Ziua Logo
  Nr. 3319 de miercuri, 11 mai 2005 
 Cauta:  
  Detalii »
Eveniment
Escrocherie marca Posta Romana
-- Printr-o oferta publica, Compania Nationala Posta Romana (CNPR) isi tenteaza potentialii parteneri cu un bun care nu ii apartine * Oficialii CNPR nu au ezitat sa foloseasca documente nereale pentru a-si atrage parteneri intr-un proiect dubios
La inceputul lunii aprilie a acestui an, Compania Nationala Posta Romana a decis organizarea unei licitatii cu privire la un imobil situat pe Calea Victoriei, cu scopul de a-l moderniza. Intentia, laudabila de altfel, contine un substrat care transforma acest demers intr-o escrocherie. Detaliul care indica acest lucru este cuprins in caietul de sarcini remis doritorilor, care de fapt se transforma intr-o incercarea de inselaciune in contracte.
Mai precis, Compania Nationala Posta Romana SA (CNPR) a organizat o licitatie deschisa cu preselectie de oferte privind crearea unui parteneriat in vederea valorificarii terenului situat pe Calea Victoriei, nr.133-135, sector 1. Cand Posta vorbeste de un parteneriat, de fapt nu se refera la un contract propriu-zis, ci mai degraba un soi de afacere dubioasa in care una dintre parti este prejudiciata din start.
In caietul de sarcini emis de CNPR in vederea organizarii licitatiei, s-a stabilit faptul ca preselectia de oferte priveste montajul juridic, financiar, tehnic si de gestiune in cadrul unui parteneriat in vederea valorificarii terenului prin realizarea si exploatarea unui complex imobiliar multifunctional. Deasemenea, conform informatiilor cuprinse in caietul de sarcini, in cadrul prezumtivului parteneriat, pe de o parte, CNPR, ar urma sa aporteze dreptul de proprietate asupra terenului, ce se afirma ca este proprietatea acestei companii, iar, pe de alta parte, ofertantii selectati, impreuna cu tertele persoane ce au fost desemnate de ofertant in cadrul ofertei sale, ar avea sarcina realizarii montajului juridic, financiar si tehnic necesar edificarii complexului imobiliar propus. De fapt, CNPR nu ofera nimic. Terenul si imobilul nu-i apartin, iar aportul adus la prezumtivul contract este de fapt o mare gogoasa.
Preambulul unei escrocherii
Conform celor redactate in caietul de sarcini emis de CNPR, imobilul situat in Calea Victoriei, nr.133-135, si suprafata de teren aferenta de 8218 mp se afla in proprietatea exclusiva a Postei si constituie aportul acesteia la afacere. Mai mult, cei care au redactat caietul de sarcini invoca Hotararea de Guvern nr.371/1998 ca fiind actul prin care imobilul respectiv le-a fost transferat in proprietate. Numai ca din studiul hotararii invocate, nu reiese asa ceva. Mai mult, in textul HG 371/1998, care se refera la transformarea Regiei Autonome Posta Romana In Compania Nationala Posta Romana, se precizeaza: "la data infiintarii, este proprietara tuturor imobilelor aflate in patrimoniul Regiei Autonome Posta Romana, cu exceptia celor dobandite cu alt titlu". Nu este clar cum au interpretat juristii Postei acest text, dar precum recunosc ei insisi in preambulul caietului de sarcini, imobilul situat pe Calea Victoriei 133-135 nu a fost al lor.
Istoria dreptului de proprietate asupra acestui imobil este una extrem de clara. Terenul si cladirile aflate la adresa mai sus mentionata sunt proprietati publice ale statului si s-au aflat in administrarea Primariei Municipiului Bucuresti care le-a cedat, conform HG 550/1996, Postei Romane. In hotararea respectiva se arata: "Imobilul proprietate publica a statului (...) se transmite din administrarea Consiliului General al Primariei Municipiului Bucuresti in administrarea RA Posta Romana". Dupa cum se poate vedea, nu se face vorbire despre vreun drept de proprietate. Ci doar despre transferul unui drept de administrare. Ceea ce inseamna cu totul altceva.
Un certificat emis ilegal
Ciudat este insa ca in cadrul caietului de sarcini emis de CNPR, aceasta companie sustine ca in baza Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor seria M12 nr.0450 emis de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei la data de 01.03.2002, detine in proprietate exclusiva terenul de suprafata de 8218,18mp, situat in Bucuresti, Calea Victoriei, nr.133-135, Sector 1. Acest certificat exista. Nu este un fals. Dar este emis ilegal. Ministerul nu avea nici un drept sa dispuna acordarea unui drept de proprietatea Postei Romane asupra acelui imobil. Nu este clar in ce situatie si ca urmare a caror prevederi legale a fost emis acest document, dar cert este ca numai o hotarare de Guvern putea transfera dreptul de proprietate. In cuprinsul certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate sus-mentionat, document ce constituie anexa C la caietul de sarcini, se mentioneaza ca terenul are o suprafata de 8218,18 metri patrati, fiind proprietatea exclusiva a CNPR, si este identificat in planurile topografice cuprinse in anexa 4 si 5 din documentatia de stabilire si evaluare a terenurilor inregistrata sub nr.1/28.01.2002, la Oficiul de Cadastru, Geodezie si Cartografie al Municipiului Bucuresti. Numai ca prin Hotararea Guvernului nr.550/1996 s-a dispus doar transmiterea imobilului proprietatea publica a Statului Roman, situat in Municipiul Bucuresti, Calea Victoriei, nr.133-135, Sector 1, din administrarea Consiluilui General al Municipiului Bucuresti in administrarea Regiei Autonome "Posta Romana", actual (CNPR).
Documente colaterale
Terenul despre care face vorbire astazi Posta Romana a facut parte dintr-un lot mai mare ravnit de multa lume. Situat central, in buricul targului, terenul si cladirile reprezentau o tentatie pentru multa lume. Asa ca a inceput imparteala. Prin Hotararea Guvernului nr.740/2000 s-a dispus transmiterea imobilului Casa Vernescu Corpul A si B si terenul in suprafata de 4700 de mp, situat in Bucuresti, Calea Victoriei, nr.133, proprietatea publica a Statului roman, in administrarea Ministerului Culturii si folosinta gratuita, pentru o perioada de 49 de ani, Uniunii scriitorilor din Romania. Ulterior, prin Hotararea Guvernului nr. 1034/ 2001, care a modificat HG nr. 550/1996 au fost modificate si datele de identificare ale imobilului, in sensul ca acesta este proprietatea publica a statului si in administrarea CNPR, fiind compus dintr-un corp principal de cladire cu regimul de inaltime S plus S1 plus P plus 8, cladire anexa cu regimul de inaltime S plus P plus 1, avand suprafata construita de 3.433 m2 si suprafata desfasurata de 20.736m2. Toate aceste texte legale nu au alterat insa statutul juridic al terenului aflat pe Calea Victoriei 133-135. Acesta a ramas in proprietatea publica a statului. Drept dovada, HG 1034/2001 intareste faptul ca suprafata terenului aferent imobilului proprietate publica a statului ce se afla in administrarea CNPR este de 8.218mp. Astfel, in conformitate cu dispozitiile articolului 10 alin.1 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publica, dreptul de proprietate publica inceteaza daca bunul a pierit ori a fost trecut in domeniul privat. Alineatul 2 al aceluiasi articol statueaza faptul ca "trecerea din domeniul public in cel privat se face, dupa caz, prin hotarare a guvernului, a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local, daca prin Constitutie sau prin lege nu se dispune altfel." Pe cale de consecinta, atata timp cat nu exista o Hotarare de Guvern care sa dispuna trecerea imobilului situat in Bucuresti, Calea Victoriei, nr.133-135, sectorul 1 din domeniul public in domeniul privat, rezulta indubitabil faptul ca acest teren precum si constructiile edificate pe acesta se afla in domeniul public al statului roman.
Posta s-a legat la cap
Cu un astfel de teren, Posta nu prea are ce face. Pentru ca in conformitate cu dispozitiile art.11 alin1 legea nr.213/1998 privind proprietatea publica, bunurile din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile si imprescriptibile, nu pot fi instrainate, putand fi date numai in administrare, concesionate sau inchiriate, in conditiile legii, nu pot fi supuse executarii silite si asupra lor nu se pot constitui garantii reale, nu pot fi dobandite de catre alte persoane prin uzucapiune sau prin efectul posesiei de buna-credinta asupra bunurilor mobile. Textele sunt clare. In aceste conditii, fata de prevederile expres si limitativ cuprinse in Legea nr. 213/1998 in ceea ce priveste modurile de exploatare a bunurilor proprietate publica, un imobil proprietate publica nu poate constitui obiectul unui aport intr-o asociere, asa cum este prevazut in caietul de sarcini emis de catre CNPR. Pentru ca situatia sa devina de "cristal", alineatul 2 al aceluiasi articol prevede faptul ca "actele juridice incheiate cu incalcarea prevederilor alin.(1) privind regimul juridic al bunurilor din domeniul public sunt lovite de nulitate absoluta". Deci Posta incearca organizarea unei licitatii moarte din fasa.
De ce a emis ministrul Nica certificatul?
"Titlul de proprietate" al CNPR asupra terenurilor este reprezentat de Certificatul de Atestare a Dreptului de Proprietate asupra ternurilor seria M12, nr. 0450, emis de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei la data de 01.03.2002, in baza HG nr. 834/1991. Potrivit art.3 din HG nr. 834/1991 nu poate fi emis un Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra "terenurilor, care, in conditiile legii, fac parte din domeniul public". Este clar ca ministrul Dan Nica nu putea emite un asemenea act, mai ales ca Certificatul de Atestare a dreptului de proprietate a fost emis cu incalcarea dispozitiilor Legii nr. 15/1990, privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regiile autonome si societati comerciale si a HG nr. 834/1991, privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societatile comerciale cu capital de stat.
Invocarea textelor legale este imperios necesara in acest moment. Astfel, in art.19 din Legea nr. 15/1990 s-a dispus inventarierea si evaluarea patrimoniului unitatilor economice cu capital de stat, valoarea bunurilor astfel determinate urmand sa constituie capitalul social initial al societatilor comerciale infiintate ca urmare a reorganizarii unitatilor economice cu capital de stat. Potrivit art. 20 din Legea nr. 15/1990 bunurile din patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat sunt proprietatea acestora cu exceptia celor dobandite cu alt titlu. Din cele prezentate mai sus se poate observa ca in anul 1990, la aparitia legii nr. 15/1990, CNPR nu detinea in patrimoniul terenul, acesta fiindu-i acordat in administrare abia in anul 1996, prin Hotararea Guvernului nr. 550/1996.
In concluzie, Certificatul de Atestare a Dreptului de Proprietate este lovit de nulitate intrucat pe de o parte imobilul se afla in domeniul public al statului, iar pe de alta parte, CNPR, la nivelul anului 1990-1991 nu detinea in patrimoniu terenul pentru a putea deveni beneficiara unui certificat de Atestare a Dreptului de Proprietate.
Procedura ilegala de licitatie
Nici macar procedura de licitatie nu a fost respectata de oficialii Postei Romane. Asa cum rezulta si din punctul doi al Caietului de sarcini intocmit de CNPR, baza legala a primei faze a licitatiei astfel organizate este reprezentata de catre Regulamentul privind organizarea si desfasurarea achizitiilor de bunuri si servicii nr. 100/342 /25.10.2001, emis de catre CNPR. Art.1.1 din regulament prevede faptul "ca prevederile prezentului Regulament se aplica pentru organizarea licitatiilor sau analizelor de oferta, in vederea achizitiilor de bunuri si servicii, finantate integral din surse proprii." Se poate observa astfel clar faptul ca o astfel de licitatie poate avea drept obiectiv numai achizitionarea de catre CNPR a unor bunuri sau servicii finantate integral din surse proprii. Pe de alta parte, in conformitate cu caietul de sarcini emis de CNPR, licitatia este rezervata exclusiv persoanelor juridice romane avand ca obiect de activitate si autorizate sa execute activitati de proiectare lucrari de constructii si amenajari societatile straine cu experienta in domeniul dezvoltarii imobiliare neavand acces la aceasta licitatie. In astfel de conditii, se prefigureaza o licitatie cu "dedicatie".
Am incercat sa obtinem o parere de la oficialii Postei Romane, dar dupa promisiuni ferme date de purtatorul de cuvant al acestei institutii nici un fel de precizare nu a sosit pe adresa redactiei.
Petre NITEANU 
 Afisari: 482  |  Tiparire pagina  |  Tiparire articol (optimizat)  |  Trimitere pe e-mail 
 Comentarii: 1 Afiseaza toate comentariile  
Nu m-ar mira sa scoata si o emisie de timbre in cinstea licitatiei de care Parchetul / PNA ar trebui sa se auto-sesizeze   de Omul cu Picioare foarte Paroase
A r h i v a
  Alta Ialta    42 comentarii
  SUA sunt gata sa ajute Georgia in conflictele separatiste    1 comentariu
  Ialta din 1945    1 comentariu
  Romania a fost ocupata, nu "eliberata"    7 comentarii
  Lista cu semnaturi pentru detronarea Patriarhului Ierusalimului    3 comentarii
  Opozitia toxica a PSD    4 comentarii
  Angajamente externe subminate de populism    
  Amanarea observatorilor, munitie electorala pentru PSD    1 comentariu
  Cristea de la Loto in atentia PNA    2 comentarii
  A aparut AVEREA!    3 comentarii
  Publicitate PRM la troite si fantani    1 comentariu
 Top afisari / comentarii 
 Escrocherie marca Posta Romana (482 afisari)
 Opiumul si substantele inrudite (465 afisari)
 Stiri pe scurt (212 afisari)
 Baronul publicitatii stradale (131 afisari)
 Procurori santajabili pe urmele lui Moldovan (124 afisari)
Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!  This website is ACAP-enabled   
ISSN 1583-8021, © 1998-2005 ziua "ziua srl", toate drepturile rezervate. Procesare 0.03590 sec.