Ziua Logo
  Nr. 4440 de marti, 20 ianuarie 2009 
 Cauta:  
  Detalii »

Marile Dosare

2009-01-20
haiduc din Romania (...@yahoo.com, IP: 68.164.237...)
2009-01-20 03:22
Ce sunt cipurile si de ce ne-am teme de ele?

Dezavantaje ale cipurilor RFID:

1. Codul de bare de pe majoritatea cov�r?itoare a produsele aflate azi pe pia?? con?ine explicit num?rul 666, cu trimitere direct? la pasajele din Apocalips? referitoare la num?rul numelui fiarei. �nlocuirea codului de bare cu cipul RFID pentru produsele din comer? nu a fost niciodat? adus? la cuno?tin?a publicului ca pe o cucerire ?tiin?ific? cu care pe viitor vom reu?i s? sc?p?m de num?rul 666 de pe cump?r?turile noastre. Dimpotriv?, cu mult mai grav chiar, prezen?a obligatorie a cipurilor �n documentele de identitate personal? ?i pe majoritatea produselor de pe pia?a viitorilor ani, adic? at�t la cump?r?tor, c�t ?i la produsul cump?rat, ne trimite automat cu g�ndul la versetul 13:17 din Apocalips?: Ca nimeni s? nu poat? cump?ra sau vinde, f?r? numai cel ce are semnul, sau numele fiarei, sau num?rul numelui ei. P�n? ast?zi nici una din firmele produc?toare de cipuri RFID nu a f?cut dovada lipsei num?rului 666 din memoria acestor cipuri pe care unii le vor obligatorii ?i �n actele de identitate din Rom�nia.

2. Informa?iile din memoria cipului pot fi citite de c?tre orice cititor, nu doar de c?tre cele specializate. Astfel, cu un simplu calculator performant, orice date, oric�t de criptate ar p?rea, pot fi sparte �ntr-un timp extrem de scurt. Conectarea acestor informa?ii cu anumite baze de date publice din c�teva ??ri poate oferi �n c�teva minute toate informa?iile vitale despre persoana c?reia i se scaneaz? (cu ?tiin?? sau f?r?!) un document personal prev?zut cu cip RFID. Din acest moment, posesorul de buletin / pa?aport / carnet de conducere / card de s?n?tate / card de credit [7] care con?ine cip devine cea mai u?oar? prad? �n fa?a oricui are un cititor de cipuri RFID ?i un calculator. Pretextul elimin?rii terorismului pentru impunerea acestor cipuri este nimic altceva dec�t praf �n ochi, orice terorist cu o minim? dotare electronic? put�nd dispune dup? bunul plac de informa?iile ob?inute at�t de u?or. Cu at�t mai r?u se �nt�mpl? �n cazul �n care anumite state caut? s?-?i impun? controlul total asupra cet??enilor lor. Se va ?ti �n orice clip? unde s�ntem, cu cine s�ntem, de unde venim ?i �ncotro ne �ndrept?m, ce am cump?rat ?i �n ce cantitate. Practic libertatea va deveni un mit, o frumoas? amintire de pe vremea p?rin?ilor no?tri.

3. Prin prezen?a cititoarelor de cipuri RFID �n toate automobilele produse de marile firme auto din 2005 p�n? azi, �n trenuri, autobuze, avioane, magazine, g?ri, metrouri [8], ?i pe principalele artere de circula?ie s-a �nceput deja impunerea controlului total asupra omenirii.

4. Dimensiunea de ast?zi a acestor cipuri le face s? fie practic imposibil de detectat cu vreunul din sim?urile omene?ti. Necesitatea hranei ?i a �mbr?c?mintei va face ca nimeni s? nu poat? sta departe de sistemul electronic de control total.

5. Unicitatea fiec?rui cip RFID face ca orice document personal ?i ca absolut tot ce se vinde ?i se cump?r? s? poat? fi monitorizat cu mare precizie. Prin efectuarea pl??ii unui produs prev?zut cu cip nu se dezactiveaz? cipul, ci acesta continu? s? r?m�n? ve?nic func?ional.

6. Cantitatea imens? de date cerut? de o astfel de dezvoltare a industriei cipurilor RFID face absolut necesar? existen?a unor gigantice baze de date unde se vor stoca informa?iile de pe cipuri, tranzac?iile financiare, rutele de c?l?torie, timpul petrecut �n anumite locuri ?i alte date ce vor fi folosite dup? bunul plac al posesorilor acestor baze de date. Conectarea acestor imense baze de date cu bazele de date personale aflate �n eviden?a statului sau ale unor ter?e companii duce la controlul total asupra individului.

7. Cititoarele de carduri pot fi ascunse �n orice tip de material, introducerea lor �n u?i, pavaje, podele, rafturi, tejghele, f?c�nd imposibil? cunoa?terea momentului �n care cineva a fost scanat.

8. Microcipurile implantate la animale au provocat cancer �n aproximativ 10% din cazurile implanturilor. ?esutul cancerigen a ap?rut �ntotdeauna �n jurul cipului RFID. [9]

9. Cipurile RFID s�nt sensibile la anumite tipuri de radia?ii ori contactul cu surse �nc?rcate cu electricitate. Astfel, microundele le fac s? explodeze, �n cazul implanturilor provoc�nd dezastre biologice. Devine imposibil? folosirea lor la oameni sau animale care au acces �n zone cu astfel de radia?ii.

10. Cipurile implantate nu au stabilitate �n ?esutul implantat, de multe ori, �n urma mi?c?rilor organismului migr�nd din locul unde au fost implantate ?i necesit�nd interven?ii chirurgicale. De asemenea, ele, �n forma �n care exist? ast?zi, se pot sparge �n interiorul ?esutului ?i provoca r?ni cu diferite grade de pericol.

11. Anumi?i bolnavi din c�teva spitale au primit implanturi cu cipuri RFID f?r? s? �?i dea acordul ?i f?r? s? ?tie de ele. Astfel s-a �nt�mplat la clinica de bolnavi Alzheimer West Palm Beach din Florida, �ncep�nd cu anul 2007. Astfel de cazuri se pot generaliza, mai ales sub presiunea unor legi sau �n cazul unor situa?ii extreme precum starea de r?zboi.

12. Posesorii de animale de cas? au fost obliga?i �n Portugalia, Noua Zeeland?, Singapore, Bangkok, ?i c�teva state din SUA s? �?i implanteze animalele de cas? cu cipuri RFID. De asemenea, de c�?iva ani buni ?i posesorii de vaci, oi, capre, din Rom�nia, s�nt obliga?i s? ata?eze un astfel de cip RFID tuturor animalelor produc?toare de lapte, f?r? vreun motiv ra?ional.

13. Vigilen?a celor ce s�nt chema?i s? verifice autenticitatea actelor va sc?dea foarte mult, de vreme ce un astfel de cip va certifica datele �nscrise ?i fotografia din pa?aport, determin�nd autorit??ile s? se �ncread? �n puterea cipului de a nu fi falsificat. Cercet?ri recente [10] arat? c? extragerea ?i chiar falsificarea datelor din cipul RFID din pa?apoarte este c�t se poate de simpl? pentru cineva cu minime cuno?tin?e �n domeniul informatic.

Mica trecere �n revist? de mai sus trage un semnal de alarm? asupra ra?ionalit??ii existen?ei cipurilor RFID �n actele de identitate din Rom�nia. Nu au trecut nici 20 de ani de c�nd fra?ii ?i p?rin?ii no?tri au murit cu n?dejde �n suflet strig�nd „Libertate, te iubim, ori �nvingem, ori murim!”. Din Ianuarie 2009 a �nceput, cu o grab? suspect?, eliberarea de pa?apoarte ?i permise de conducere cu cip RFID, f?r? ca cineva din Rom�nia s? cunoasc? �n detaliu datele stocate pe cip. Ni s-a spus doar, f?r? a putea verifica �n vreun fel, c? vor fi stocate datele personale, imaginea fe?ei ?i a dou? amprente digitale. Dac? amprentarea unora dintre cet??enii rom�ni din Italia ne-a umplut de indignare pe to?i, la doar c�teva luni dup? aceast? idee care nu s-a pus �n practic? nu a fost nici o reac?ie din partea nim?nui la ideea amprent?rii obligatorii a celor ce vor s?-?i fac? acum pa?aport sau carnet de conducere.

Putem spune f?r? s? gre?im c? primirea actelor electronice �nseamn? ?i nevr�nd asocierea num?rului 666 cu datele de identitate personal?, cu numele propriu ?i cu fotografia personal?, cu alte cuvinte cu chipul lui Dumnezeu, c?lc�nd cuv�ntul Sf�ntului Pavel:

Au nu ?ti?i c? trupul vostru este l?ca? Duhului Sf�nt ce locuie?te �ntru voi, pe care �l ave?i de la Dumnezeu, ?i nu s�nte?i ai vo?tri? C? s�nte?i cump?ra?i cu pre?. Prosl?vi?i dar pe Dumnezeu �n trupul vostru ?i �ntru duhul vostru, care s�nt ale lui Dumnezeu. (1 Corintheni 6:19-20)

?i aduc�nd pedeapsa scris? �n cartea Apocalipsei:

?i al treilea �nger a urmat lor, zic�nd cu glas mare: Oricine se �nchin? fiarei ?i chipului ei, ?i ia �nsemnare pe fruntea sa sau pe m�na sa, ?i acesta va bea din vinul m�niei lui Dumnezeu cel dres neamestecat �n paharul m�niei Lui, ?i se va chinui cu foc ?i cu piatr? pucioas? �naintea Sfin?ilor �ngeri ?i �naintea Mielului. ?i fumul chinului lor �n vecii vecilor se suie; ?i nu au odihn? ziua ?i noaptea cei ce se �nchin? fiarei ?i chipului ei, ?i cel ce ia semnul numelui ei. (14:9-11)


     « Comentariu anterior     Comentariu urmator >     Ultimul comentariu »

     « Toate comentariilePentru a putea posta un comentariu trebuie sa va autentificati.


Cauta comentariul care contine:   in   
A r h i v a
 Top afisari / comentarii 
 Alo, ne asculta! (4342 afisari)
 Dupa Gaza, vine randul Iranului (2409 afisari)
 Vanzatorii de suflete (2027 afisari)
 Pensiile speciale capusele bugetului (1723 afisari)
 S-au incheiat doua crize. Continua razboiul sferelor de influenta (I) (1433 afisari)
 Lumea peste 100 de ani: UE va disparea, Rusia va reface URSS (5879 afisari)
 La 45 de ani, starul din "Neveste disperate", Nicolette Sheridon ne convinge pe dezbracatelea ca are 35 (3782 afisari)
 Senzational: Magda Ciumac, gasita in trening si in papuci la Voluntari (3773 afisari)
 Cea mai dorita femeie din lume, Marisa Miller, isi dezvaluie secretul! (FOTO) (3570 afisari)
 "Virgina" de 2,8 milioane de lire a avut experiente sexuale (3536 afisari)
Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!  This website is ACAP-enabled   
ISSN 1583-8021, © 1998-2009 ziua "ziua srl", toate drepturile rezervate. Procesare 0.01631 sec.