Ziua Logo
  Nr. 3998 de vineri, 3 august 2007 
 Cauta:  
  Detalii »

Marile dosare

2007-08-03
Ion Caramache (...@aol.com, IP: 205.188.116...)
2007-08-03 07:29
Simple coincidente?


Fotografia care insoteste articolul este extraordinara!
Membrii Adunarii Nationale Bisericesti se intrunesc in sala Marii Adunari Nationale, iar in banca pe care statea conducerea PCR-ului sta acum conducerea BOR-ului.
Pe de alta parte, este interesant de ce nu a fost facuta public la data respectiva, sau mai tirziu, Hotarirea Sfintului Sinod cu privire la modifcarea regulamentului de alegere a Patriarhului Bisericii Ortodoxe Romane.
Este de asemenea interesant de semnalat ca decizia de schimbare a regulamentului de alegere a Patriarhului Bisericii Ortodoxe Romane a fost urmata la scurt timp de desfacerea Mitropoliei Ardealului in doua mitropolii mai mici. Simpla coincidenta, sau jocuri politice de culise ?
Pe site-ul Patriarhiei Romane ultima Hotarire a Sf Sinod publicata este Hotarirea nr. 410 din 10-12 februarie 2004. Oare nu au existat si alte hotariri posterioare datei de 10-12 februarie 2004 ?
Sau Sfintul Sinod asezat in banca ministeriala a Marii Adunari Nationale recurge exact la aceleasi metode folosite de regimul comunist si nu face cunoscute publicului toate hotaririle sale ?
A fost oare publicata in Buletinul Oficial al Patriarhiei Romane, Hotarirea Sfintului Sinod cu privire la modifcarea regulamentului de alegere a Patriarhului Bisericii Ortodoxe Romane ?
O fi oare in canoanele BOR-ului si Legea secretului bisericesc cu secrete de serviciu, secrete bisericesti si secrete bisericesti de importanta deosebita ?
****************************************************************************************


371 /18 ianuarie 2006

COMUNICAT DE PRES�

Reunit �n �edin�� plenar� de lucru, �n zilele de 17-18 ianuarie 2006, sub pre�edin�ia Prea Fericitului P�rinte Patriarh Teoctist la re�edin�a patriarhal�, Sf�ntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom�ne a hot�r�t:

- men�inerea statutar� a Mitropoliei Ardealului, av�nd sediul la Sibiu;

- titulatura nou �nfiin�atei Mitropolii din Transilvania este Mitropolia Clujului, Albei, Cri�anei �i Maramure�ului, av�nd sediul la Cluj-Napoca.

Pentru a sublinia unitatea spiritual� �i integritatea administrativ-bisericeasc� a Transilvaniei, Sf�ntul Sinod a hot�r�t ca noua Mitropolie s� ocupe locul al patrulea �n dipticele Bisericii Ortodoxe Rom�ne, dup� Mitropolia Ardealului.

Titulatura �i �ntinderea teritorial� a noii Mitropolii din Transilvania vor fi supuse spre hot�r�re Adun�rii Na�ionale Biserice�ti.

�ntruc�t �nfiin�area unei noi mitropolii �n Transilvania a creat pentru o parte din clerul �i credincio�ii ortodoc�i perspectiva unei activit�i pastoral-misionare mai intense, iar pentru alt� parte a provocat teama sl�birii unit�ii biserice�ti �i na�ionale, Sf�ntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom�ne, ca garant al unit�ii Bisericii, a hot�r�t ca ierarhii din cele dou� mitropolii s� se �ntruneasc� periodic, cel pu�in de trei ori pe an, pentru a elabora �i aplica un plan comun de cooperare permanent� la nivel pastoral �i social.

BIROUL DE PRES� �I COMUNICA�II

AL PATRIARHIEI ROM�NE
****************************************************

COMUNICAT DE PRES��ntrunit ast�zi, 9 februarie a.c., �n �edin�� de lucru la Re�edin�a patriarhal�, sub pre�edin�ia Prea Fericitului P�rinte Patriarh Teoctist, Sf�ntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom�ne a hot�r�t:

- validarea alegerii de c�tre Colegiul Electoral Bisericesc, �n ziua de 8 ianuarie a.c., a Prea Sfin�itului P�rinte Lucian Lugojanul �n scaunul vacant al Episcopiei Caransebe�ului �i a Prea Sfin�itului P�rinte Ambrozie Sinaitul �n scaunul de Episcop al Giurgiului;

- alegerea Prea Cuviosului Protosinghel Paisie Gheorghe, secretar eparhial al Episcopiei Ortodoxe Rom�ne din Ungaria, �n postul de Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timi�oarei, cu titulatura Lugojanul;

- desemnarea �nalt Prea Sfin�itului Mitropolit Lauren�iu al Ardealului, �nalt Prea Sfin�itului Arhiepiscop Bartolomeu al Vadului, Feleacului �i Clujului, �nalt Prea Sfin�itului Arhiepiscop Andrei al Alba-Iuliei �i a Prea Sfin�itului Justin Sigheteanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Maramure�ului �i S�tmarului ca �mpreun� cu autorit�ile abilitate s� identifice c�i de aplicare a retroced�rilor terenurilor �i p�durilor c�tre cultele religioase.

Sf�ntul Sinod a formulat o scrisoare pastoral� c�tre clerul �i credincio�ii ortodoc�i �n leg�tur� cu colecta ce va fi organizat� �n toate bisericile �i m�n�stirile �n Duminica Ortodoxiei (prima din postul Sfintelor Pa�ti, 12 martie 2006) pentru Fondul Central Misionar, destinat lucr�rii misionare, sociale �i caritative a Bisericii Ortodoxe Rom�ne.

Av�nd �n vedere c� testamentul lui Emanoil Gojdu prevede clar c� �ntreaga sa avere le revine rom�nilor ortodoc�i din Transilvania �i Ungaria �i �in�nd seama c� aceast� problem� se dovede�te a fi de stringent� actualitate �n opinia public� rom�neasc�, Sf�ntul Sinod decide ca ierarhii ortodoc�i din Transilvania �i Banat, �n calitatea lor de reprezentan�i legitimi ai beneficiarilor, s� se implice efectiv �i eficient �n executarea testamentului lui Emanoil Gojdu �i, �n colaborare cu Ministerul de Externe al Rom�niei, s� g�seasc� solu�iile legale �i morale pentru rezolvarea acestei probleme.

BIROUL DE PRES� �I COMUNICA�II
AL PATRIARHIEI ROM�NE
*********************************************
Nr: 915 /1 martie 2006

Adunarea Na�ional� Bisericeasc� a aprobat titulatura �i �ntinderea teritorial� a Mitropoliei Clujului, Albei, Cri�anei �i Maramure�ului

Ast�zi, 1 martie a.c., la Palatul Patriarhiei, sub pre�edin�ia Prea Fericitului P�rinte Patriarh Teoctist, s-au desf�urat lucr�rile Adun�rii Na�ionale Biserice�ti a Bisericii Ortodoxe Rom�ne.

Forul central reprezentativ al Bisericii Ortodoxe Rom�ne a analizat �i a evaluat activitatea bisericeasc� pe plan intern �i extern �n anul 2005 sub aspect pastoral-misionar, social-caritativ, organizatoric, administrativ, via�� monahal�, �nv��m�nt teologic �i religios �n �colile de stat, patrimoniu cultural bisericesc, activitate editorial-tipografic�, construirea de noi loca�uri de cult, rela�ii cu alte culte, leg�turile cu rom�nii din jurul grani�elor ��rii �i Diaspora, rela�ii externe biserice�ti etc.

Adunarea Na�ional� Bisericeasc� a aprobat mai multe amendamente ale Sf�ntului Sinod la diferite articole din Statutul pentru organizarea �i func�ionarea Bisericii Ortodoxe Rom�ne cu referire la componen�a �i atribu�iile comitetelor parohiale, numirea personalului bisericesc de conducere de la eparhii, alegerea clerului superior, comisiile sinodale �i atribu�iile lor, precum �i la func�ionarea organelor centrale deliberative, administrative �i executive din Patriarhia Rom�n�.

Adunarea Na�ional� Bisericeasc� a aprobat titulatura �i �ntinderea teritorial� a Mitropoliei Clujului, Albei, Cri�anei �i Maramure�ului, precum �i �nscrierea noii Mitropolii pe locul al patrulea �n dipticele Bisericii Ortodoxe Rom�ne, dup� Mitropolia Ardealului.

BIROUL DE PRES�
AL PATRIARHIEI ROM�NE

********************************************************************Ghita Bizonu' (...@yahoo.com, IP: 86.107.234...)
2007-08-03 12:50
Re: Nu , nimic nu e intamplator

Ion Caramache (...@aol.com, IP: 205.188.116...)
2007-08-03 21:27
Re: Nu , nimic nu e intamplator

La 2007-08-03 12:50:30, Ghita Bizonu' a scris:

> ca mai inainte acea sala a dfost camera deputailo rpre vremea a 4
> regi!
> Si daca banca aia nu a fost in;locuita au stat pe ea si fro doi
> Bratieni, maniu, Vaida , Argetoianu, Iorga Averescu.
> Si nu e intamplator ca sala aia a cam ramas fara afectatiune prin
> mutarea camerei Deputailor la Casa Poporului.
> Asa cum s-ar putea ca mirarea dvoastra sa fie motivata prin faptul ca
> va bazati doar pe vagi amintiri din scoala facuta sub comunisti (vagi
> ca in gnl erati ocupat cu chiulitu si fumiclubu). Asa ca principalele
> dvcoastra argumentatii sunt : nu stiu, nu am auzit, stie cineva ce?!
> in loc sa va duceti sa cautati Buletinul Oficial al Patriarhiei
> Romane.
> Nu-i asa ca sunteti votac PD si probasescian?!

La 2007-08-03 12:50:30, Ghita Bizonu' a scris:

> ca mai inainte acea sala a dfost camera deputailo rpre vremea a 4
> regi!
> Si daca banca aia nu a fost in;locuita au stat pe ea si fro doi
> Bratieni, maniu, Vaida , Argetoianu, Iorga Averescu.
> Si nu e intamplator ca sala aia a cam ramas fara afectatiune prin
> mutarea camerei Deputailor la Casa Poporului.
> Asa cum s-ar putea ca mirarea dvoastra sa fie motivata prin faptul ca
> va bazati doar pe vagi amintiri din scoala facuta sub comunisti (vagi
> ca in gnl erati ocupat cu chiulitu si fumiclubu). Asa ca principalele
> dvcoastra argumentatii sunt : nu stiu, nu am auzit, stie cineva ce?!
> in loc sa va duceti sa cautati Buletinul Oficial al Patriarhiei
> Romane.
> Nu-i asa ca sunteti votac PD si probasescian?!

Domnule Bizonu',
cum se face ca stirilii publicate pe site-ul oficial al Patriarhiei Romane ( www. patriarhia.ro ) nu dau amanunte despre schimbarile la regolament ?
Nu sunt credinciosii din tara interesati de modul in care se alege Intiistatatorul Bisericii Ortodoxe Romane?
Cum se face ca nu sunt publicate pe internet toate hotaririle Sfintului Sinod?
Pot citi pe internet Monitorul oficial. De ce nu pot citi pe internet Buletinul oficial? Pentruca Monitorul oficial este in traditia Monitorului oficial al Bratienilor, Maniu, Vaida , Argetoianu, Iorga si Averescu - pe cind Buletinul oficial este in traditia Buletinului oficial al celor carora conducerea Sfintului Sinod le-au luat locul in banca ministeriala?
Sau, ca pe vremilii acelea, ezicsta exemplare ale Buletinului oficial <<< numai pentru uz intern >>>, ori Hotariri si acte ale Sfintului Sinod <<<care nu se publica>>>.
Va rog sa nu imi veniti cu argumentul ca Hotaririle Sfintului Sinod nu au fost publicate din cauza unora care au dormit in post pe internet. Eu nu prea am auzit ca clericii dorm in cizme.
In alta ordine de idei, trebuie sa recunosc ca ati ghicit egzact cu ce ma ocupam in scoala. Chiuleam de la sarbatoarea pomului de iarna ca sa sarbatoresc Craciunul, si de la manifestarile scolere ca sa ma duc la Sfinta slujba de Inviere si sa simt parfumul fumului de tamiie.
In afara de astea, mai puneam si mina pe carte ca eram printre aia douazeci la suta de nenorociti beliti de aia optzeci la suta de nescoliti si parintii lor analfabeti.
Mai chiuleam si de la invatamintul politic, cor si manifestatiile sportivilor de intii mai si doua zeci si trei august. Fumiclubul nu il frecventam deoarece putzea prea tare din cauza ca colegii dadeau cu degetele pe pereti si stropeau pe linga. ( By the way, cind dvs. mergeati la scoala, mirosea fumiclubul a trandafiri si avea in dotare servetele sa va stergeti nu numai la nas? ).
Na, ca am uitat de faptul ca, impreuna cu alte milioane de scoleri, prescoleri, absolventi si pensioneri am frecventat ani de zile foameclubul - si nu fumiclubul. Dvs. nu ati fost membru al foameclubului? Ati avut parte numai de antricoate si muschiuleti, evident ale altora - ca doar nu putea fi vorba de alea personale?
Evident, dvs. aveti perfecta dreptate: dupa modul in care scrieti <<< Nu, nimic nu e intimplator >>> .
Da', dvs. cetatzene Bizonu' cu cine votati, si ce fel de "pro" sunteti?


     « Comentariu anterior     Comentariu urmator >     Ultimul comentariu »

     « Toate comentariilePentru a putea posta un comentariu trebuie sa va autentificati.


Cauta comentariul care contine:   in   
A r h i v a
 Top afisari / comentarii 
 Medicul Patriarhului: NU trebuia operat! (13759 afisari)
 Lista completa a Colegiului Electoral Bisericesc (4979 afisari)
 O mitocanie infioratoare (4051 afisari)
 Harta vanturilor si a soarelui (3369 afisari)
 Pedepse medievale in secolul XXI (3301 afisari)
 Patriarhul a murit singur in spital (761 afisari)
 Colegiul Medicilor s-a autosesizat in cazul mortii Patriarhului (395 afisari)
 Funeraliile Patriarhului Teoctist (376 afisari)
 Farfurii zburatoare pentru drumurile accidentate din Romania (268 afisari)
 A fost inventat primul computer care stie de gluma (194 afisari)
Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!  This website is ACAP-enabled   
ISSN 1583-8021, © 1998-2007 ziua "ziua srl", toate drepturile rezervate. Procesare 0.00745 sec.