Ziua Logo
  Nr. 3862 de joi, 22 februarie 2007 
 Cauta:  
  Detalii »

Editorial

2007-02-22
diana-andreea din Bucuresti (...@home.ro, IP: 80.86.123...)
2007-02-22 11:27
Eu cred acest scenariu �i s� v� spun de ce ...

In urm� cu vreo cinci ani intrasem �n ceva afaceri cu un tip mai "greu" cu t�mplele pline de ghiocei. Nu este cazul domnului B�sescu c� el n-are "t�mple" albe, dar n-are a face...

Ei bine, stimabilul de care v� vorbesc se �inea bine: nu bea, nu fuma, m�nca ra�ional �i-i pl�ceau femeile. Mai ales cele tinere. C� deh, n-ai avut ce trebuia, c�nd trebuia, trebuie s�-�i sco�i p�rleala �ntruc�tva, mai t�rziu. Dac� te �in puterile... Se pare c� pe domn B�sescu �l mai �in (v�d la televizor, c� la el totu-i la "vedere" �i se-aprinde repede !)...

�i, omul de afaceri cu ghiocei la t�mple, pe l�ng� afacerile ce mergea unse, a prins a-mi face propuneri derocheate... Nu dintr-o dat�... Nu... C� nu era vreun prost cum v�d pe la unii afla�i la vedere... Nu... Avea r�bdare �i cum ne intra banul, gata, m� �i invita la restaurant (cred c� am fost �i la Golden Blitz)... �i discutam despre afacerile noastre p�n� seara t�rziu... Nu mi-a f�cut propunerile astea mai deocheate, �n mod direct, a�a cum am auzit c� f�cea domn B�sescu pe la Prim�rie, c� omul meu nu era prost... L�sa lucrurile s� vin� de la sine...

Numai c�, ce s� v� spun, mie, b�rba�ii �tia mai b�tr�iori (mai ales cu chelie �i �uvi�e rebele !) nu-mi plac defel... M-am prins eu, c� nu mi-s proast�, cam ce urm�rea craiul cu ghiocei. �i i-am tras-o ! Am a�teptat r�bd�toare p�n� mi-a propus lovitura ce urma s�-mi fie fatal�, pentru ca apoi, tot el s� m� "salveze" �i l-am jucat frumos, c� mie �mi place "jocul"...

Acum ne uit�m unul la altul �i ne z�mbim c�nd ne vedem. �i v�d nostalgia din priviri, dar �i o anumit� �n�elepciune (pe care domn B�sescu n-o are, c� se vede la televizor !) prin care-mi d� de �n�eles c� m� admir�... Ne respect�m...

C�nd domn B�sescu a plecat de la Ministerul Transporturilor devenind Primar general, a l�sat �n urma sa o ingenu� politician�, pe Anca Boagiu... Cic�, ar fi vrut s� o c�leasc� �n via�a politic�... �i c�t a stat ea ca ministrul al transporturilor, nu ie�ea din vorba primarului, c� ai fi zis cum c� Prim�ria general� este mai marele transporturilor pe �ar�. De fapt, ea acoperea afacerile oneroase pe care le f�cuse "marele politician"... Dup� el, Miron Mitrea a dat s� spun� ceva, numai c� mierea �n care picase nu-i mai l�sa loc de vorbe... �i a f�cut bine pentru c� ast�zi, al�turi de Mihai Nicolaiciuc, Miron Mitrea beneficiaz� de o mare protec�ie....

Dar, s� revin la subiect... Onorabilul vrea s� p�r�seasc� puntea prin 2014... P�i ce crede�i dvs. c� va face �nlocuitorul lui ? O s�-l bage la pu�c�rie... Nu este normal s�-�i asigure o "Anca Boagiu" la Cotroceni ? Pe care s-o manipuleze din umbr� ... Nu spun c� "Anca Boagiu" va fi o recuperatoare... Este suficient dac� este numai o continuatoare. Dup� care, �n mod sigur va veni "Miron Mitrea"... �i istoria se rescrie �n acela�i mod...

Prin urmare, m� g�ndesc c� am fost o proast�... Dac� potentul cu ghiocei la t�mple despre care am vorbit, voia s� m� lase continuatoarea lui la c�rma afacerilor sale ? N-oi fi gre�it ?

Tzepelica (...@yahoo.com, IP: 82.208.174...)
2007-02-22 14:46
Re: Eu cred acest scenariu i s v spun de ce ...

Scenariile catastrofice sunt categorisite, de obicei, ca fiind "maxim credibile" sau "maxim posibile".
Cu o mica diferenta intre cele doua variante.
Pt. ca n-am inteles, insa, chestia cu "i i-am tras-o !", te rog sa vii cu niste precizari, ca sa ne lamurim, totusi...
La 2007-02-22 11:27:51, diana-andreea a scris:

> In urm cu vreo cinci ani intrasem n ceva afaceri cu un tip mai
> "greu" cu tmplele pline de ghiocei. Nu este cazul domnului Bsescu c
> el n-are "tmple" albe, dar n-are a face...
>
> Ei bine, stimabilul de care v vorbesc se inea bine: nu bea, nu fuma,
> mnca raional i-i plceau femeile. Mai ales cele tinere. C deh,
> n-ai avut ce trebuia, cnd trebuia, trebuie s-i scoi prleala
> ntructva, mai trziu. Dac te in puterile... Se pare c pe domn
> Bsescu l mai in (vd la televizor, c la el totu-i la "vedere" i
> se-aprinde repede !)...
>
> i, omul de afaceri cu ghiocei la tmple, pe lng afacerile ce mergea
> unse, a prins a-mi face propuneri derocheate... Nu dintr-o dat...
> Nu... C nu era vreun prost cum vd pe la unii aflai la vedere...
> Nu... Avea rbdare i cum ne intra banul, gata, m i invita la
> restaurant (cred c am fost i la Golden Blitz)... i discutam despre
> afacerile noastre pn seara trziu... Nu mi-a fcut propunerile astea
> mai deocheate, n mod direct, aa cum am auzit c fcea domn Bsescu
> pe la Primrie, c omul meu nu era prost... Lsa lucrurile s vin de
> la sine...
>
> Numai c, ce s v spun, mie, brbaii tia mai btriori (mai ales
> cu chelie i uvie rebele !) nu-mi plac defel... M-am prins eu, c nu
> mi-s proast, cam ce urmrea craiul cu ghiocei. i i-am tras-o ! Am
> ateptat rbdtoare pn mi-a propus lovitura ce urma s-mi fie
> fatal, pentru ca apoi, tot el s m "salveze" i l-am jucat frumos,
> c mie mi place "jocul"...
>
> Acum ne uitm unul la altul i ne zmbim cnd ne vedem. i vd
> nostalgia din priviri, dar i o anumit nelepciune (pe care domn
> Bsescu n-o are, c se vede la televizor !) prin care-mi d de neles
> c m admir... Ne respectm...
>
> Cnd domn Bsescu a plecat de la Ministerul Transporturilor devenind
> Primar general, a lsat n urma sa o ingenu politician, pe Anca
> Boagiu... Cic, ar fi vrut s o cleasc n viaa politic... i ct a
> stat ea ca ministrul al transporturilor, nu ieea din vorba
> primarului, c ai fi zis cum c Primria general este mai marele
> transporturilor pe ar. De fapt, ea acoperea afacerile oneroase pe
> care le fcuse "marele politician"... Dup el, Miron Mitrea a dat s
> spun ceva, numai c mierea n care picase nu-i mai lsa loc de
> vorbe... i a fcut bine pentru c astzi, alturi de Mihai
> Nicolaiciuc, Miron Mitrea beneficiaz de o mare protecie....
>
> Dar, s revin la subiect... Onorabilul vrea s prseasc puntea prin
> 2014... Pi ce credei dvs. c va face nlocuitorul lui ? O s-l bage
> la pucrie... Nu este normal s-i asigure o "Anca Boagiu" la
> Cotroceni ? Pe care s-o manipuleze din umbr ... Nu spun c "Anca
> Boagiu" va fi o recuperatoare... Este suficient dac este numai o
> continuatoare. Dup care, n mod sigur va veni "Miron Mitrea"... i
> istoria se rescrie n acelai mod...
>
> Prin urmare, m gndesc c am fost o proast... Dac potentul cu
> ghiocei la tmple despre care am vorbit, voia s m lase
> continuatoarea lui la crma afacerilor sale ? N-oi fi greit ?
>

alwis46 (...@yahoo.com, IP: 86.121.173...)
2007-02-22 16:36
Re: Eu cred acest scenariu i s v spun de ce ...

Neeee, nesemnificativ.
Scenariul este valabil si are parfum de credibilitate din alta cauza.
Cineva, nu spui cine, zice ca "marinelu" se destainuia unor intimi despre planurile lui viitoare, unul dintre planuri fiinsd asta cu presedinte doamna.
Pai daca acest secret ne-a fost dezvaluit acum si aici, numai cineva intim putea sa faca aceasta dezvaluire, n-asha ?
Sa stam intr-un picior sa ghicim sau ne uitam la autorul textului ?


La 2007-02-22 11:27:51, diana-andreea a scris:

> In urm cu vreo cinci ani intrasem n ceva afaceri cu un tip mai
> "greu" cu tmplele pline de ghiocei. Nu este cazul domnului Bsescu c
> el n-are "tmple" albe, dar n-are a face...
>
> Ei bine, stimabilul de care v vorbesc se inea bine: nu bea, nu fuma,
> mnca raional i-i plceau femeile. Mai ales cele tinere. C deh,
> n-ai avut ce trebuia, cnd trebuia, trebuie s-i scoi prleala
> ntructva, mai trziu. Dac te in puterile... Se pare c pe domn
> Bsescu l mai in (vd la televizor, c la el totu-i la "vedere" i
> se-aprinde repede !)...
>
> i, omul de afaceri cu ghiocei la tmple, pe lng afacerile ce mergea
> unse, a prins a-mi face propuneri derocheate... Nu dintr-o dat...
> Nu... C nu era vreun prost cum vd pe la unii aflai la vedere...
> Nu... Avea rbdare i cum ne intra banul, gata, m i invita la
> restaurant (cred c am fost i la Golden Blitz)... i discutam despre
> afacerile noastre pn seara trziu... Nu mi-a fcut propunerile astea
> mai deocheate, n mod direct, aa cum am auzit c fcea domn Bsescu
> pe la Primrie, c omul meu nu era prost... Lsa lucrurile s vin de
> la sine...
>
> Numai c, ce s v spun, mie, brbaii tia mai btriori (mai ales
> cu chelie i uvie rebele !) nu-mi plac defel... M-am prins eu, c nu
> mi-s proast, cam ce urmrea craiul cu ghiocei. i i-am tras-o ! Am
> ateptat rbdtoare pn mi-a propus lovitura ce urma s-mi fie
> fatal, pentru ca apoi, tot el s m "salveze" i l-am jucat frumos,
> c mie mi place "jocul"...
>
> Acum ne uitm unul la altul i ne zmbim cnd ne vedem. i vd
> nostalgia din priviri, dar i o anumit nelepciune (pe care domn
> Bsescu n-o are, c se vede la televizor !) prin care-mi d de neles
> c m admir... Ne respectm...
>
> Cnd domn Bsescu a plecat de la Ministerul Transporturilor devenind
> Primar general, a lsat n urma sa o ingenu politician, pe Anca
> Boagiu... Cic, ar fi vrut s o cleasc n viaa politic... i ct a
> stat ea ca ministrul al transporturilor, nu ieea din vorba
> primarului, c ai fi zis cum c Primria general este mai marele
> transporturilor pe ar. De fapt, ea acoperea afacerile oneroase pe
> care le fcuse "marele politician"... Dup el, Miron Mitrea a dat s
> spun ceva, numai c mierea n care picase nu-i mai lsa loc de
> vorbe... i a fcut bine pentru c astzi, alturi de Mihai
> Nicolaiciuc, Miron Mitrea beneficiaz de o mare protecie....
>
> Dar, s revin la subiect... Onorabilul vrea s prseasc puntea prin
> 2014... Pi ce credei dvs. c va face nlocuitorul lui ? O s-l bage
> la pucrie... Nu este normal s-i asigure o "Anca Boagiu" la
> Cotroceni ? Pe care s-o manipuleze din umbr ... Nu spun c "Anca
> Boagiu" va fi o recuperatoare... Este suficient dac este numai o
> continuatoare. Dup care, n mod sigur va veni "Miron Mitrea"... i
> istoria se rescrie n acelai mod...
>
> Prin urmare, m gndesc c am fost o proast... Dac potentul cu
> ghiocei la tmple despre care am vorbit, voia s m lase
> continuatoarea lui la crma afacerilor sale ? N-oi fi greit ?
>


     « Comentariu anterior     Comentariu urmator >     Ultimul comentariu »

     « Toate comentariilePentru a putea posta un comentariu trebuie sa va autentificati.


Cauta comentariul care contine:   in   
A r h i v a
 Top afisari / comentarii 
 Succesor pentru presedintele recuperator (4847 afisari)
 Dezgropati-l pe Ceausescu! (3993 afisari)
 Femeia-profet cu ochi de aur (2692 afisari)
 S-au porcait in direct (2479 afisari)
 Nick Nolte, nauc prin Beverly Hills (2344 afisari)
 Mircea Rednic: "Sunt dezamagit. Am luat doua goluri din faze fixe, este inadmisibil la acest nivel. Atata putem acum, poate vom reusi mai mult la anul". (280 afisari)
 Paris, je t'aime (Orasul iubirii) (203 afisari)
 Romania microbista in fierbere (134 afisari)
 Printul Harry, militar in Irak (108 afisari)
 Autoritatile de la Tighina ridica un memorial al Armatei Sovietice peste osemintele ostasilor romani (94 afisari)
Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!  This website is ACAP-enabled   
ISSN 1583-8021, © 1998-2007 ziua "ziua srl", toate drepturile rezervate. Procesare 0.00853 sec.