Ziua Logo
  Nr. 3798 de marti, 5 decembrie 2006 
 Cauta:  
  Detalii »

Analize si comentarii

2006-12-05
CALUGARUL din usa (...@yahoo.com, IP: 208.4.152...)
2006-12-05 16:17
Masoni-m-ash shi n-am cui !

<< Teoria "identitatii ortodoxe" vine sa confirme teza huntingtoniana a ciocnirii civilizatiilor. In contextul mitologic al conflictului ireductibil intre Occident si Orient, circumscris de mitul exceptionalismului occidental caracterizat de "ratiune" si "libertatea individului", aceasta teza plaseaza Romania (poate cu exceptia Transilvaniei greco-catolice) printre culturile inferioare levantine pornind exact de la ortodoxia sa, denuntata ca iremediabil irationala, destructiva si tribala.>>

Aceast� analiz� a lui Severin este o perfect� analiz� de sorginte masonic�. Falsa tez� cum c� excep�ionalismul occidental este caracterizat de ,,ra�iune" �i ,,libertatea individului" este comb�tut� de ,,ra�iunea" ortodox� pa�nic�. Dac� ra�iunea excep�ionali�mului occidengtal a fost �n stare s� nasc� dou� r�zboaie mondiale, a� dori s�-l �ntreb pe neica Severin, ce a dat bun acest excep�ionalism omenirii, �i dac� mai poate invoca cuv�ntul ,,ra�iune" �n a personifica occidentul bazat pe excep�ionalismul holocaustului ?

Nimic nu este mai degradant pentru un analist politic ca Severin dec�t s�-�i lase obiectul muncii �i s� se bage acolo unde nu are nici un fel de preg�tire. Domnia sa este zero barat �n cuno�tiin�e teologice. ,,Teologia" mason� i-a sp�lat crierul p�n� la amigdalite �i nu poate emite dec�t inep�ii �mp�r�ind lumea �n occident �i orient, �n ra�ionali �i barbari. Dac� domnia sa ar cunoa�te c�t un s�mbure de mu�tar teologia cre�tin�, nu ar mai debita at�tea prostii pe centimetru p�trat.

�n �ncheierea editorialului, severineanul �ncearc�, tr�g�nd-o de p�r, o figur� de stil, pun�nd pe seama unei �nchipuite pove�ti Biblice, fr�ia omenirii. Acest vis de aur este de sorginte masonic� �i este dezavuat de to�i fra�ii acestei lumi. Ceea ce nu �tie masonul severin este c� cu credin�a nu te joci. Pentru credin�� oamenii mor. �i asta nu �nseamn� deloc fundamentalism sau istierie sau fanatism, ci sentimentul implantat �n noi de la crea�ia sufletului nostru c� apar�inem unui Ceva de-asupra noastr�, de dincolo de noi. Fiecare credin�� cere credinciosului sacrificiul suprem pentru ceea ce crede. Sacrificul suprem este forma cea mai �nalt� a sufletului omenesc de a se apropia de ceea ce simte c� este de-asupra lui �i dincolo de el. Iar al�turi de acest sacrificiu suprem se adaug� starea suprem� a existen�ei sufletului care este iubirea.

Iubirea �i sacrificul suprem sunt st�ri suflete�ti care exprim� antropologic �i ontologic pe om. Noi oamenii suntem ca pe�tii aceluia�i ocean, numai c� o specie tr�ie�te �ntr-o anumit� parte a oceanului, al�ii tr�iesc �ntr-o alt� parte, �n func�ie de cum s-au adaptat �i cum le place de locul �n care s-au obi�nuit. Ce au pe�tii �n comun ? : APA. Ce-i diferen�iaz� ? : Ra�iunea. Ra�iunea ne spune c� suntem ra�iuni care apar�inem unei ra�iuni de-asupra ra�iunii noastre.

,,Doamne, vreau s� te v�d", �l roag� Moise pe Dumnezeu. Ra�iunea omeneasc� este legat� de senza�ie : v�z, auz, pip�it. Ra�iunea uman� este legat� de sim�. Sim�ul ne face superiori �ngerilor. Cugetul omului se face pe baza sim�ului. ,,Doamne, arata-mi-Te !" �l roag� proorocul Ilie pe Dumnezeu ! ,,Voi crede numai c�nd voi atinge cu m�na locul cuielor �i c�nd voi atinge cu degetul coasta Lui" spune Apostolul Toma ucenicilor necrez�nd c� Iisus �nviase. Guget, deci exist. Dar ca s� exist trebuie s� simt. Cuget, deci simt c� exist �i sim�irea mea, din sim�irea mea se na�te pofta de a cugeta, pentru c� sunt o fiin�� ra�ional� �i ra�iunea m� leag� de Ra�iunea suprem�. Ra�iunea �mi cere s� simt, s� v�d, s� ating, s� miros, s� pip�i ceea ce face obiectul ra�iunii, leg�turii mele cu dedincolo-ul meu. �i Dumnezeu vine din spatele lui Moise �i �i acoper� ochii, �i-l dep�e�te, iar Moise �i vede numai spatele lui Dumnezeu, ceea ce face ca ra�iunea s� �l �ndumnezeiasc� pentru c� L-a v�zut. Lui Ilie Dumnezeu I se arat� �n atingerea unui zefir, iar lui Toma I se arat� �n carne �i oase, ceea ce face ca Toma s� se �ndumnezeiasc� �i s� ajung� la cel mai �nalt mod de manifestare a credin�ei : sacrificiul suprem, bazat pe ce ? Pe ce ? Pe ra�iunea �mplinit� prin sim�. L-am v�zut ! Sunt deplin ! Or ?, ce �nseamn� a crede, ce �nseamn� a fi cre�tin ? Inseamn� a vedea cu ochii ra�iunii �i a sim�i. Ferici�i cei ce nu au v�zut �i au crezut. Eu cred c� Moise L-a v�zut pe Dumnezeu. Eu cred c� Ilie L-a sim�it pe Dumnezeu, eu cred c� Toma I-a atins coasta lui Iisus cel �nviat din mor�i. Nu mai am nevoie de martori, de m�rturii. �i sunt fericit.

�i atunci, ce �nseamn� icoana ? Icoana �nseamn� dorul de a-L vedea, dorul de a-L �ti l�ng� mine. Dorul de a-L ra�iona, de a fi �n preajma mea, de a m� readuce din existen�a mea obi�nuit� la taina Lui. Incon�tient se na�te �n sufletul oric�rui om nevoia de a-L vedea �i de a-L sim�i. Cei ce nu au capacitatea de a-L sim�i, cad. Dorul de El asta �nseamn� : arat�-mi-Te Doamne ! ,,�i s-a pornit furtun� de se zguduiau mun�ii, dar Dumnezeu nu era �n furtun�, �i s-a pornit cutremur mare de nu mai r�m�neau pietre pe pietre, dar Dumnezeu nu era �n d�r�m�tur�. �i s-a pornit foc de p�rjolea p�m�ntul, dar Dumnezeu nu era �n foc. <<Iar dup� foc va fi adiere de v�nt lin �i acolo va fi Domnul>> �n adiere de v�nt lin. Linu-i lin �i iar� lin, spune un colind de-al nostru ! De ce sim�eau egiptenii s�-�i �mpodobeasc� piramidele �i templele lor cu hieroglife cu scene din via�a lor, cu scene din via�a zeilor lor ? De ce grecii �i romanii �i pictau temple lor. De ce iudeii i�i impodobeau corturile lor cu scenete din via�a lor �i a sfin�ilor lor ? De ce ? de dorul Lui. De dorul lui ,,Arat�-mi-Te Doamne" Iar Dumnezeu nu era �n foc ci �n adiere de v�nt.

Ce este ra�ional �n a-i lua omului dreptul lui ,,arat�-mi-te Doamne ?"

simiondan din timisoara (...@yahoo.com, IP: 86.35.26...)
2006-12-05 20:43
Re: Masoni-m-ash shi n-am cui ! bisturiu!

asa-i comentariul tau calugare! dau si eu un raspuns - cand cei care se tot agita sa ne ia ceea ce nu ne pot da, adica lumina, vor disparea - incepe ziua!
daca nu in lumina vom gasi adevarul, atunci in ce? asa ca baietii astia invatati sa tot provoace pene de curent, intr-o buna zi isi vor baga destele-n priza!
La 2006-12-05 16:17:51, CALUGARUL a scris:

> << Teoria "identitatii ortodoxe" vine sa confirme teza huntingtoniana
> a ciocnirii civilizatiilor. In contextul mitologic al conflictului
> ireductibil intre Occident si Orient, circumscris de mitul
> exceptionalismului occidental caracterizat de "ratiune" si "libertatea
> individului", aceasta teza plaseaza Romania (poate cu exceptia
> Transilvaniei greco-catolice) printre culturile inferioare levantine
> pornind exact de la ortodoxia sa, denuntata ca iremediabil irationala,
> destructiva si tribala.>>
>
> Aceast analiz a lui Severin este o perfect analiz de sorginte
> masonic. Falsa tez cum c excepionalismul occidental este
> caracterizat de ,,raiune" i ,,libertatea individului" este combtut
> de ,,raiunea" ortodox panic. Dac raiunea excepionalimului
> occidengtal a fost n stare s nasc dou rzboaie mondiale, a dori
> s-l ntreb pe neica Severin, ce a dat bun acest excepionalism
> omenirii, i dac mai poate invoca cuvntul ,,raiune" n a
> personifica occidentul bazat pe excepionalismul holocaustului ?
>
> Nimic nu este mai degradant pentru un analist politic ca Severin dect
> s-i lase obiectul muncii i s se bage acolo unde nu are nici un fel
> de pregtire. Domnia sa este zero barat n cunotiine teologice.
> ,,Teologia" mason i-a splat crierul pn la amigdalite i nu poate
> emite dect inepii mprind lumea n occident i orient, n
> raionali i barbari. Dac domnia sa ar cunoate ct un smbure de
> mutar teologia cretin, nu ar mai debita attea prostii pe
> centimetru ptrat.
>
> n ncheierea editorialului, severineanul ncearc, trgnd-o de pr,
> o figur de stil, punnd pe seama unei nchipuite poveti Biblice,
> fria omenirii. Acest vis de aur este de sorginte masonic i este
> dezavuat de toi fraii acestei lumi. Ceea ce nu tie masonul severin
> este c cu credina nu te joci. Pentru credin oamenii mor. i asta
> nu nseamn deloc fundamentalism sau istierie sau fanatism, ci
> sentimentul implantat n noi de la creaia sufletului nostru c
> aparinem unui Ceva de-asupra noastr, de dincolo de noi. Fiecare
> credin cere credinciosului sacrificiul suprem pentru ceea ce crede.
> Sacrificul suprem este forma cea mai nalt a sufletului omenesc de a
> se apropia de ceea ce simte c este de-asupra lui i dincolo de el.
> Iar alturi de acest sacrificiu suprem se adaug starea suprem a
> existenei sufletului care este iubirea.
>
> Iubirea i sacrificul suprem sunt stri sufleteti care exprim
> antropologic i ontologic pe om. Noi oamenii suntem ca petii
> aceluiai ocean, numai c o specie triete ntr-o anumit parte a
> oceanului, alii triesc ntr-o alt parte, n funcie de cum s-au
> adaptat i cum le place de locul n care s-au obinuit. Ce au petii
> n comun ? : APA. Ce-i difereniaz ? : Raiunea. Raiunea ne spune
> c suntem raiuni care aparinem unei raiuni de-asupra raiunii
> noastre.
>
> ,,Doamne, vreau s te vd", l roag Moise pe Dumnezeu. Raiunea
> omeneasc este legat de senzaie : vz, auz, pipit. Raiunea uman
> este legat de sim. Simul ne face superiori ngerilor. Cugetul
> omului se face pe baza simului. ,,Doamne, arata-mi-Te !" l roag
> proorocul Ilie pe Dumnezeu ! ,,Voi crede numai cnd voi atinge cu mna
> locul cuielor i cnd voi atinge cu degetul coasta Lui" spune
> Apostolul Toma ucenicilor necreznd c Iisus nviase. Guget, deci
> exist. Dar ca s exist trebuie s simt. Cuget, deci simt c exist i
> simirea mea, din simirea mea se nate pofta de a cugeta, pentru c
> sunt o fiin raional i raiunea m leag de Raiunea suprem.
> Raiunea mi cere s simt, s vd, s ating, s miros, s pipi ceea
> ce face obiectul raiunii, legturii mele cu dedincolo-ul meu. i
> Dumnezeu vine din spatele lui Moise i i acoper ochii, i-l
> depete, iar Moise i vede numai spatele lui Dumnezeu, ceea ce face
> ca raiunea s l ndumnezeiasc pentru c L-a vzut. Lui Ilie
> Dumnezeu I se arat n atingerea unui zefir, iar lui Toma I se arat
> n carne i oase, ceea ce face ca Toma s se ndumnezeiasc i s
> ajung la cel mai nalt mod de manifestare a credinei : sacrificiul
> suprem, bazat pe ce ? Pe ce ? Pe raiunea mplinit prin sim. L-am
> vzut ! Sunt deplin ! Or ?, ce nseamn a crede, ce nseamn a fi
> cretin ? Inseamn a vedea cu ochii raiunii i a simi. Fericii cei
> ce nu au vzut i au crezut. Eu cred c Moise L-a vzut pe Dumnezeu.
> Eu cred c Ilie L-a simit pe Dumnezeu, eu cred c Toma I-a atins
> coasta lui Iisus cel nviat din mori. Nu mai am nevoie de martori, de
> mrturii. i sunt fericit.
>
> i atunci, ce nseamn icoana ? Icoana nseamn dorul de a-L vedea,
> dorul de a-L ti lng mine. Dorul de a-L raiona, de a fi n preajma
> mea, de a m readuce din existena mea obinuit la taina Lui.
> Incontient se nate n sufletul oricrui om nevoia de a-L vedea i de
> a-L simi. Cei ce nu au capacitatea de a-L simi, cad. Dorul de El
> asta nseamn : arat-mi-Te Doamne ! ,,i s-a pornit furtun de se
> zguduiau munii, dar Dumnezeu nu era n furtun, i s-a pornit
> cutremur mare de nu mai rmneau pietre pe pietre, dar Dumnezeu nu era
> n drmtur. i s-a pornit foc de prjolea pmntul, dar Dumnezeu nu
> era n foc. <<Iar dup foc va fi adiere de vnt lin i acolo va fi
> Domnul>> n adiere de vnt lin. Linu-i lin i iar lin, spune un
> colind de-al nostru ! De ce simeau egiptenii s-i mpodobeasc
> piramidele i templele lor cu hieroglife cu scene din viaa lor, cu
> scene din viaa zeilor lor ? De ce grecii i romanii i pictau temple
> lor. De ce iudeii ii impodobeau corturile lor cu scenete din viaa
> lor i a sfinilor lor ? De ce ? de dorul Lui. De dorul lui
> ,,Arat-mi-Te Doamne" Iar Dumnezeu nu era n foc ci n adiere de
> vnt.
>
> Ce este raional n a-i lua omului dreptul lui ,,arat-mi-te Doamne
> ?"
>
>


     « Comentariu anterior     Comentariu urmator >     Ultimul comentariu »

     « Toate comentariilePentru a putea posta un comentariu trebuie sa va autentificati.


Cauta comentariul care contine:   in   
A r h i v a
 Top afisari / comentarii 
 Pilotul MiG-ului prabusit la Beliu lesinase (3617 afisari)
 Pomana pentru boss-ul de la Steilmann (2724 afisari)
 Cazul Litvinenko spre Prodi-KGB (2370 afisari)
 Vaca de muls (2284 afisari)
 Trafic de arme prin Bulgaria (2271 afisari)
 Iliescu, Vadim si Paunescu, nominalizati de Tismaneanu drept sprijinitori activi ai comunismului (1384 afisari)
 Seara lui Mos Nicolae (647 afisari)
 PNL si PD si-au desemnat ocupantii portofoliilor "vacantate" de conservatori (110 afisari)
 Yoko Ono a acordat Premiul Turner unui pictor abstract (59 afisari)
Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!  This website is ACAP-enabled   
ISSN 1583-8021, © 1998-2006 ziua "ziua srl", toate drepturile rezervate. Procesare 0.00954 sec.