Ziua Logo
  Nr. 3891 de miercuri, 28 martie 2007 
 Cauta:  
  Detalii »

Procesul comunismului

2007-03-28
Pettrusu din MELBOURNE - AUSTRALIA (...@yahoo.com.au, IP: 58.179.175...)
2007-03-29 15:15
"Jecmanirea emigrantilor" Pettrusu > Google > search = Proba si adevar

"DE�TEAPT�-TE ROM�NE!"

De�teapt�-te, rom�ne, din somnul cel de moarte,
�n care te-ad�ncir� barbarii de tirani
Acum ori niciodat� croie�te-�i alt� soarte,
La care s� se-nchine �i cruzii t�i du�mani.

Acum ori niciodat� s� d�m dovezi �n lume
C�-n aste m�ni mai curge un s�nge de roman,
�i c�-n a noastre piepturi p�str�m cu fal�-un nume
Triumf�tor �n lupte, un nume de Traian.

�nal��-�i lata frunte �i caut�-n giur de tine,
Cum stau ca brazi �n munte voinici sute de mii;
Un glas el mai a�teapt� �i sar ca lupi �n st�ne,
B�tr�ni, b�rba�i, juni, tineri, din mun�i �i din c�mpii.

Privi�i, m�re�e umbre, Mihai, �tefan, Corvine,
Rom�na na�iune, ai vo�tri str�nepo�i,
Cu bra�ele armate, cu focul vostru-n vine,
"Via�a-n libertate ori moarte" strig� to�i.

Pre voi v� nimicir� a pizmei r�utate
�i oarba neunire la Milcov �i Carpa�i
Dar noi, p�trun�i la suflet de sf�nta libertate,
Jur�m c� vom da m�na, s� fim pururea fra�i.

O mam� v�duvit� de la Mihai cel Mare
Pretinde de la fii-�i azi m�n� d-ajutori,
�i blast�m� cu lacr�mi �n ochi pe ori�icare,
�n astfel de pericul s-ar face v�nz�tori.

De fulgere s� piar�, de tr�snet �i pucioas�,
Oricare s-ar retrage din gloriosul loc,
C�nd patria sau mama, cu inima duioas�,
Va cere ca s� trecem prin sabie �i foc.

N-ajunge iataganul barbarei semilune,
A c�rui pl�gi fatale �i azi le mai sim�im;
Acum se v�r� cnuta �n vetrele str�bune,
Dar martor ne de Domnul c� vii nu oprimim.

N-ajunge despotismul cu-ntreaga lui orbie,
Al c�rui jug de seculi ca vitele-l purt�m;
Acum se-ncearc� cruzii, cu oarba lor trufie,
S� ne r�peasc� limba, dar mor�i numai o d�m.

Rom�ni din patru unghiuri, acum ori niciodat�
Uni�i-v� �n cuget, uni�i-v�-n sim�iri.
Striga�i �n lumea larg� c� Dun�rea-i furat�
Prin intrig� �i sil�, viclene uneltiri.

Preo�i, cu crucea-n frunte c�ci oastea e cre�tin�,
Deviza-i libertate �i scopul ei preasf�nt.
Murim mai bine-n lupt�, cu glorie deplin�,
Dec�t s� fim sclavi iar�i �n vechiul nost'p�m�nt.

Versurile imnului na�ional apar�in lui Andrei Mure�anu (1816-1863), poet de factur� romantic�, ziarist, traduc�tor, un adev�rat tribun al epocii marcate de Revolu�ia de la 1848.

Muzica a fost compus� de Anton Pann (1796-1854), poet �i etnograf, om de mare cultur�, c�nt�re� �i autor de manuale de muzic�.

Poemul "Un r�sunet" al lui Andrei Mure�anu, redactat �i publicat �n timpul Revolu�iei de la 1848, a fost pus pe note �n c�teva zile, deoarece �l afl�m c�ntat pentru prima oar� pe data de 29 iunie 1848 la R�mnicu V�lcea (�n �ara Rom�neasc� Revolu�ia a izbucnit pe 11 iunie). Poemul va deveni imn sub titlul "De�teapt�-te, rom�ne!", c�tig�ndu-�i instantaneu gloria recunoscut� datorit� mesajului energic �i mobilizator pe care-l con�ine. �ncep�nd din 1848, "De�teapt�-te, rom�ne!" a fost un c�ntec foarte drag rom�nilor, insufl�ndu-le curajul �n timpul momentelor cruciale, �n timpul R�zboiului de Independen�� (1877-1878), c�t �i �n cel al primului �i celui de-al doilea r�zboi mondial.

Imediat dup� instaurarea deplinei dictaturi comuniste la 30 decembrie 1947, c�nd regele Mihai I a fost for�at s� abdice, "De�teapt�-te, rom�ne!", ca �i alte mar�uri �i c�ntece patriotice, au fost interzise, intonarea sau fredonarea lor fiind pedepsite cu ani grei de �nchisoare. Din anii '70, melodia a putut fi din nou c�ntat� dar f�r� versurile originale.

Pe 22 Decembrie 1989, �n timpul revolu�iei anticomuniste, imnul s-a �n�l�at pe str�zi, �nso�ind uria�ele mase de oameni, risipind frica de moarte �i unind �ntregul popor �n sentimentele nobile ale momentului. Astfel, instituirea sa ca imn na�ional a venit de la sine, sub formidabila presiune a manifestan�ilor.

Mesajul imnului "De�teapt�-te, rom�ne!" este �n acela�i timp social �i na�ional; social, deoarece impune o permanent� stare de vigilen�� pentru a asigura tranzi�ia c�tre o lume nou�; na�ional, deoarece al�tur� aceast� de�teptare tradi�iei istorice. Imnul con�ine acest sublim "acum ori niciodat�", prezent �n toate imnurile na�ionale, de la "paion"-ul cu care grecii au luptat la Marathon �i Salamina p�n� la "Marseilleza" Revolu�iei franceze.

Invoca�ia destinului na�ional este culmea cea mai �nalt� pe care un popor o poate atinge �n zborul s�u c�tre divinitate. Acest "acum ori niciodat�" concentreaz� toate energiile vitale, mobiliz�nd la maximum. Imnul de stat al Rom�niei este alc�tuit din unsprezece strofe, primele patru dintre ele fiind c�ntate la ocazii festive.

Pe l�ng� acest imn, rom�nii mai au "Hora Unirii", scris �n 1855 de marele poet Vasile Alecsandri (1821-1890), care a fost c�ntat �n timpul unirii Principatelor (1859) �i, �n general, �n toate ocaziile c�nd rom�nii aspir� la uniune �i armonie. "Hora Unirii" este c�ntat pe ritmul unui dans lent, dar energic, care reune�te �ntreaga adunare. Dansul �n cerc (hora) este el �nsu�i un vechi ritual, simboliz�nd comunitatea spiritual�, egalitatea �i dorin�a rom�nilor de a tr�i laolalt�.

DE�TEAPT�-TE ROM�NE > Google > Search = Mai multe informatii !
     « Comentariu anterior     Comentariu urmator >     Ultimul comentariu »

     « Toate comentariilePentru a putea posta un comentariu trebuie sa va autentificati.


Cauta comentariul care contine:   in   
A r h i v a
 Top afisari / comentarii 
 DEMERSUL PACEPA (9478 afisari)
 Comisia Europeana face praf taxa de prima inmatriculare (4443 afisari)
 Viitorul Partid Democrat (4367 afisari)
 Noul Guvern (4212 afisari)
 Amor ghebos (1837 afisari)
 Alianta DA mai supravietuieste o zi (235 afisari)
 Penalizare din salariu pentru fuga lui Hayssam (151 afisari)
 CSAT cu scantei (113 afisari)
Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!  This website is ACAP-enabled   
ISSN 1583-8021, © 1998-2007 ziua "ziua srl", toate drepturile rezervate. Procesare 0.01182 sec.