Ziua Logo
  Nr. 3793 de miercuri, 29 noiembrie 2006 
 Cauta:  
  Detalii »

Editorial

2006-11-29
S.Stefan din SATU MARE (...@rdslink.ro, IP: 86.126.233...)
2006-11-29 07:35
Penalul �ine loc civilul �i comercialul SAU/�I fructul infrac�iunii devine nul de drept

Deci dac� privatizarea s-a f�cut cu �nc�lcarea legii penale, contractul de privatizare ar putea fi atacat �i anulat de instan�a competent�! Doar c�... p�n� acolo e cale lung�!
C�t despre OMV, cei care �i-au ridicat degetul pentru a o b�ga �ntr-o ran� existent� �n �nchipuirea lor boln�vicios-suspicioas�, uit� c� Austria, �i imperiul osterreich niciodat� nu s-a l�sat penetrat de ru�i! �i nici de al�ii. Doar ostracul Hitler l-a putut cotropi vremelnic �i neavenit! deci ac�ionariatul OMV-ului cump�r�tor al PETROM-ului rom�nesc �i poate tranzac�iona ac�iunile pe burs� dar f�r� s� afecteze semnificativ structura ac�ionaroatului!
Cu toate acestea, ancheta penal� ar putea dovedi mefcantilismul dovedit de partea rom�n�, care prin func�ionarii s�i poate �i-a permis tranzac�ionarea pachetului de informa�ii privind ofertele concuren�ilor sau bonusurile care pot face mireasa �i �nzestrat� pe termen lung cu surse neb�nuite de profit �i care pot fi nu doar simple obliga�ii contractuale, ci chiar obliga�ii garantate prin lege! De fapt tocmai acest aspect ESTE RELEVANT c� OMV ca �i cump�r�tor a pretins �i a ob�inut nu doar aprobarea contractului de privatizare a SN PETROM-ului de parlamentul rom�n, ci chiar modificarea legisla�iei existente �n vigoare, �n a�a fel �nc�t toate prevederile contractului s� fie sus�inute �i de legea rom�n�! Iar eventuala modificare a legii �n defavoarea cump�r�torului, s�-l fac� pe acesta �ndrituit s�-�i revendice desp�gubiri pentru toate daunele suferite ca urmare a modific�rii legii ini�iale avute �n vedere la data intr�rii �n vigoare a contractului ratificat de ambele p�r�i!
Ceea ce este cel mult posibil o constituie alinierea contractului la normele europene ale liberei concuren�e �i renun�area la eventualele drepturi care ar asigura un monopol implicit de�inut de OMV-PETROM, ce ini�ial nici nu s-a avut �n vedere sau aprobarea lui �nseamn� v�t�marea drepturilor concuren�ei!
DAR -cobor-nd la nivelul forumi�tilor- rog ar�ta-mi pe "Hayssam" ca s� �tiu pe cine vor l�sa procurorii s� se volatilizeze �nainte de a afla �ntregul adev�r, sau c�t este adev�r �i c�t doar pur� fic�iune - scenarit� - de sorginte rom�neasc� de a mai re�ine primele psagini asle ziarelor cu un nou scandal "descoperit" la indica�ie preziden�ial�, dup� ce telefoanele din unele ministere �i ale unor �nal�i demnitari sau func�ionari de stat au fost ascultate - cu aprobarea cui??? - pentru a putea aduna dovezi ce altfelar fi fost invizibile pentru performantele noastre servicii secrete! Cu concursul c�rora acum asist�m la compromiterea �ntregului aparat de stat, doar pentru c� orice vorbitor de limb� str�ine la noi este primit cu p�ine �i sare, dar cel pu�in cu o cafelu��! Iar car�ile lor de vizit� sunt �i se dovedesc veritabile chei de acces la orice informa�ie, inclusiv secrete de stat, doar pentru c� noi �n fa�a Europei sau a NATO numai avem secrete! Ce confuzie! Ce bazaconie! �i ce eroare grav� pentru to�i cei implica�i �n asemenea pove�ti v�n�tore�ti! Oare c�nd vor �ti serviciile secrete c� alrma se d� �nainte de a se produce evenimentele! �i nu dup� ce devin ireversibile! Sau �i ei sunt complici? Aud, domnule Maior?! L-a�i interpelat pe predecesorul dvs. Timofte, pe a c�rui umeri �i-a desc�rcat informa�iile ce �ncovoiau o �ar� �ntreag�? Sau doar acarul P�un este c�utat? Sau �i acesta va fi subtilizat de un profesionist cu vechime pe acest t�r�m, doamna KOvesi? Se aude?


     « Comentariu anterior     Comentariu urmator >     Ultimul comentariu »

     « Toate comentariilePentru a putea posta un comentariu trebuie sa va autentificati.


Cauta comentariul care contine:   in   
A r h i v a
 Top afisari / comentarii 
 Britney Spears fara chiloti (11391 afisari)
 Curat murdar tradare! (5146 afisari)
 Elena Udrea, avocat de milioane (3424 afisari)
 Abuz Plaza (3118 afisari)
 "In oglinda sunt eu" (2621 afisari)
 Romania, popas pentru un posibil spion rus arestat in Canada (497 afisari)
 Suie Paparude si Gojira, diseara, in B52 (159 afisari)
 Primele arestari in "dosarul privatizarilor" (88 afisari)
Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!  This website is ACAP-enabled   
ISSN 1583-8021, © 1998-2006 ziua "ziua srl", toate drepturile rezervate. Procesare 0.37578 sec.