Ziua Logo
  Nr. 3937 de joi, 24 mai 2007 
 Cauta:  
  Detalii »

Editorial

2007-05-24
popescu aurel din romania (...@k.ro, IP: 89.120.176...)
2007-05-24 10:02
Pentru Miruna , si altceva decit ziarul Ziua , ca lectura (Dilema)

Dar mitocanul este fiin�a care g�nde�te pe termen scurt, n-are viziune �i nici nu e capabil de prognoze �i perspective de ansamblu. El nu �i-a dat seama c� intrarea �n NATO �i mai apoi �n Uniunea European� va reprezenta �nceputul sf�r�itului domniei sale. Pentru c� piramida construit� de el �n Rom�nia va fi ca un corp str�in �n trupul Uniunii Europene. Iar aceasta are �i virusologi, �i anticorpi. Nu vreau s� spun c� acolo n-ar exista mitocani, dar ei s�nt �inu�i �ntr-o perpetu� remisie, ca markerii unor microbi care tot apar la analize, dar s�nt inactivi.
Din acest punct de vedere, s�nt foarte optimist. Integrarea �n UE va �nsemna de fapt tratamentul care ne va vindeca. �i convalescen�a. Dar s� vedem unde ne afl�m acum.
Mitoc�nia este vizibil� din micro, p�n� �n macro. Din punctul meu de vedere, mitocanul care �i creeaz� propriile scurt�turi ilegale, periculoase �i iresponsabile �n traficul rutier, �n esen��, face acela�i lucru ca politicianul care interpreteaz� Constitu�ia �i legile dup� bunul plac. �i m�car dac� am avea o Constitu�ie bun�. Ea a fost bun� at�ta vreme c�t �ntre pre�edinte �i acea parte a clasei politice aflat� la putere – majoritar� �n Parlament �i deci la guvernare – nu aveau cum s� existe disensiuni.
�n momentul �n care a ap�rut un pre�edinte care �i-a dat seama c� sistemul mitoc�niadei nu poate fi d�r�mat dec�t din interior �i a �nceput opera�iunea de demolare, au ap�rut brusc la iveal� problemele Constitu�iei. �i sistemul mitoc�niadei s-a repliat imediat, execut�nd �nc� o fent� de adaptare. Este o mitoc�nie ca un om care, pe vremea c�nd era pre�edinte, s-a f�cut direct responsabil de o mineriad�, ast�zi, �n calitate de senator, s� voteze suspendarea pre�edintelui (oricare ar fi acela), f�r� ca acesta s� fi �nc�lcat de fapt Constitu�ia. Dar pre�edintele a fost suspendat pentru c� a �nc�lcat o interpretare a Constitu�iei, inventat� de o majoritate parlamentar� tocmai �n acest scop.
Este o mitoc�nie s� schimbi regulile jocului �n timpul jocului. Asta se nume�te a tri�a. Dar a tri�a este un instrument clasic al mitocanului, pentru c� el nu poate accede acolo unde nu este locul s�u firesc, dec�t prin for�� brut� sau viclenie.
Este o mitoc�nie ca �ntr-o �ar� �n care a fost pre�edinte dup� 1989 un fost prim-secretar al PCR, iar securi�tii de�tep�i de ieri au devenit prosperii oameni de afaceri �i politicieni de azi (p�str�nd aceea�i schem� de joc, dar f�r� ideologia comunist�), o personalitate ca Mona Musc� s� fie desfiin�at� pentru o minciun� banal� – al c�rei p�cat l-a sp�lat de mult, prin toat� activitatea ei de p�n� acum.
Este o mitoc�nie din partea oamenilor politici s� �ncerce s� ne prosteasc� cum c� performan�ele lor ca manageri de �ar� au determinat primirea noastr� �n UE. Rom�nia a fost primit� �n UE la fel cum se treceau elevii r�ma�i corijen�i pe var�: li se d�dea o lec�ie s� o �nve�e c�t puteau ei de bine, ca s� fie m�car „cinciul“ asigurat. Nu cred deloc c� am intrat �n UE pe merit, ci c� am fost b�ga�i de nevoie, pioni utili �n ni�te strategii geo-politice �nalte pe termen lung. �i nu e vorba aici de performan�e economice sau politice. La capitolul mentalit�i, vom avea mult� vreme �nc� un mare steag ro�u. Motivele reale pentru care Europa a f�cut efortul de a ne trage �n Uniune le vom �n�elege mai t�rziu. S�nt sigur c� unii le �tiu deja. Dar o consecin�� e clar�: vom fi nevoi�i s� ne integr�m (�i) ca s� ne dez-mitoc�niz�m.

Din �ara M�garilor

Mentalit�ile noastre �napoiate, mascate fudul �i prostesc �n straiele ieftine �i cusute cu a�a alb� ale unei pretinse specificit�i na�ionale (speculat� gre�os na�ionalist-patriotic ca form� de lupt� �mpotriva globaliz�rii �i a „jandarmului mondial“ SUA) s�nt cauza tuturor neajunsurilor noastre. �i este a�a fie �i numai pentru c� o carte precum cea a lui Zeletin – Din �ara M�garilor – de�i scris� �n 1916, este valabil� 100% �i azi. �tiu c� voi fi probabil taxat ca fiind pro-B�sescu. Eu spun doar c� iar ne afl�m �n situa�ia de a alege �ntre r�ul cel mic �i r�ul cel mare. La referendum voi vota nu pentru actualul pre�edinte suspendat, ci �mpotriva unor partide politice care �in statul captiv printr-o majoritate parlamentar� de conjunctur�. Noi nici nu avem, de fapt, partide politice. Ci ni�te g�ti de oameni aduna�i �n jurul unor interese pe care �i le ap�r� prin intermediul Parlamentului. Avem un simulacru de politicieni �i via�� politic�. Parlamentarii au o reputa�ie proast� �nc� din 1990, nu doar de c�nd a �nceput „rebeliunea B�sescu“.
Toate astea se �nt�mpl� pentru c� lumea politic� de la noi este o copie fidel� a „Ligii lui Mitic�“ �i a campionatului na�ional de fotbal, cu toate seriile sale, de la Steaua lui Becali, Dinamo-ul lui Borcea �i Rapidul lui Copos, p�n� la echipa din „divizia onoare“ care joac� pe stadionul s�tesc de la Ciorog�rla. Justi�ia este precum corpul arbitrilor. �i a�a mai departe. Dac� v� g�ndi�i pu�in, asem�n�rile or s� v� izbeasc� n�ucitor. Ce ofer� Liga lui Mitic�? P�ine �i circ de m�na a zecea. S� recunoa�tem, f�r� ipocrizie �i fudulie na�ional� ieftin�, c�, dac� vrem fotbal adev�rat, serios, ne uit�m la Manchester, Chelsea, Barcelona, Real, Milan sau Bayern, tot a�a cum oameni politici adev�ra�i s�nt Tony Blair, Angela Merkel, Chirac sau Berlusconi chiar, �i nu amatorii penibili �i fuduli de la noi.
Helmut Kohl ar�ta la vizita f�cut� �n Rom�nia precum Gulliver �n �ara piticilor. Hagi a devenit un mare fotbalist al lumii c�nd �i-a schimbat mentalitatea, a devenit un profesionist �i s-a integrat �n lumea adev�rat� a fotbalului de afar� �i a performat acolo, nu c�nd dribla �n campionatul na�ional �i-l �njura lumea din tribune ca s� aibe p-orm� de ce s�-l ierte ca s�-l pupe. Problema cu mentalit�ile e a�a: nu este suficient s� ur�ti comunismul (e un loc comun deja), s� cite�ti sute de c�r�i despre democra�ie, s�-�i dai masterate �n �tiin�e politice la universit�i de afar�, s� fii om de afaceri prosper, s� vrei �n NATO �i Uniunea European�, s� vorbe�ti limbi str�ine, s�-�i faci partid �i s� intri �n Parlament ca s� po�i crede despre tine cu �ndrept�ire c� e�ti un democrat european autentic, fie liberal, democrat, socialist, popular, cre�tin-democrat sau conservator.
Mentalitatea �i-o schimbi de jos, de c�nd e�ti �nc� un t�n�r anonim pe scena social�, pentru c� asta e op�iunea ta ca fiin�� liber� – con�tient� �i responsabil� – �i om al civiliza�iei europene a secolului XXI, nu abia c�nd ai �nceput s� urci scara ierarhic� �i e�ti nevoit s� dai aparen�a c� te-ai schimbat la fa��.
Cu alte cuvinte, limba englez� o st�p�ne�ti cu adev�rat c�nd e�ti capabil s� g�nde�ti �n englez�, nu doar c�nd o vorbe�ti corect gramatical �i cu accent inteligibil.
�n final, am �i eu o utopie. A� vrea ca fiecare om care vrea s� intre �n politic� s� fie supus unui riguros �i incoruptibil test psihologic. �n fond, dac� pentru carnetul de �ofer trebuie s� treci examenul psihologic ca s� nu omori oamenii pe str�zi, de ce politicienii – care pot nenoroci o �ar� �ntreag� – s� nu dea �i ei un astfel de test?
Problema e c� �n Rom�nia de azi testele psihologice pentru carnetul de conducere �nc� se mai pot lua pe bani, �i nu pe bune. Pentru c� una dintre caracteristicile mitocanului este aceea c� e corect ce crede el c� i se cuvine, nu ceea ce merit� de fapt.

ionion din Iganga-Uganda (...@hotmail.com, IP: 88.103.57...)
2007-05-24 11:42
pt Popescu : tine-o cu republica inainte dar utopia nu ti se va implini - republica romana =
bolsevismul lui Maxy !
Republicanii romani = "clasa muncitoare bashca taranimea muncitoare"

La 2007-05-24 10:02:04, popescu aurel a scris:

> Dar mitocanul este fiin?a care g?nde?te pe termen scurt, n-are viziune
> ?i nici nu e capabil de prognoze ?i perspective de ansamblu. El nu
> ?i-a dat seama c? intrarea ?n NATO ?i mai apoi ?n Uniunea European? va
> reprezenta ?nceputul sf?r?itului domniei sale. Pentru c? piramida
> construit? de el ?n Rom?nia va fi ca un corp str?in ?n trupul Uniunii
> Europene. Iar aceasta are ?i virusologi, ?i anticorpi. Nu vreau s?
> spun c? acolo n-ar exista mitocani, dar ei s?nt ?inu?i ?ntr-o perpetu?
> remisie, ca markerii unor microbi care tot apar la analize, dar s?nt
> inactivi.
> Din acest punct de vedere, s?nt foarte optimist. Integrarea ?n UE va
> ?nsemna de fapt tratamentul care ne va vindeca. ?i convalescen?a. Dar
> s? vedem unde ne afl?m acum.
> Mitoc?nia este vizibil? din micro, p?n? ?n macro. Din punctul meu de
> vedere, mitocanul care ??i creeaz? propriile scurt?turi ilegale,
> periculoase ?i iresponsabile ?n traficul rutier, ?n esen??, face
> acela?i lucru ca politicianul care interpreteaz? Constitu?ia ?i legile
> dup? bunul plac. ?i m?car dac? am avea o Constitu?ie bun?. Ea a fost
> bun? at?ta vreme c?t ?ntre pre?edinte ?i acea parte a clasei politice
> aflat? la putere ? majoritar? ?n Parlament ?i deci la guvernare
> ? nu aveau cum s? existe disensiuni.
> ?n momentul ?n care a ap?rut un pre?edinte care ?i-a dat seama c?
> sistemul mitoc?niadei nu poate fi d?r?mat dec?t din interior ?i a
> ?nceput opera?iunea de demolare, au ap?rut brusc la iveal? problemele
> Constitu?iei. ?i sistemul mitoc?niadei s-a repliat imediat, execut?nd
> ?nc? o fent? de adaptare. Este o mitoc?nie ca un om care, pe vremea
> c?nd era pre?edinte, s-a f?cut direct responsabil de o mineriad?,
> ast?zi, ?n calitate de senator, s? voteze suspendarea pre?edintelui
> (oricare ar fi acela), f?r? ca acesta s? fi ?nc?lcat de fapt
> Constitu?ia. Dar pre?edintele a fost suspendat pentru c? a ?nc?lcat o
> interpretare a Constitu?iei, inventat? de o majoritate parlamentar?
> tocmai ?n acest scop.
> Este o mitoc?nie s? schimbi regulile jocului ?n timpul jocului. Asta
> se nume?te a tri?a. Dar a tri?a este un instrument clasic al
> mitocanului, pentru c? el nu poate accede acolo unde nu este locul s?u
> firesc, dec?t prin for?? brut? sau viclenie.
> Este o mitoc?nie ca ?ntr-o ?ar? ?n care a fost pre?edinte dup? 1989 un
> fost prim-secretar al PCR, iar securi?tii de?tep?i de ieri au devenit
> prosperii oameni de afaceri ?i politicieni de azi (p?str?nd aceea?i
> schem? de joc, dar f?r? ideologia comunist?), o personalitate ca Mona
> Musc? s? fie desfiin?at? pentru o minciun? banal? ? al c?rei
> p?cat l-a sp?lat de mult, prin toat? activitatea ei de p?n? acum.
> Este o mitoc?nie din partea oamenilor politici s? ?ncerce s? ne
> prosteasc? cum c? performan?ele lor ca manageri de ?ar? au determinat
> primirea noastr? ?n UE. Rom?nia a fost primit? ?n UE la fel cum se
> treceau elevii r?ma?i corijen?i pe var?: li se d?dea o lec?ie s? o
> ?nve?e c?t puteau ei de bine, ca s? fie m?car ?cinciul?
> asigurat. Nu cred deloc c? am intrat ?n UE pe merit, ci c? am fost
> b?ga?i de nevoie, pioni utili ?n ni?te strategii geo-politice ?nalte
> pe termen lung. ?i nu e vorba aici de performan?e economice sau
> politice. La capitolul mentalit??i, vom avea mult? vreme ?nc? un mare
> steag ro?u. Motivele reale pentru care Europa a f?cut efortul de a ne
> trage ?n Uniune le vom ?n?elege mai t?rziu. S?nt sigur c? unii le ?tiu
> deja. Dar o consecin?? e clar?: vom fi nevoi?i s? ne integr?m (?i) ca
> s? ne dez-mitoc?niz?m.
>
> Din ?ara M?garilor
>
> Mentalit??ile noastre ?napoiate, mascate fudul ?i prostesc ?n straiele
> ieftine ?i cusute cu a?a alb? ale unei pretinse specificit??i
> na?ionale (speculat? gre?os na?ionalist-patriotic ca form? de lupt?
> ?mpotriva globaliz?rii ?i a ?jandarmului mondial? SUA)
> s?nt cauza tuturor neajunsurilor noastre. ?i este a?a fie ?i numai
> pentru c? o carte precum cea a lui Zeletin ? Din ?ara M?garilor
> ? de?i scris? ?n 1916, este valabil? 100% ?i azi. ?tiu c? voi fi
> probabil taxat ca fiind pro-B?sescu. Eu spun doar c? iar ne afl?m ?n
> situa?ia de a alege ?ntre r?ul cel mic ?i r?ul cel mare. La referendum
> voi vota nu pentru actualul pre?edinte suspendat, ci ?mpotriva unor
> partide politice care ?in statul captiv printr-o majoritate
> parlamentar? de conjunctur?. Noi nici nu avem, de fapt, partide
> politice. Ci ni?te g??ti de oameni aduna?i ?n jurul unor interese pe
> care ?i le ap?r? prin intermediul Parlamentului. Avem un simulacru de
> politicieni ?i via?? politic?. Parlamentarii au o reputa?ie proast?
> ?nc? din 1990, nu doar de c?nd a ?nceput ?rebeliunea
> B?sescu?.
> Toate astea se ?nt?mpl? pentru c? lumea politic? de la noi este o
> copie fidel? a ?Ligii lui Mitic?? ?i a campionatului
> na?ional de fotbal, cu toate seriile sale, de la Steaua lui Becali,
> Dinamo-ul lui Borcea ?i Rapidul lui Copos, p?n? la echipa din
> ?divizia onoare? care joac? pe stadionul s?tesc de la
> Ciorog?rla. Justi?ia este precum corpul arbitrilor. ?i a?a mai
> departe. Dac? v? g?ndi?i pu?in, asem?n?rile or s? v? izbeasc?
> n?ucitor. Ce ofer? Liga lui Mitic?? P?ine ?i circ de m?na a zecea. S?
> recunoa?tem, f?r? ipocrizie ?i fudulie na?ional? ieftin?, c?, dac?
> vrem fotbal adev?rat, serios, ne uit?m la Manchester, Chelsea,
> Barcelona, Real, Milan sau Bayern, tot a?a cum oameni politici
> adev?ra?i s?nt Tony Blair, Angela Merkel, Chirac sau Berlusconi chiar,
> ?i nu amatorii penibili ?i fuduli de la noi.
> Helmut Kohl ar?ta la vizita f?cut? ?n Rom?nia precum Gulliver ?n ?ara
> piticilor. Hagi a devenit un mare fotbalist al lumii c?nd ?i-a
> schimbat mentalitatea, a devenit un profesionist ?i s-a integrat ?n
> lumea adev?rat? a fotbalului de afar? ?i a performat acolo, nu c?nd
> dribla ?n campionatul na?ional ?i-l ?njura lumea din tribune ca s?
> aibe p-orm? de ce s?-l ierte ca s?-l pupe. Problema cu mentalit??ile e
> a?a: nu este suficient s? ur??ti comunismul (e un loc comun deja), s?
> cite?ti sute de c?r?i despre democra?ie, s?-?i dai masterate ?n
> ?tiin?e politice la universit??i de afar?, s? fii om de afaceri
> prosper, s? vrei ?n NATO ?i Uniunea European?, s? vorbe?ti limbi
> str?ine, s?-?i faci partid ?i s? intri ?n Parlament ca s? po?i crede
> despre tine cu ?ndrept??ire c? e?ti un democrat european autentic, fie
> liberal, democrat, socialist, popular, cre?tin-democrat sau
> conservator.
> Mentalitatea ?i-o schimbi de jos, de c?nd e?ti ?nc? un t?n?r anonim pe
> scena social?, pentru c? asta e op?iunea ta ca fiin?? liber? ?
> con?tient? ?i responsabil? ? ?i om al civiliza?iei europene a
> secolului XXI, nu abia c?nd ai ?nceput s? urci scara ierarhic? ?i e?ti
> nevoit s? dai aparen?a c? te-ai schimbat la fa??.
> Cu alte cuvinte, limba englez? o st?p?ne?ti cu adev?rat c?nd e?ti
> capabil s? g?nde?ti ?n englez?, nu doar c?nd o vorbe?ti corect
> gramatical ?i cu accent inteligibil.
> ?n final, am ?i eu o utopie. A? vrea ca fiecare om care vrea s? intre
> ?n politic? s? fie supus unui riguros ?i incoruptibil test psihologic.
> ?n fond, dac? pentru carnetul de ?ofer trebuie s? treci examenul
> psihologic ca s? nu omori oamenii pe str?zi, de ce politicienii
> ? care pot nenoroci o ?ar? ?ntreag? ? s? nu dea ?i ei un
> astfel de test?
> Problema e c? ?n Rom?nia de azi testele psihologice pentru carnetul de
> conducere ?nc? se mai pot lua pe bani, ?i nu pe bune. Pentru c? una
> dintre caracteristicile mitocanului este aceea c? e corect ce crede el
> c? i se cuvine, nu ceea ce merit? de fapt.
>
>

Ratacitul (...@lycos.com, IP: 74.57.191...)
2007-05-24 16:43
Are si autor articolul tau sau i-a fost rusine pentru viitor?


     « Comentariu anterior     Comentariu urmator >     Ultimul comentariu »

     « Toate comentariilePentru a putea posta un comentariu trebuie sa va autentificati.


Cauta comentariul care contine:   in   
A r h i v a
 Top afisari / comentarii 
 Contul Bahamas (4045 afisari)
 Basescu, seful oligarhiei (3633 afisari)
 Tatuajele Angelinei (2050 afisari)
 Celebritati respinse de Harvard (2035 afisari)
 PSD vrea scaunul lui Tariceanu (2034 afisari)
 Brancusi expus la Moscova (318 afisari)
 Procurorii DIICOT nu pot fi audiati de parlamentari (160 afisari)
 Sunshine (79 afisari)
 Pentru o politica externa a Uniunii in linie cu asteptarile cetatenilor (66 afisari)
Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!  This website is ACAP-enabled   
ISSN 1583-8021, © 1998-2007 ziua "ziua srl", toate drepturile rezervate. Procesare 0.01031 sec.