoara (...@yahoo.com, IP: 86.35.26...)
2006-12-05 20:43
Re: Masoni-m-ash shi n-am cui ! bisturiu!


« Rezultatele cautarii

     « Comentariu anterior     Comentariu urmator >     Ultimul comentariu »

     « Toate comentariilePentru a putea posta un comentariu trebuie sa va autentificati.


Cauta comentariul care contine:   in   
 Top afisari / comentarii 
Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!  This website is ACAP-enabled   
ISSN 1583-8021, © 1998-2020 ziua "ziua srl", toate drepturile rezervate. Procesare 0.00874 sec.