Ziua Logo
  Nr. 4309 de miercuri, 13 august 2008 
 Cauta:  
  Detalii »

Opinii

2008-08-13
Debran (...@web.de, IP: 83.189.116...)
2008-08-13 00:19
Zapada de ieri? Este posibil.


Mi-am dat osteneala sa aflu cine este domnul Patapievici si ce gandeste. Traind departe de tara si asta cam de mult timp, numele "domniei sale" mi-a scapat. Iata cateva citate gasite pe net, cu trimiteri la bibliografie. Lectura lor este sau poate fi instructiva:

"N?scut �n 1957 la Bucure?ti Absolvent al Facult??ii de Fizic? �n 1982 Doctorand �n filosofie din 1990 Pre?edintele „Institutului Cultural Rom�n“ din 2005, iat? opiniile pre?edintelui „Institutului Cultural Rom�n“ despre Rom�nia ?i Rom�ni, despre Cultura ?i Limba Rom�n?.

GEOGRAFIA ROM�NIEI: „Radiografia plaiului mioritic este ca a fecalei: o umbr? f?r? schelet, o inim? ca un cur, f?r? ?ira spin?rii.“ (din „Politice“ de H.R. Patapievici, edi?ia 1996, pag.63)

POPULA?IA ROM�NIEI: – „23 de milioane de omule?i patibulari.“ (din „Politice“ de H.R. Patapievici, edi?ia 1996, pag 53) – „Un popor cu substan?? t�r�t?. Oriunde te ui?i, vezi fe?e patibulare, ochi mohor�?i, maxilare �ncr�ncenate, fe?e ur�te, guri vulgare, tr?s?turi rudimentare.“ (din „Politice“ de H.R. Patapievici, edi?ia 1996, pag. 34) – „Rom�nii nu pot alc?tui un popor pentru c? valoreaz? c�t o turm?: dup? gr?mad?, la semnul fierului ro?u.“ (din „Politice“ de H.R. Patapievici, edi?ia 1996, pag. 64)

LIMBA ROM�N?: „Rom�na este o limb? �n care trebuie s? �ncet?m s? mai vorbim sau... s? o folosim numai pentru �njur?turi...“ (din „Politice“ de H.R. Patapievici, edi?ia 1996, pag.64)

ISTORIA ROM�NILOR: „Toat? istoria, mereu, peste noi a urinat cine a vrut. C�nd i-au l?sat romanii pe daci �n forma hibrid? str?mo?easc?, ne-au luat �n urin? slavii: se cheam? c? ne-am pl?m?dit din aceast? clis?, daco-romano-slav?, m? rog. Apoi ne-au luat la urinat la gard turcii: era s? ne �nec?m, a?a temeinic au f?cut-o. Dem- 4 nitatea noastr? consta �n a ridica mereu gura zv�ntat? iar ei re�ncepeau: ne zv�ntam gura la C?lug?reni, ne-o umpleau iar la R?zboieni, ?i a?a mai departe, la nesf�r?it. Apoi ne-au luat la urin? ru?ii, care timp de un secol ?i-au �ncruci?at jetul cu turcii, pe care, �n cele din urm?, av�nd o b??ic? a udului mai mare (de, be?iile...) i-au dove-dit.” (din „Politice“ de H.R. Patapievici, edi?ia 1996, pag.63)

CULTURA ROM�NILOR: „Puturo?enia abisal? a st?tutului suflet rom�nesc... spirocheta rom�neasc? �?i urmeaz? cursul p�n? la erup?ia ter?iar?, subreptice, trop?ind vesel �ntr-un trup incon?ient, p�n? ce mintea va fi �n sf�r?it scobit?: inima devine piftie iar creierul un amestec apos.“ (din „Politice“ de H.R. Patapievici, edi?ia 1996, pag 49) „Cu o educa?ie pur rom�neasc? nu po?i face NIMIC.“ (Din „Politice“ de H.R. Patapievici, edi?ia 1996, pag.56) „Rom�nia are o cultur? de tip second hand“ a enun?at �n-tr-o emisiune televizat?. (dup? Viorel Patrichi �n Revista „Rost“ nr.24/ 2005)

VIITORUL ROM�NIEI: „Eminescu este cadavrul nostru din debara, de care trebuie s? ne debarasam dac? vrem s? intr?m �n Uniunea European?.“ (dup? Viorel Patrichi �n Revista „Rost“ nr. 24 / 2005) CELE de mai sus se pot verifica �n partea �nt�ia a volumului „POLITICE“ ap?rut �n 1996 �n Editura Humanitas; citate ?i �n Revista „ROST“ NR.24 / 2005."

Debran (...@web.de, IP: 83.189.116...)
2008-08-13 00:37
Noch einmal...

La 2008-08-13 00:19:34, Debran a scris:

Nascut in 1957 la Bucuresti Absolvent al Facultatii de Fizica n 1982 Doctorand in filosofie din 1990 Presedintele „Institutului Cultural Roman“ din 2005, iata opiniile presedintelui „Institutului Cultural Roman“ despre Romania ?i Romani, despre Cultura si Limba Romana.

GEOGRAFIA ROMANIEI: „Radiografia plaiului mioritic este ca a fecalei: o umbra fara schelet, o inima ca un cur, fara sira spinarii.“ (din „Politice“ de H.R. Patapievici, editia 1996, pag.63)

POPULATIA ROMANIEI: – „23 de milioane de omuleti patibulari.“ (din „Politice“ de H.R. Patapievici, edi?ia 1996, pag 53) – „Un popor cu substanta tirita. Oriunde te ui?i, vezi fete patibulare, ochi mohoriti, maxilare incrincenate, fete urite, guri vulgare, trasaturi rudimentare.“ (din „Politice“ de H.R. Patapievici, edi?ia 1996, pag. 34) – „Romanii nu pot alcatui un popor pentru ca valoreaza cit o turma: dupa gramada, la semnul fierului rosu.“ (din „Politice“ de H.R. Patapievici, editia 1996, pag. 64)

LIMBA ROMANA: „Romana este o limba in care trebuie s? incetam sa mai vorbim sau... sa o folosim numai pentru injuraturi...“ (din „Politice“ de H.R. Patapievici, editia 1996, pag.64)

ISTORIA ROMANILOR: „Toata istoria, mereu, peste noi a urinat cine a vrut. Cind i-au lasat romanii pe daci in forma hibrida stramoseasca, ne-au luat in urina slavii: se cheama ca ne-am plamadit din aceast? clisa, daco-romano-slava, ma rog. Apoi ne-au luat la urinat la gard turcii: era sa ne necam, asa temeinic au facut-o. Dem- itatea noastra consta in a ridica mereu gura zvintata iar ei reincepeau: ne zvintam gura la Calugareni, ne-o umpleau iar la Razboieni, si asa mai departe, la nesfirsit. Apoi ne-au luat la urina rusii, care timp de un secol si-au incrucisat jetul cu turcii, pe care, in cele din urma, avind o basica a udului mai mare (de, betiile...) i-au dovedit.” (din „Politice“ de H.R. Patapievici, editia 1996, pag.63)

CULTURA ROMANILOR: „Puturosenia abisala a statutului suflet romanesc... spirocheta romaneasca isi urmeaza cursul pina la eruptia tertiara, subreptice, tropaind vesel intr-un trup inconstient, pina ce mintea va fi in sfirsit scobita: inima devine piftie iar creierul un amestec apos.“ (din „Politice“ de H.R. Patapievici, edi?ia 1996, pag 49) „Cu o educa?ie pur romaneasca nu po?i face NIMIC.“ (Din „Politice“ de H.R. Patapievici, edi?ia 1996, pag.56) „Romania are o cultura de tip second hand“ a enuntat intr-o emisiune televizata. (dupa Viorel Patrichi in Revista „Rost“ nr.24/ 2005)

VIITORUL ROMANIEI: „Eminescu este cadavrul nostru din debara, de care trebuie sa ne debarasam daca vrem sa intram n Uniunea Europeana.“ (dup? Viorel Patrichi n Revista „Rost“ nr. 24 / 2005) CELE de mai sus se pot verifica n partea ntia a volumului „POLITICE“ aparut n 1996 n Editura Humanitas; citate si in Revista „ROST“ NR.24 / 2005"
>

Debran (...@web.de, IP: 83.189.116...)
2008-08-13 00:40
Regretabil faptul ca ZIUA nu sustine diacriticele romanesti!

La 2008-08-13 00:37:32, Debran a scris:

> La 2008-08-13 00:19:34, Debran a scris:
>
> Nascut in 1957 la Bucuresti Absolvent al Facultatii de Fizica n 1982
> Doctorand in filosofie din 1990 Presedintele „Institutului
> Cultural Roman“ din 2005, iata opiniile presedintelui
> „Institutului Cultural Roman“ despre Romania ?i Romani,
> despre Cultura si Limba Romana.
>
> GEOGRAFIA ROMANIEI: „Radiografia plaiului mioritic este ca a
> fecalei: o umbra fara schelet, o inima ca un cur, fara sira
> spinarii.“ (din „Politice“ de H.R. Patapievici,
> editia 1996, pag.63)
>
> POPULATIA ROMANIEI: – „23 de milioane de omuleti
> patibulari.“ (din „Politice“ de H.R. Patapievici,
> edi?ia 1996, pag 53) – „Un popor cu substanta tirita.
> Oriunde te ui?i, vezi fete patibulare, ochi mohoriti, maxilare
> incrincenate, fete urite, guri vulgare, trasaturi rudimentare.“
> (din „Politice“ de H.R. Patapievici, edi?ia 1996, pag. 34)
> – „Romanii nu pot alcatui un popor pentru ca valoreaza cit
> o turma: dupa gramada, la semnul fierului rosu.“ (din
> „Politice“ de H.R. Patapievici, editia 1996, pag. 64)
>
> LIMBA ROMANA: „Romana este o limba in care trebuie s? incetam sa
> mai vorbim sau... sa o folosim numai pentru injuraturi...“ (din
> „Politice“ de H.R. Patapievici, editia 1996, pag.64)
>
> ISTORIA ROMANILOR: „Toata istoria, mereu, peste noi a urinat
> cine a vrut. Cind i-au lasat romanii pe daci in forma hibrida
> stramoseasca, ne-au luat in urina slavii: se cheama ca ne-am plamadit
> din aceast? clisa, daco-romano-slava, ma rog. Apoi ne-au luat la
> urinat la gard turcii: era sa ne necam, asa temeinic au facut-o. Dem-
> itatea noastra consta in a ridica mereu gura zvintata iar ei
> reincepeau: ne zvintam gura la Calugareni, ne-o umpleau iar la
> Razboieni, si asa mai departe, la nesfirsit. Apoi ne-au luat la urina
> rusii, care timp de un secol si-au incrucisat jetul cu turcii, pe
> care, in cele din urma, avind o basica a udului mai mare (de,
> betiile...) i-au dovedit.” (din „Politice“ de H.R.
> Patapievici, editia 1996, pag.63)
>
> CULTURA ROMANILOR: „Puturosenia abisala a statutului suflet
> romanesc... spirocheta romaneasca isi urmeaza cursul pina la eruptia
> tertiara, subreptice, tropaind vesel intr-un trup inconstient, pina ce
> mintea va fi in sfirsit scobita: inima devine piftie iar creierul un
> amestec apos.“ (din „Politice“ de H.R. Patapievici,
> edi?ia 1996, pag 49) „Cu o educa?ie pur romaneasca nu po?i face
> NIMIC.“ (Din „Politice“ de H.R. Patapievici, edi?ia
> 1996, pag.56) „Romania are o cultura de tip second hand“ a
> enuntat intr-o emisiune televizata. (dupa Viorel Patrichi in Revista
> „Rost“ nr.24/ 2005)
>
> VIITORUL ROMANIEI: „Eminescu este cadavrul nostru din debara, de
> care trebuie sa ne debarasam daca vrem sa intram n Uniunea
> Europeana.“ (dup? Viorel Patrichi n Revista „Rost“
> nr. 24 / 2005) CELE de mai sus se pot verifica n partea ntia a
> volumului „POLITICE“ aparut n 1996 n Editura Humanitas;
> citate si in Revista „ROST“ NR.24 / 2005"
> >
>
>


     « Comentariu anterior     Comentariu urmator >     Ultimul comentariu »

     « Toate comentariilePentru a putea posta un comentariu trebuie sa va autentificati.


Cauta comentariul care contine:   in   
A r h i v a
 Top afisari / comentarii 
 Atentatul necunoscut la Ceausescu (8354 afisari)
 Cine l-a otravit pe Nae Ionescu (3201 afisari)
 Basescu pierde sau castiga? (2418 afisari)
 Rusia a intrecut masura (1366 afisari)
 Inca o lacuna. La BOR si ICR (1364 afisari)
 Ucraina ar putea deveni urmatoarea tinta a Rusiei (2362 afisari)
 Saakavili a czut intr-o capcan brutal i a pierdut, spun voci din anturajul lui Sarkozy (2281 afisari)
 Medvedev i-a facut ticalosi pe militarii georgieni (2099 afisari)
 Finalista de la Roland Garros isi lasa echipamentul pe zgura pentru un pictorial FHM - FOTO (1773 afisari)
 Premiera la Hollywood: "Mirrors", un horror terifiant filmat in Romania, dupa vizionarea caruia veti privi altfel in oglinda (1772 afisari)
Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!  This website is ACAP-enabled   
ISSN 1583-8021, © 1998-2008 ziua "ziua srl", toate drepturile rezervate. Procesare 0.02709 sec.