Ziua Logo
  03:30, joi, 24 octombrie 2019
 Cauta:  
  Detalii »

Analize si comentarii

2008-03-10
Harkonen din Bimbilezia Meridionala (...@yahoo.com, IP: 193.230.150...)
2008-03-10 19:24
Martirii de la Aita Seac�


Pe 4 septembrie 2004, �n curtea bisericii ortodoxe din Aita Seac?, au fost re�nhumate cu ritual cre?tin ortodox osemintele osta?ilor rom�ni uci?i �n urm? cu 60 de ani �n acele locuri.

Ini?iativa ?i organizarea acestui act necesar ?i reparatoriu apar?ine Episcopiei Ortodoxe a Covasnei ?i Harghitei prin Protopopiatul Ortodox din Sf. Gheorghe ?i Centrului Ecleziastic de Documentare "Mitropolit Nicolae Colan", cu spijinul Garnizoanei militare Sf. Gheorghe, a autorit??ilor publice ?i a societ??ii civile rom�ne?ti din jude?ul Covasna.

�n contextul �nceperii luptelor armatei rom�ne pentru eliberarea Ardealului de Nord, pe 3 septembrie 1944, subunit??i ?i forma?ii ale Corpului de Munte aflate �n dispozitiv de lupt? la nord de localitatea Aita Seac?, au fost obligate, sub puternica presiune a unor for?e inamice dotate cu tancuri grele, s?-?i abandoneze pozi?ia ?i s? se retrag? spre sud ?i spre est.

Din documentele de arhiv? rezult? c?, pe 4 septembrie, militari rom�ni izola?i, afla?i �n retragere dezorganizat?, au fost intercepta?i de etnici maghiari din Aita Seac?, lua?i ostateci, tortura?i ?i omor�?i. Num?rul militarilor rom�ni asasina?i �n aceast? localitate, p�n? �n prezent, nu a fost stabilit cu precizie. Declara?iile martorilor au fost contradictorii, indic�nd num?rul victimilor �ntre 13 ?i 100. �n urma investiga?iilor f?cute �n arhivele militare, �n anul 2003, au fost identifica?i 13 militari deceda?i ?i �nhuma?i �n Aita Seac?, �n septembrie 1944, f?c�ndu-se �ns? precizarea "c? nu exist? certitudinea c? sunt aceia?i cu cei uci?i de localnici, mai ales c? �n list? nu este nici un ofi?er".

Din declara?iile unor martori rezult? c? "vreo 40 de solda?i rom�ni asasina?i, sunt �nmorm�nta?i �ntr-o groap?; preciz�ndu-se c? doar �ntr-o singur? groap? sunt vreo 20, ceilal?i sunt �nmorm�nta?i �n diferite locuri pe c�mpul din cimitirul din Aita Seac?".

Pe 7 septembrie 1944, Corpul de Munte a reluat ofensiva, iar pe 10 septembrie a ajuns pe aliniamentul Micfal?u, B??anii Mari, Bibor?eni, Baraolt, Raco?ul de Sus - deci la nord de Aita Seac?.

La 26 septembrie 1944, pe fondul unei slabe prezen?e a administra?iei rom�ne �n zon?, �n Aita Seac? a venit Gavril? Olteanu, comandantul Batalionului de Voluntari Bra?ov, din cadrul Regimentului de Voluntari "Iuliu Maniu", care a efectuat o anchet? sumar? asupra celor petrecute la 4 septembrie ?i a dispus executarea a 11 etnici maghiari (nou? prin �mpu?care ?i doi prin decapitare, al?i doi r?ni?i atunci, au decedat ulterior).

Acest exces de autoritate ?i asumare de competen?e juridice de c?tre Gavril? Olteanu, specifice �n �mprejur?ri excep?ionale ?i vid de autoritate, a �ngrijorat Marele Stat Major, care i-a atras aten?ia lui Iuliu Maniu asupra gravelor consecin?e ce pot decurge din ac?iunile sc?pate de sub control ?i a ordonat deta?amentelor de voluntari (unit??i care au avut un important rol �n instalarea administra?iei rom�ne?ti ?i restabilirea ordinei publice �n zon?) s? respecte "via?a ?i bunurile locuitorilor de alt? na?ionalitate ?i origine etnic?". De fapt, doi ani mai t�rziu, majoritatea conduc?torilor acestei forma?iuni paramilitare au fost aresta?i ?i integra?i marelui proces intentat Mi?c?rii Na?ionale de Rezisten??, proces finalizat la 18 noiembrie 1946.

Din lucrarea lui Petre ?urlea rezult? c? "pe parcursul anchetei, Gavril? Olteanu a fost omor�t �n �nchisoare la 10 august 1946, de?i formula oficial? a fost aceea a sinuciderii".

Din aceia?i lucrare afl?m c? seria de procese declan?at? de Curtea Mar?ial? din Sibiu, �n decembrie 19444, �n leg?tur? cu cele petrecute la Aita Seac?, av�nd vizibile conota?ii politice, s-a desf??urat la Sf. Gheorghe, Bra?ov, Cluj, Sibiu ?i Bucure?ti pe parcursul a zece ani ?i au vizat elucidarea, sub aspect juridic, a urm?toarelor probleme: terorizarea popula?iei rom�ne?ti din Aita Seac?, �n perioada 1940-1944, de c?tre grupuri de maghiari localnici; asasinarea de c?tre popula?ia maghiar? din comun? a mai multor osta?i rom�ni, la 4 septembrie 1944; executarea unora dintre vinova?i pentru aceste asasinate de c?tre Batalionul de Voluntari "Iuliu Maniu" Bra?ov, la 26 septembrie 1944.

�n prima etap? a procesului, din motive politice, se urm?rea demonstrarea vinon??iei Partidului Na?ional ??r?nesc. �n a doua etap? a acestor procese, s-a urm?rit atenuarea animozit??ilor dintre cele dou? comunit??i, prin decretarea vinov??iei egale ?i deci ?tergerea episoadelor dramatice.

Cercet?rile �ntreprinse de c?tre Uniunea Popular? Maghiar? au ajuns la concluzia c? " peste faptele petrecute trebuie tras valul uit?rii, pentru c? altfel nu se poate �nf?ptui prietenia rom�no-maghiar?". Prin casarea dosarelor "s-a urm?rit a nu se mai r?scoli vechi anumozit??i, ci s? se calmeze spiritele, �n scopul de a se putea p??i la munca rodnic? de construc?ie a socialismului".

Sentin?a definitiv? a Tribunalului Bucure?ti, din 1954, a fost conceput? �n a?a fel �nc�t s? ofere imaginea unui echilibru �ntre cele dou? grup?ri etnice ?i a unei justi?ii impar?iale; prin urmare au fost condamna?i ?i maghiari ?i rom�ni.

Fa?? de evenimentele dramatice din toamna anului 1944, de la Aita Seac?, sunt exprimate dou? puncte de vedere, total diferite: punctul de vedere rom�nesc, care pune accentul pe atrocit??ile la care a fost supus? popula?ia rom�neasc? din localitate, �n perioada ocupa?iei horthiste ?i pe cruzimea cu care au fost asasina?i osta?ii rom�ni; ?i punctul de vedere maghiar, care minimalizeaz? suferin?ele rom�nilor din perioada 1940-19444, repro?eaz? rom�nilor din Aita Seac? faptul c? au informat pe Gavril? Olteanu despre concet??enii maghiari care au ucis solda?ii rom�ni la 4 septembrie, eludeaz? cele petrecute �n ceast? zi ?i sus?ine nevinov??ia celor 13 "martiri" maghiari.

Datorit? cercet?rilor din ultimii ani, adev?rul despre aceste evenimente dramatice a triumfat. �ns?, evolu?ia structurii etnice ?i confesionale din ultimii 50 de ani a condus practic la diminuarea drastic? a comunit??ii rom�ne?ti din Aita Seac?. Num?rul rom�nilor a s?zut de la 316 �n 1990, la 284 �n 1930, apoi la 8 �n 1941, la 44 �n 1992 ?i la 36 �n 2002. A disp?rut �nv???m�ntul �n limba rom�n?, biserica ortodox? nu are preot, vechiul cimitir este �n paragin?, casa parohial? s-a d?r�mat, iar despre vechile familii rom�ne?ti din sat, mai vorbesc doar pietrele funerare, care au mai rezistat vitregiilor vremurilor.


« Rezultatele cautarii

     « Comentariu anterior     Comentariu urmator >     Ultimul comentariu »

     « Toate comentariilePentru a putea posta un comentariu trebuie sa va autentificati.


Cauta comentariul care contine:   in   
 Top afisari / comentarii 
Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!  This website is ACAP-enabled   
ISSN 1583-8021, © 1998-2019 ziua "ziua srl", toate drepturile rezervate. Procesare 0.00827 sec.