Ziua Logo
  Nr. 1454 de marti, 6 aprilie 1999 
 Cauta:  
  Detalii »
Dezvaluiri
ZIUA va prezinta documentul Guvernului ce va fi discutat maine la Cotroceni. In transmisie directa Se impune realizarea unui mix de politici macroeconomice si structurale prin: Restructrarea sistemului bancar Accelerarea privatizarii Programul de privatizare pentru anul 1999 are la baza urmatoarele principii: Relansarea agriculturii In scopul stimularii exportului agricol, se va constitui Fondul Roman de orientare si garantare a productiei agricole, avand ca obiective: Stimularea si promovarea exportului prin aplicarea urmatoarelor masuri: Accelerarea restructurarii intreprinderilor industriale Sectorul utilitatilor publice Dezvoltarea sectorului informatic prin extinderea si modernizarea infrastructurii informationale nationale: Crearea de conditii stimulative pentru dezvoltarea industriei nationale de produse si servicii de tehnologia informatiei, cu prioritate a industriei software pentru export: Relansarea turismului
MASURI URGENTE DE DEPASIRE A RECESIUNII SI DE EVITARE A CRIZEI FINANCIARE
Guvernul a finalizat, ieri, un document cuprinzand masurile urgente de depasire a recesiunii si de evitare a unei crize financiare, document ce a fost trimis spre analiza partidelor parlamentare si va constitui o baza de dezbatere a situatiei tarii la reuniunea liderilor politici si sindicali, precum si a reprezentantilor societatii civile. Reuniunea a fost convocata de presedintele Emil Constantinescu la cererea PDSR. Acest document va fi completat de ministrii, care vor participa maine la dezbatere, cu date despre viitoarea activitate a institutiilor pe care le conduc. Potrivit unor surse guvernamentale, la reuniune vor fi prezenti, alaturi de ministrul Apararii, Victor Babiuc (care il va inlocui pe premierul Radu Vasile, aflat in spital), conducatorii ministerelor cu atributii in domeniul economic si presedintele FPS. Aceleasi surse afirma ca documentul a fost redactat schematic, tocmai pentru ca este destinat unei dezbateri politice, urmand ca un program detaliat cu masuri, responsabilitati si termene precise, sa fie prezentat in Parlament in viitorul apropiat. Programul ar trebui prezentat forului legislativ la implinirea unui an de la instalarea cabinetului Radu Vasile, dar pregatirea sa a fost incetinita din cauza imbolnavirii si spitalizarii primului-ministru.
Actualul document, pe care il redam integral, pune accent pe restructurarea sistemului bancar, fara a omite insa alte masuri economice vizand intarirea disciplinei financiare, deprecierea monedei nationale in termeni reali si o mai buna corelare intre politicile de macrostabilizare si restructurare.
Guvernul isi propune o mai buna corelare intre politicile de stabilizare macroeconomica si cele de ajustare structurala, urmarind o mai buna sustine a politicii monetare prin politici fiscal-bugetare, salariale si de ajustare structurala, in primul rand prin privatizare si restructurare. Aceasta ajustare structurala are ca principal scop schimbarea comportamentului intreprinderilor de stat.
Conditiile absolut necesare pentru realizarea unei mai bune corelari intre politici sunt legate de intarirea disciplinei financiare, indeplinirea sarcinilor din Bugetul de Stat, mentinerea unei politici salariale prudente.
* Intarirea disciplinei financiare
Ajustarea fiscala profunda necesara pentru mentinerea echilibrelor macroeconomice, impune imbunatatirea disciplinei financiare in economie. Tendinta de crestere a arieratelor la Buget inregistrata in ultimii ani va trebui inversata incepand din acest an.
* Bugetul de Stat
Incadrarea deficitului bugetar in limitele stabilite reprezinta o conditie sine qua non pentru incheierea unui acord cu FMI si BM. Absenta acestui acord ar pune in grav pericol capacitatea tarii de a face fata serviciului datoriei externe si ar obliga la o ajustare de proportii a deficitului contului curent. Dincolo de aceste considerente, nivelul aprobat in Parlament al deficitului bugetar la nivelul de 2% din PIB este de natura sa conduca la finantarea lui in limitele ratei inflatiei avute in vedere pentru acest an. Calculele arata ca, daca Bugetul de Stat isi mentine nivelul imprumuturilor in limitele programate, se asigura o marja de crestere, in termeni reali, a creditului neguvernamental cu cel putin 6%.
* Politica salariala
Controlul salariilor si refacerea corelatiei normale dintre cresterea productivitatii muncii si cresterea salariilor reale reprezinta o politica indispensabila, atat din perspectiva consolidarii stabilitatii macroeconomice, cat si a cresterii eficientei la nivel microeconomic si a competitivitatii externe a economiei. Aceasta politica trebuie sa vizeze, in mod special, regiile autonome si societatile cu capital majoritar de stat, mai ales cele nerestructurate, care au dovedit mari abateri de la corelatia macroeconomica sus mentionata. Pastrarea unei politici salariale prudente in marile intreprinderi producatoare de pierderi este cheia asigurarii unui echilibru macroeconomic si a impunerii unor constrangeri bugetare asupra intreprinderilor de stat.
* Promovarea unei politici ferme a veniturilor, ajustarea fiscala si deprecierea in termeni reali menita sa corecteze supraapreciarea monedei nationale, in scopul revenirii la un nou nivel de competitivitate al economiei romanesti.
* Reducerea inflatiei urmata de reducerea ratelor dobanzilor.
* Restructurarea sistemului bancar.
* Privatizarea rapida si abordarea frontala a problemei pierderilor din economie.
* Intrarile de capital strain vor contribui, inclusiv prin relansarea investitiilor, la asigurarea cresterii economice.
Scaderea dobanzilor si crestrea in termni reali a creditului neguvernamental se vor traduce, in conditiile unei politici ferme a veniturilor, ale ajustarii fiscale si deprecierii cursului de schimb al monedei nationale in demararea realocarii eficiente a resurselor.
Cazurile Bancorex si Banca Agricola ne dau o lectie importanta in ceea ce priveste desfasurarea normala a activitatilor bancare. Cerintele de lichiditate si solvabilitate trebuie sa fie mai stricte. BNR trebuie sa joace un rol mult mai activ in punerea in practica a acestor cerinte si in monitorizarea zi de zi a activitatii bancilor comerciale, inclusiv controlul ratei minime de adecvare a capitalului corespunzatoare profilului de risc al activelor bancare individuale. Acest lucru nu este posibil fara adoptarea universala a standardelor de contabilitate international acceptate. Un plan de conturi unitar pentru banci a fost introdus la inceputul acestui an si am fost de acord cu o seama de reglementari care sunt destinate sa faca mai stricte cerintele de provizionare si revizuire.
* Restrucutrarea Bancorex
Dintre problemele macroeconomice si structurale ce trebuie rezolvate, restructurarea Bancorex este de o importanta deosebita atat prin dimensiunea componentei financire cat si prin consecintele ce ar putea decurge din amanarea solutionarii acestei probleme.
* Pentru a preintampina o eventuala criza de sistem, am elaborat un plan de restructurare, cu termene detaliate, in scopul reducerii pierderilor si pregatirii bancii pentru privatizare inainte de sfarsitul anului 1999. Acest plan include reducerea ridicata a activitatii bancii, transferul activelor clasificate ca indoielnice sau pierdere la Agentia de Valorificare a Activelor Bancare nou infiintata.
* Banca Agricola - trebuie sa fie pusa pe o baza solida institutionala si financiara pentru a-si conduce operatiunile viitoare intr-o maniera solida si prudenta cu scopul eventualei sale privatizari. De asemenea, se va asigura vanzarea sau lichidarea Comtim cel mai mare debitor al Bancii Agricole si se va numi un consultant pentru privatizare, pentru a semnala pietei si potentialilor investirori ca Banca a fost restructurata efectiv si ca privatizarea este ireversibila.
* Banca Comerciala Romana
Prezentarea unui plan de restructurare si pregatirea pentru privatizarea BCR. Vom numi o comisie pentru privatizarea BCR si vom initia licitatia pentru selectionarea consultantilor pentru privatizarea BCR.
* Agentia de Valorificare a Activelor Bancare (AVAB)
Guvernul a creat cadrul legal pentru infiintarea AVAB ce are ca obiectiv initial recuperarea activelor Bancorex. Daca va avea succes speram ca va putea fi angajata in recuperarea activelor neperformante ale altor banci de stat, pe masura ce acestea parcurg procesul necesar de restructurare.
* Modificarea Legii privind privatizarea bancilor
Ca parte a nevoii mai largi de completare si simplificare a sistemului juridic din tara noastra, vom modifica astfel Legea privatizarii bancilor pentru a permite privatizarea intr-o singura faza; noua lege, care se va adauga la legile recent promulgate - Legea bancara, Legea falimentului bancar si Legea statutului BNR - vor face ca actiunile viitoare sa fie mai simple si mai rapide.
* Piata de capital
Absenta unei piete secundare operationale pentru obligatiunile de stat este aspectul cel mai evident pentru partea nebancara de piata a sectorului financiar. Necesitatea de dezvoltare a acestei piete este evidenta, in special pentru a imbunatati conducerea politicii monetare prin facilitarea operatiunilor eficiente pe piata deschisa, care in prezent sunt realizate in cea mai mare parte prin concurenta pentru depozite; si pentru a infiinta o piata cu o structura determinata de termene a ratelor de dobanda pentru titlurile de stat. In prezent, rata dobanzii este determinata de imprumurile intamplatoare pe piata interbancara.
* O piata secundara pentru titlurile de stat care sa functioneze, ar constitui o sursa de incredere pentru finantarea sectorului de stat ce ar permite BNR sa monitorizeze efectiv structura si evolutia ratelor de dobanda si raspunsul pietei financiare la politica economica. Infiintarea cu succes si functionarea eficienta a acestei piete va genera un sentiment reinnoit de incredere in institutiile publice din partea cetatenilor Romaniei si din strainatate. Desi dezvoltarea unei noi piete nu poate fi realizata in timp scurt, procesul poate fi demarat imediat prin implementarea regulilor si procedurilor care sunt deja in vigoare.
Ajustarea structurala a economiei romanesti va continua prin masuri de asanare si privatizare. Pierderile, care apar in final in portofoliul bancilor ca imprumuturi neperformante sau ca arierate catre bugetul de stat si catre alte intreprinderi sunt generate de intreprinderile de stat neeficiente. Bancile de stat, bugetul si utilitatile publice joaca rolul unor absorbanti temporari, care in cel mai bun caz, vor intarzia, dar in final vor duce la o inevitabila criza. Dupa ani de progres lent, aceasta problema trebuie solutionata de la origine. Constrangerile bugetare trebuie sa fie intarite in ceea ce priveste sectorul intreprinderilor de stat. Progresul lent inregistrat in externalizarea intreprinderilor de stat se datoreaza in mare masura impedimentelor juridice si institutionale serioase.
* privatizarea intreprinderilor mici si mijlocii in special catre investitorii autohtoni;
* privatizarea prin licitatie internationala a intreprinderilor mari din industria siderurgica, metalurgica, constructoare de masini pentru atragerae unor investitori strategici capabili nu numai sa plateasca pretul societatii comerciale, dar si sa investeasca in retehnologizare imediata;
* pentru sectorul utilitatilor publice se va demara un proces de evaluare si studiu a cadrului de reglementare si a retelelor industriale in vedere unei privatizari ulterioare.
Guvernul va introduce un pachet de masuri de accelerare a procesului de privatizare a intreprinderilor si de crestere a eficientei acestora:
* Guvernul Romaniei va prezenta spre aprobare Parlamentului o noua lege a privatizarii care: va permite utilizarea agentilor de vanzare; va interzice stabilirea unor preturi minime de privatizare; va solicita asigurarea unor reprezentanti si garantii adecvate, inclusiv infiintarea unui fond de compensare; va asigura eficienta lichidarii administrative; va contine prevederi pentru incurajarea solutionarii problemei datoriilor in limite de timp strict stabilite.
* Pentru intreprinderile de stat mari se va initia un program de privatizare caz cu caz. In acest scop, Guvernul va anunta ca patru intreprinderi de stat mari vor fi incluse intr-un proces rapid de pregatire pentru privatizare. Pentru acest proces, vor fi angajate prin licitatii internationale banci de investitii de renume, imediat ce noua lege a privatizarii va permite.
* Inainte de sfarsitul lui 1999, Fondul Proprietatii de Stat va aproba privatizarea a cinci intreprinderi mari si lichidarea altor cinci, prin proceduri prezentate de banci de investitii.
* Un alt aspect al programului de privatizare il constituie conceptul de grupare a intreprinderilor in pachete si numirea agentilor de vanzare (consortii conduse de banci de investitii) care vor fi imputernicite sa realizeze vanzarea sau lichidarea firmelor din pachetul incredintat. Impreuna cu expertii Bancii Mondiale, Guvernul va selecta 50 de intreprinderi mari si medii pe care le va introduce in pachete.
* Guvernul Romaniei va proceda in acest an la lichidarea intreprinderilor de stat, care genereaza cel putin 15% din pierderile portofoliului FPS (inclusiv subventii).
* Accelerarea privatizarii intreprinderilor mici si mijlocii prin recenta organizare si descentralizare.
Introducerea unor masuri cu un pronuntat caracter de piata si care, prin stimularea competitivitatii generata de regimul privat de proprietate, vor duce atat la dezvoltarea pietei interne, cat si la facilitarea accesului pe pietele externe.
Comtim, una din cele mai grele poveri individuale asupra sistemului bancar, va trebui sa fie inchisa pana la sfarsitul lunii iunie, daca nu va putea fi privatizata pana atunci. In anexa se prezinta stadiul realizarii obiectivelor ce conditioneaza acordarea transei a doua din aportul ASAL, acord aprobat de Parlamentul Romaniei.
Cresterea volumului productiei agricole, cuplata cu un pachet de masuri de stimulare a industriei alimentare romanesti va condce si la o reorientare relativa a cererii interne catre bunurile de provenienta autohtona prin aplicarea urgenta a urmatoarelor masuri:
* rezolvarea problemei proprietatii asupra terenurilor agricole;
* favorizarea concentrarii suprafetelor agricole in ferme de productie viabile;
* constituirea pietelor de gros;
* crearea sistemului de precontractare a productiei agricole
* aplicarea metodelor de stimulare a productiei agricole in UE si tarile CEFTA;
* stimularea creditului agricol prin garantarea cu productia viitoare;
* sprijinirea achizitiei de utilaj agricol prin crearea instrumentelor financiare si legislative adecvate;
* reabilitarea sistemelor de irigatii
* dezvoltarea productiei agricole pe baza acordarii de credite cu dobanda redusa;
* dezvoltarea infrastructurii prin achizitionarea, depozitarea si pregatirea pentru export a produselor agricole;
* acordarea de stimulente financiare pentru facilitarea construirii la dimensiuni optime de exploatatii agricole si de unitati de crestere a animalelor si de prelucrare a produselor agricole si alimentare.
* transformarea EXIMBANK in banca promotionala in subordinea Guvernului si recapitalizarea EXIMBANK cu 200 miliarde de lei pentru cresterea potentialului de finantare a exportului.
* suplimentarea Bugetului de Stat cu 100 miliarde lei pentru bonificatiile de dobanda la creditele pentru productia de export si pentru acordarea de garantii si asigurari ale creditelor de export pentru produsele cu ciclu lung de fabricatie.
* scutirea de la plata impozitului a sumelor din profitul reinvestit in retehnologizarea si modernizarea capacitatilor de productie.
* eliminarea comisionului vamal de 0,5% pentru exporturile catre toate tarile.
* reducerea costurilor aferente intocmirii si certificarii documentelor vamale si reducerea birocratiei prin simplificarea formalitatilor vamale.
* scutirea de la plata TVA pentru marfurile contractate cu partenerii externi care sunt utilizate de agentii economici din tara pentru prelucrarea si exportul produselor rezultate, catre acelasi partener extern.
* reducerea nomenclatorului de produse care pot fi exportate numai cu plata pana la 90 de zile de la livrare, cu scopul alinierii la conditiile de plata practicate pe piata internationala.
* eliminarea restrictiei de acces a agentilor economici la bonificatii de dobanda la creditele pentru productia de export, in cazul neincasarii in totalitate sau in termenele stabilite a sumelor aferente exporturilor, cu scadenta in perioada pentru care se solicita acest stimulent.
Economia romaneasca va putea fi relansata numai prin declansarea unui proces real de restructurare, viguros si constant, in care creditorii domina debitorii, si nu invers, asa cum se intampla acum. Pentru ca acest proces sa devina realitate, este nevoie de aplicarea unor restrictii bugetare microeconomice severe, adica a unor conditii care sa impuna ca fiecare entitate sa cheltuiasca in limita resurselor pe care le genereaza. In plan practic, aceasta presupune:
* restrictionarea accesului intreprinderilor de stat la resursele care nu sunt generate de propriile activitati de afaceri.
* aplicarea masurilor de reducere a costurilor in sectorul miner care vor duce la o scadere a pierderilor din exploatare cu aproximativ 25% in 1999.
* aplicarea ferma a masurii de intrerupere a furnizarii de energie catre clinetii datornici CONEL, ROMGAZ si PETROM.
O importanta considerabila in demonopolizarea si cresterea eficientei economice romanesti o are reforma sectorului utilitatilor publice. Aceasta implica urmatoarele actiuni imediate:
* incheierea unui studiu de evaluare structurala si a reglementarilor si dezvoltarea unui plan de actiune in scopul unei restructurari competitive a utilitatilor publice.
* prin Ministerul Industriilor, Guvernul va formula strategia pentru privatizarea generarii si distributiei in sectorul energetic. Intrarea cat mai rapida in actiune a autoritatii de reglementare in domeniul energetic in scopul realizarii unui nou sistem tarifar si de introducere a concurentei in acest sector.
* Guvernul va impune plafoane privind arieratele si deconectarea clinetilor delincventi. Totodata, Guvernul va controla mai strict CONEL, ROMGAZ si PETROM pentru a preveni acumularea in continuare a arieratelor la buget.
* vanzarea, in functie de conditiile pietei, de actiuni PETROM care sa totalizeze cel putin 35% din capitalul social.
* reducerea costurilor utilitatilor publice, ca o conditie de baza a cresterii competitivitatii in intreaga economie.
Promovarea unor proiecte de investitii publice in infrastructura de transport, constructii civile si sisteme de irigatii, care sa creeze locuri de munca si sa sprijine dezvoltarea economica a sectoarelor afectate de disponibilizari masive. Initierea unor lucrari de reabilitare a mediului inconjurator asociate inchiderilor din sectorul minier si din alte sectoare industriale.
Stimularea dezvoltarii serviciilor publice locale prin atragerea capitalului privat in scopul stimularii concurentei si implicit a cresterii calitatii.
Simplificarea procedurilor administrative de promovare a investitiilor straine si autrohtone, in scopul eliminarii barierelor birocratice.
* Orientarea activitatii ARD pentru a o transforma intr-o placa turnanta intre investitori si partenerii de afaceri din Romania; pentru proiectele de investitii care ridica probleme, ARD va asista investitorii pe tot parcursul etapelor pregatitoare.
* realizarea nucleului informational (nomenclatoare, clasificari, registre).
* dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de telecomunicatii, pentru transportul si accesul necesar comunicatiilor de date.
* promovarea de catre Parlament a proiectului de lege "Codul dezvoltarii si utilizarii tehnologiilor informatiei".
* scutirea de taxe vamale pentru importul de echipamente si subansambluri hardware, de comunicatii si produse software.
* actiuni promotionale pentru exportul de software.
Dezvoltarea parcurilor tehnologice care reprezinta una dintre modalitatile cu impact maxim pentru dezvoltarea tehnologiilor de varf si punerea in valoare a unor zone sau localitati.
Prin privatizarea rapida a societatilor comerciale din turism si dezvoltarea unui parteneriat real intre sectoarele public si privat. Dezvoltarea produsului turistic national prin:
* imbunatatirea si consolidarea produsului turistic in zonele: Bucuresti, Litoralul Marii Negre, Sinaia-Brasov, Nordul Moldovei, Maramures, Nordul Transilvaniei, Delta Dunarii, Muntii Carpati.
* dezvoltarea unor forme de turism ca raspuns la cererea interna si internationala: turism rural, turism cultural, turism de vanatoare, pescuit, drumetii montane, turism pentru tineret.
* crearea unor centre, zone, statiuni turistice model
* recastigarea si dezvoltarea pietelor internationale, prin colaborare internationala, actiuni promotionale, diversificarea ofertei si cresterea calitatii ei.
* infiintarea si dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii de turism.
Imbunatatirea serviciilor de predisponibilizare oferite de Agentia Nationala pentru Forta de Munca prin Programul de Reconversie a Fortei de Munca (PRFM) ca si prin elaborarea unei noi legi referitoare la microcredite si legiferarea alocatiei pentru reintegrare pe piata muncii.
Asigurarea la timp a unei finantari adecvate a fondului de somaj pentru a acoperi cheltuielile cu platile compensatorii si pentru alocatia de reintegrare pe piata muncii.
Sprijinirea pe durata limitata a intreprinderilor care angajeaza personal disponibilizat si acordarea de consultanta de specialitate si financiara in conditii speciale pentru IMM-urile create de persoane disponibilizate.
Intarirea sistemului de protectie sociala pentru somerii pe termen lung si categoriile cele mai sarace ale populatiei.
Promovarea cu prioritate a proiectelor cu grad ridicat de absorbtie a fortei de munca si asistarea muncitorilor disponibilizati in obtinerea unei alternative de angajare, prin promovarea unor programe de instruire.
Aplicarea rapida a programului national de masuri active convenite cu sindicatele pentru combaterea somajului in zonele miniere ca si in celelalte zone defavorizate.
Piesele centrale in jurul carora va fi modelat mediul fiscal cu privire la sectorul privat vor fi Legea privind impozitul pe venitul global si Legea impozitului pe profit. Guvernul va demara acest proces sub indrumarea expertilor internationali si va intocmi un studiu pentru stabilirea cerintelor exacte si a cadrului de timp, cel mai scurt posibil, pentru implementarea reformei cuprinzatoare a sistemului fiscal.
Intr-un timp scurt vom promulga Legea privind garantiile reale mobiliare si normele metodologice asociate, pentru a creste eficienta si sustenabilitatea intermedierilor financiare prin asigurarea reglementarilor adecvate privind utilizarea activelor tangibile si intangibile, ca si colaterale. Intreprinderile mici si mijlocii si intreprinzatorii rurali vor beneficia in mod special in urma acestei legi.
Infiintarea Camerei de Audit pentru a salvgarda introducerea planificata a Standardelor Internationale de Contabilitate. Cerintele acestor standarde vor trebui indeplinite gradual, dar cat de rapid permite pregatirea auditorilor.
Legea falimentului si procedurile aferente vor fi puse de acord cu Legea privatizarii. In cotinuare, noi vom intreprinde o trecere in revista a obstacolelor pentru investitii si afaceri in sectorul privat pentru a putea usura sectorul privat de impedimentele unei birocratii excesive, unor reguli neclare si contradictorii si de golurile din legislatie.
Augustus COSTACHE 
A r h i v a
  Dovada KGB    
  Mass-media din Romania a luat simultan startul in cea mai spectaculoasa ancheta despre "Decembrie '89"    
  ZIUA cere protectie internationala pentru martorul Petre Olaru    
  Duminica spre luni a fost noaptea cea mai grea pentru sarbi    
  Guvernul si PNTCD sustin ca 800.000 romani din Iugoslavia sunt inregistrati ca "vlahi"    
  Numarul doi al NATO s-a intretinut cu autoritatile de la Bucuresti    
  CIA afirma ca a refuzat sa sprijine un complot anti-Milosevici    
  Elicoptere de atac AH-64 Apache vor supraveghea distribuirea ajutoarelor umanitare    
  Manifestatiile anti-NATO au impanzit orasele lumii    
  Strobe Talbott vine azi la Bucuresti    
  Helmut Schmidt acuza Germania de incalcarea Constitutiei    
  Rugova s-a intalnit cu ambasadorul rus la Belgrad in prezenta jurnalistilor straini    
 Top afisari / comentarii 
 Mass-media din Romania a luat simultan startul in cea mai spectaculoasa ancheta despre "Decembrie '89" (73 afisari)
 ZIUA cere protectie internationala pentru martorul Petre Olaru (61 afisari)
 Dovada KGB (31 afisari)
 Lista lui Olaru nu contine KGB-isti. Dar documentul e KGB (29 afisari)
 CASS Bucuresti a ramas fara presedinte (26 afisari)
Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!  This website is ACAP-enabled   
ISSN 1583-8021, © 1998-1999 ziua "ziua srl", toate drepturile rezervate. Procesare 0.02585 sec.