Ziua Logo
  Nr. 4673 de vineri, 23 octombrie 2009 
 Cauta:  
  Detalii »

Politica

2009-10-23

Comentarii: 17, forum ACTIV

     Listare: comuna | separata     Ordonare: cronologica | inversa

Davidescu vasile
2009-10-22 21:33:50

Oprescu si staful sau pregatesc un nou partid comunist dupa alegerile prezidentiale.(partea I)

Oprescu si staful sau pregatesc un nou partid comunist dupa alegerile prezidentiale.(partea I)
Pe surse s-a reusit sa se descopera principiile de fundamentare ale Nouaui Partid si se spune ca deja dl.Iliescu a fost de acord,el urmand sa adere ulterior.
Numele partidului nu este inca definitivat,in prezent fiind vorba de o denumire provizorie:Alianta Fortelor Democrate de Stanga

Noua Alianta a Fortelor Democrate de Stanga este un partid al oamenilor muncii, de orientare marxista. Adopta ca principii de baza: libertatea, egalitatea sociala si solidaritatea celor ce muncesc. Isi construieste intreaga activitate, pe permanenta critica a fenomenelor sociale cu care se confrunta societatea romaneasca, in special, si umana, in general, avind la baza teoria materialismul dialectic si istoric.

Scopul imediat al Aliantei Fortelor Democrate de Stanga este edificarea unei societati democratice, libere si prospere in Romania, premiza fundamentala a trecerii spre o societate de tip socialist, bazata pe proprietatea socialista asupra mijloacelor de productie, tip de societate ce prin modul de repartitie a veniturilor, asigura celor ce muncesc un nivel al veniturilor mai ridicat decit sistemul capitalist (neo-liberal ), raportat la acelasi nivel al productiei materiale, premisa pentru asigurarea unui nivel de trai optim cetatenilor romani avind ca finalitate fericirea acestora. Scopul final al Aliantei Fortelor Democrate de Stanga este construirea unei societati cu mod de viata comunist, bazata pe o inalta constiinta a oamenilor, libertate individuala si egalitate sociala.

Alianta Fortelor Democrate de Stanga se pronunta impotriva capitalismului si a nedreptatilor provocate de acesta, ca:
- exploatarea omului de catre om;
- concentrarea bogatiei in miinile unui grup restrins de oameni si state;
- saracia in care sint impinsi marea majoritate a celor ce muncesc, cu bratele si
mintea, in timp ce roadele muncii lor sporesc averea bogatilor;
- elitismul politic si economic, care conduce la ignorarea nevoilor majoritatii poporului;
- razboaiele permanente si incalcarea suveranitatii altor state nationale;
- distributia profund inegala a bogatiei materiale pe plan intern cit si international ;
- distrugerea mediului inconjurator, etc.

Alianta Fortelor Democrate de Stanga se opune oricaror forme de manifestare totalitara, exclusivista sau de discriminare: etnica, politica, sociala, culturala sau de orice alta natura. Se pronunta pentru o societate democratica in care drepturile si libertatile cetatenesti sint respectate si garantate, iar poporul este suveran. Admite ca absenta unui asemenea cadru democratic a stat la baza multor esecuri in promovarea socialismului si comunismului in trecut.

Alianta Fortelor Democrate de Stanga prin intreaga sa activitate urmareste numai obiective politice in conformitate cu prevederile normelor legale, a Statutul si Programul sau. Astfel:
-militeaza pentru edificarea in Romania a unei societati socialiste multilateral dezvoltate, premisa de baza in realizarea conditiilor pentru asigurarea unui nivel de trai optim tuturor cetatenilor romini, in concordanta cu nivelul de dezvoltare a productiei materiale, printr-o justa repartitie a veniturilor. La baza repartitiei veniturilor din munca v-a sta principiul, fiecaruia dupa valoarea muncii si activitatii prestate,, iar pentru cei asistati fiecaruia dupa minime necesitati si in raport cu veniturile societatii romanesti . In perioada de tranzitie catre socialism, se va promova principiul ,maximizarii veniturilor din munca si minimalizarii celor din proprietate (capital);
- contribuie la libera exprimare a vointei politice a oamenilor muncii , a tuturor cetatenilor romani, militeaza pentru respectarea principiilor democratiei intr-o societate cu adevarat democratica. Prin,,societate democratica AFDS intelege: acea societate in care relatiile sociale se desfasoara in conformitate cu vointa poporului, exprimata in mod liber, obiectiv si in cunostinta de cauza prin referendum;
- promoveaza valorile si interesele nationale, principiile socialiste si comuniste de munca si viata, adaptate la realitatile actuale ale societatii, raportate la experienta politica acumulata de miscarea muncitoreasca, socialista si comunista, interna si internationala, in eforturile ei de promovare, aparare si transpunere in practica a socialismului. de creere a unei societati a egalitatii , dreptatii, libertatii si justitiei sociale, societatea Socialista, premisa de baza pentru asigurarea conditiilor de trecere spre modul de viata sociala de tip comunist;
- militeaza pentru ca, problemele majore ale societatii romanesti care creaza , sau sint pe cale de a crea, controverse majore intre fortele politice, clase sau categorii sociale, si care la rindul lor pot afecta stabilitatea sociala, sa fie supuse deciziei poporului prin referendum , indiferent de natura acestora;
- militeaza pentru intarirea si dezvoltarea avutiei comune a poporului, aflata sub autoritatea Statului roman si administrata de institutii specializate ale acestuia, in conditii de autogestiune, intr-o economie concurentiala, avutie ce constituie Baza pe termen lung a propasirii economice si a independentei nationale;
- actioneaza pentru refacerea constiintei de clasa a tuturor oamenilor muncii, pentru refacerea unitatii politice si organizatorice a miscarii muncitoresti, socialiste si comuniste din Romania;
- militeaza pentru infaptuirea echitatii si justitiei sociale in societatea romaneasca, precum si pentru emanciparea economica, sociala, spirituala si politica a tuturor oamenilor muncii;
- se pronunta pentru construirea, reconstruirea, restructurarea si modernizarea, in principal prin forte proprii, a economiei romanesti, pentru a fi functionala si eficienta, in care proprietatea privata de stat sa fie preponderenta, fapt ce v-a constitui garantia ca beneficiile activitatii economice vor reveni in majoritate poporului roman.
- promoveaza solidaritatea umana, spiritul comunitar de intrajutorare, respectul persoanei si al familiei, premisa de baza a cresterii coeziunii sociale si refacerii relatiilor normale intre cetateni, dintre cetateni si autoritatea de stat;
- sustine dezvoltarea invatamantului, stiintei, cercetarii, culturii si sportului, sub directa autoritate a statului, ca gestionar al intereselor generale ale societatii, conditie fundamentala a progresului general al tarii, al culturii si spiritualitatii romanesti ;
- promoveaza programe si actiuni de educare, formare si afirmare, in toate domeniile,a tineretului, in mod gratuit si nediscriminatoriu; - militeaza pentru garantarea dreptului la ocrotirea sanatatii in mod gratuit tuturor cetatenilor romani fara nici o discriminare; - militeaza pentru protejarea si refacerea mediului inconjurator prin programe pe termen lung elaborate in mod stiintific. Sustine principiul potrivit caruia tot fondul natural al tarii constituie o problema de interes general fundamental si ca atare trebuie sa apartina poporului in intregul sau si sa se afle sub autoritatea deplina a statului;
- militeaza pentru promovarea si apararea drepturilor si libertatilor omului, reglementate de norme de drept international, acceptate de societatea romaneasca. Respecta dreptul la identitate culturala si religioasa a cetatenilor romani apartinand nationalitatilor conlocuitoare. Se impotriveste extremismului de orice fel, a manifestarilor de rasism, sovinism, antiromanism, separatism etnic sau teritorial; .
Noua Alianta Fortelor Democrate de Stanga recunoaste si respecta Biserica pentru rolul sau istoric in existenta poporului roman, ca factor fundamental al continuitatii, unitatii, educatiei morale si spirituale a acestuia. De asemenea, recunoaste ca scrierile religioase constituie un reper important al vietii oamenilor prin informatiile existentiale pentru, si despre, om pe Pamant, dar si ca izvor de baza pentru normele eticii si moralei sociale, norme ce nu sint in contradictie cu normele eticii si moralei comuniste . Admite faptul ca originea omului pe Pamint ar putea fi rodul actiunii unei entitati constiente si materiale.
-

Davidescu vasile
2009-10-22 21:35:49

Noua Alianta a Fortelor Democrate de Stanga sustine:
- forma republicana de organizare statala;
- un presedinte investit cu autoritate si raspundere deplina pentru modul de administrare a tarii;
- un parlament unicameral;
- un stat socialist de drept ;
- un stat investit cu dreptul si obligatia de a interveni in orice domeniu al vietii sociale, atunci
cind sint afectate interesele generale ale societatii, pentru sustinerea, promovarea,
reglementarea sau apararea acestora.
- Noua Alianta a Fortelor Democrate de Stanga recunoaste si promoveaza principiul separatiei puterilor in stat cu conditia ca acestea sa fie clar definite in Constitutie, iar conducerea acestora sa fie aleasa direct de popor prin referendum.
Noua Alianta a Fortelor Democrate de Stanga se pronunta pentru respectarea si garantarea dreptului la proprietate, sub toate formele sale, cu conditia ca acesta sa ia nastere legal, just si moral, si sa nu contravina intereselor poporului roman, atat prezente cat si viitoare. Sustine si promoveaza principiul potrivit caruia, in materia proprietatii asupra bunurilor naturale, interesele generale (comune) ale poporului, primeaza in fata celor particulare (individuale sau de grup).Se pronunta pentru aplicarea principiului potrivit caruia bunurile create de Natura sa fie proprietate comuna a societatii.
Noua Alianta Fortelor Democrate de Stanga este un partid ce promoveaza democratia atit in activitatea interna de partid, cit si in societate. El defineste ,,democratia,, ca fiind: acea stare a unei colectivitati in care relatiile sociale se desfasoara in conformitate cu vointa majoritatii membrilor acesteia, vointa exprimata in mod constient si in cunostinta de cauza, prin referendum.
Noua Alianta Fortelor Democrate de Stanga sustine dreptul fiecarui cetatean roman la un trai decent, corespunzator nivelului de dezvoltare a productiei materiale a tarii. In acest scop, sustine:
- reglementarea unui salariu minim garantat, diferentiat pentru diferite categorii de oameni ai muncii sau profesii, dupa calificare si valoarea muncii prestate;
- garantarea asistentei medicale pentru toti cetatenii romani, fara discriminare. Fondurile necesare sustinerii sistemului de sanatate vor reprezenta un procent fix din PIB; - acordarea unei pensii de virsta tuturor cetatenilor romani, al carui nivel va fi stabilit in functie de necesitatile optime de trai al fiecarui virtsnic si nu ca o recompensa determinata de salariul avut in perioada activa;
- acordarea unui ajutor de somaj minim general, neconditionat de salariul avut, ci de necesitatile optime de trai, dar, conditionat de prestarea unei activitati utile in folosul comunitatii. In cazul celor care refuza prestarea unei activitati in folosul comunitatii, satisfacerea necesitatilor de baza - hrana, locuinta, asistenta medicala – se va face numai in institutii speciale;
- acordarea unei prime, mamelor pentru fiecare copil nascut in viata, echivalenta salariului mediu si o alocatie pentru fiecare copil, pina la majorat , diferentiat in functie de veniturile parintilor, mai mari pentru venituri mai mici si descrescatoare pentru veniturile mai mari pina la anulare. Cuantumul alocatiei lunare va reprezenta maximun 25% din media salariului minim pe economie si se va acorda familiilor fara venituri, monoparentale sau cu salariu minim In conceptia PCR, alocatia pentru copii reprezinta ajutorul pe care il acorda societatea pentru sprijinirea familiilor cu copii care au nevoie de acesta, pentru cresterea si educarea lor .
Noua Alianta Fortelor Democrate de Stanga sustine si v-a garanta egalitatea de sanse reale pentru toti cetatenii, indiferent de sex, conditie sociala, origine etnica, convingeri religioase, politice sau de alta natura. Toti cetatenii, indiferent de virsta, trebuie sa beneficieze de acces la o educatie gratuita si de calitate.
Noua Alianta Fortelor Democrate de Stanga sustine principiul ,, autoritatii depline a statului asupra economiei nationale".Statul isi va exercita autoritatea de pe pozitia de autoritate publica ( de reglementare,de control si de sanctiune ) dar si de proprietar , in numele poporului, asupra principalelor mijloace de productie.Dreptul de interventie a Statului in economie deriva din faptul ca el raspunde direct in fata poporului de situatia economica a tarii, iar economia este componenta cea mai importanta a societatii, prin aceea ca asigura mijloacele materiale pentru existenta acesteia.
Noua Alianta Fortelor Democrate de Stanga sustine: libertatea cuvintului, libertatea presei, libertatea constiintei, libertatea de asociere, precum si alte libertati recunoscute si acceptate de societate. Condamna cu severitate orice amestec din partea statului ( sau a oricarei alte organizatii) in viata personala a cetateanului.
Noua Alianta Fortelor Democrate de Stanga acorda o atentie speciala sindicatelor, ca organizatii ale oamenilor muncii de promovare si aparare a intereselor acestora in raport cu patronatele.
Noua Alianta Fortelor Democrate de Stanga va actiona pentru restabilirea si dezvoltarea relatiilor de prietenie si colaborare cu toate partidele comuniste, socialiste si muncitoresti, progresiste si democratice din tara si din strainatate, pe baza deplinei egalitati in drepturi, a neamestecului in treburile interne ale acestora, pentru intarirea unitatii si solidaritatii miscarii comuniste si muncitoresti internationale. Se pronunta pentru unificarea partidelor de stinga, comuniste si muncitoresti intr-o singura organiatie europeana si constituirea unei organizatii comuniste mondiale.
Noua Alianta Fortelor Democrate de Stanga militeza pentru o politica externa multipolara, de colaborare pe multiple planuri, cu toate statele si popoarele, in concordanta cu interesele sale fundamentale, politice, economice, culturale, umane, de pace, de securitate sau de orice alta natura, pe baza principiilor respectarii independentei si suveranitatii fiecarui stat, a neamestecului in treburile interne, a egalitatii si avantajului reciproc. Noua Alianta Fortelor Democrate de Stanga este favorabil asocierii Romaniei la structurile internationale, atita timp cit aceasta nu afecteaza in mod negativ cultura, independenta si suveranitatea poporului roman si atita timp cit, criteriile de integrare nu exclud posibilitatea edificarii unui sistem socialist in Romania. Accepta asocierile care implica pierdere ( restringere ) de suveranitate daca au fost aprobate de popor prin referendum national.
Formarea Statului Socialist
In conceptia Noii Aliante a Fortelor Democrate de Stanga, Statul de drept semnifica acea stare a societatii in care activitatea autoritatilor statale se desfasoara in conformitate cu norme de drept (legi ) in prealabil adoptate de institutiile abilitate. Statul socialist de drept este Statul in care normele de drept care reglementeaza relatiile in societate sint subordonate imperativului edificarii unei societati socialiste.
Noal Alianta a Fortelor Democrate de Stanga isi propune edificarea socialismului in Romania nu ca un act arbitrar de vointa, ci ca o expresie de vointa a poporului exprimata prin referendum, fiind determinata de o necesitatea istorica, inaintarea societatii romanesti spre o noua treapta de progres si civilizatie, progres ce trebuie sa fie in folosul tuturor cetatenilor, in conditii de egalitate, libertate si justitie sociala.

paraschiv_lucian
2009-10-23 00:10:43

oprescu nu cedeaza cand vor caini

Oprescu spune lucrurilor pe nume!!Nu ca altii...De o asemenea persoana avem nevoie la Cotroceni!!!O persoana sincera si cu capul pe umeri si care sa schimbe tara asta in bine .oprescu presedinte

arr1975
2009-10-23 09:12:23

O-PRESU ...

Paraschive lasa-ne taica cu Obrescu asta la tau ... toti spun lucrurilor (care lucruri) pe nume si cand stau in fata blidului uita si de tine si de copii tai si de mama ta, uita de toata lumea ... de fiecare data cand au fost alegeri pentru brezidentiale au fost cate 7 pitici, mai Alba ca Zapata lipsea, si voturile sau impartit aiurea, fara ca cineva sa gandeasca ... OPINIA lui Florin Calinescu, desi nu-mi place de el, cum ca presedintele care este ales acum trebuie sa provoace alegeri anticipate iar partidul din care provine sa fie creditat MAJORITAR in Parlament a avut DREPTATE ... Mai mult CDR 2009 (psd+pnl+curPardoNpc+udmr) nu au ce cauta la guvernare, sau cel putin nu acum ... Multi papagali vor spune ca-s portocaliu, dar nu e chiar asa ... si nu e asa ca TAXA AUTO ina EXISTA si BOC A MINTIT CAND A SPUS CA O ELIMINA, dar PNL a guvernat 2 ani jumate - nu si-au asumat NIMIC!!! ... iar PSD a guvernat 9 luni cu PDL si iarasi nu si-au ASUMAT NIMIC ... mai mult au XEROXAT si ARHIVA 2:15 ... ca sa nu mai zic VANGHELIE la INTERNE, ARAFAT la SANATATE, etc ... SI CIREASA DE PE TORT --- BOUdan OLTEANU LA BNR ... sa fim seriosi ... astia-l, penalii impreuna cu HOTUL de CREANTE PATRICIU-CARICIU' il vor PREMIER pe ISARESCU pentru a PUNE MANA PE BNR ...

Socrate
2009-10-23 09:36:36

Si cei din urma vor fi cei dintai.

Asa se spune si s-ar putea asa sa fie.

popescu ionel
2009-10-23 11:26:52

FOARTE BINE

domnule oprescu ne bucuram foarte mult ca va-ti depus candidatura la bec.toate personajele care va dadeau maxim 10 % in sondaje acum au o mare teama ca ai veti invinge.vrem un independent la conducerea tara nu un sarlatan care nu a facut decat afaceri ilegale prin intermediul familei sale.oprescu presedinte

alinus
2009-10-23 11:41:48

oprescu va invinge SECURITATEA lui basescu

foarte bine face Oprescu, o sa-i termine pe acesti hoti care s-au imbogatit peste noapte doar cu ilegalitati; un astfel de presedinte are nevoie tara noastra in situatia actuala, in care a fost adusa de sistemul asta corupt a lui Traian Basescu. Oprescu este singurul capabil sa il invinga pe Basescu si sa redreseze tara.

Socrate
2009-10-23 12:05:03

Bine ca nu pregatesc un partid mafiot, ca ne-am saturat de mafioti

La 2009-10-22 21:35:49, Davidescu vasile a scris: BLA,BLA,BLA

Adeutsa
2009-10-23 12:07:39

Oprescu presedinte

Cei din urma vor fi cei dintai!!!Oprescu este candidatul ideal la presedintie si sunt sigura ca va castiga aceste alegeri!!Un vot il ai asigurat!!Mult succes!

marcelrembrant
2009-10-23 12:08:43

Oprescu

Oprescu este favoritul numarul 1 la aceste alegeri , o sa-i fie putin mai grau in turul I dar in turul II cu siguranta o sa castige indiferent pe cine are adversar.

arr1975
2009-10-23 13:28:08

Obrescu ..

Obrescu-n sus, Obrescu-n jos ... ce draq v-a dat viagra?? Nu inteleg de ce il lingeti atat in dos, caci pina la urma NU A DOVEDIT NIMIC ... daca era asa capabil cum il vad unii, ori avea vreo clinica, ori avea recunostinta la nivel mondial, ori ar fi fost ministru al sanatatii ... ori ... ceva, ceva, dar NIMIC, NOTHING, NADA, NIENTE, NICHTS, SEMMI ... pe ce lume traiti, oameni buni??
Ce draq nu-i in stare sa va faca sosele suspendate prin balcoane si acum s-a trezit ca vrea sa reinventeze mersul pe jos !!! .... si cu CE SUSTINERE PARLAMENTARA - v-ati INTREBAT???? sau o sa plinga mai rau ca Basescu ...

andreead
2009-10-23 15:00:58

oprescu favorit!

primarul oprescu tin sa precizez ca este primul favorit pentru castigarea alegerilor de anul acesta! sper doar ca in acest concediu de odihna sa nu se odihneasca prea tare si sa isi adune toate fortele pentru a-i invinge pe toti contracandidatii sai pe 22 noiembrie!

dododragos
2009-10-23 15:31:14

ULTIMUL VA IESI PRIMUL

Oprescu ajunge in turul doi cel mai probabil cu Basescu si v-a castiga alegerile cu diferenta buna pentru ca voturile de la restul candidatilor din primul tur vor veni la el.O sa fie surpriza prezidentiala cum am numit-o analisti.Oricum Basescu are morcovul bagat adanc,foarte multa lume nu il mai inghite pe acest incompetent.

catalineasca
2009-10-23 16:35:19

Rasturnare de situatie

Oooo,ce soc s-au schimbat iar pozitiile in clasament,de unde Geoana era pe primul loc la inceputul aceste saptamani ,acum a ajuns la bronz.L-au detronat si Baselu si Antonescu...cred ca acum isi plange in pumni.Dar cum ultimul va fi si cel dintai ...atunci inseamna ca Oprescu ,care de altfel este cantitate neglijabila,o sa si castige la aceste alegeri.

georgems
2009-10-23 18:10:20

Re: SECURITATEA lui oprescu va invinge SECURITATEA lui basescu

La 2009-10-23 11:41:48, alinus a scris:

> foarte bine face Oprescu, o sa-i termine pe acesti hoti care s-au
> imbogatit peste noapte doar cu ilegalitati; un astfel de presedinte
> are nevoie tara noastra in situatia actuala, in care a fost adusa de
> sistemul asta corupt a lui Traian Basescu. Oprescu este singurul
> capabil sa il invinga pe Basescu si sa redreseze tara.
>
Completare potrivita as zice eu.

OldPhil
2009-10-23 20:07:59

Re: FOARTE BINE

La 2009-10-23 11:26:52, popescu ionel a scris:

> domnule oprescu ne bucuram foarte mult ca va-ti depus candidatura la
> bec.toate personajele care va dadeau maxim 10 % in sondaje acum au o
> mare teama ca ai veti invinge.vrem un independent la conducerea tara
> nu un sarlatan care nu a facut decat afaceri ilegale prin
> intermediul familei sale.oprescu presedinte
>
"ca va-ti depus candidatura la bec", nu era mai ieftin la luminare? ca becul costa, electricitatea la fel etc.

massaro
2009-10-23 20:52:23

castigator

ultimul inscris, dar singurul candidat favorit in competitia cu actualul presedinte. va fi o luna incarcata, in care trebuie sa dovedeasca ca este persoana potrivita pentru ocuparea functiei de presedinte. te asteptam la cotroceni, doctore. trebuie schimbata situatia dramatica in care se afla Romania si tu esti singurul care poti. mult succes.


« Sumar articole

Pentru a putea posta un comentariu trebuie sa va autentificati.


Cauta comentariul care contine:   in   
A r h i v a
 Top afisari / comentarii 
 Datele personale a 500.000 de romani postate pe Internet (5325 afisari)
 Marele licurici straluceste. Pentru altcineva. (4882 afisari)
 Vanghelie il provoaca pe Basescu (2380 afisari)
 Nati Meir trage in serviciile secrete (2155 afisari)
 Basescu vrea sa doneze arme Libanului (1723 afisari)
 Ea a castigat Oscar-ul pentru un film XXX! (FOTO) (5879 afisari)
 Supa de fetus uman, delicatesa pentru chinezii cu dare de mana (ATENTIE, IMAGINI SOCANTE!) (3417 afisari)
 Ne inclinam in fata lui Catalin Stanciu Scarlat! (2708 afisari)
 O tanara majoreta, distrusa dupa un banal vaccin antigripal (ATENTIE, IMAGINI SOCANTE) (2602 afisari)
 Scene fierbinti de amor cu Catherine Zeta-Jones, in noul sau film (VEZI VIDEO) (2589 afisari)
Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!  This website is ACAP-enabled   
ISSN 1583-8021, © 1998-2009 ziua "ziua srl", toate drepturile rezervate. Procesare 0.00729 sec.